search

Категоризација возила/Ценовник путарине

Израчунај цену путарине на жељеној деоници


У падајућим менијима са леве стране изаберите улазну и излазну наплатну страницу како бисте добили цену путарине на жењеној деоници изражену у динарима и еврима.

Улазна наплатна станица:
Излазна наплатна станица:
Категорија возила:
RSD

Ia

I

II

III

IV

Преузмите ЦЕНОВНИК у PDF формату

Категоризација возила/Ценовник путарине

Категоризација возила се спроводи на основу следећих карактеристика:

  • број осовина (точкова),
  • висина возила на првој осовини, мерено вертикално од коловоза,
  • укупне висине возила,
  • масе возила

1а. категорија
моторна возила са карактеристикама мотоцикла, моторног троцикла и четвороцикла
Kategorizacija vozila - kategorija 1a

1. категорија
моторна возила са две осовине и висине једнаке или ниже од 1,3m мерено код прве осовине
Kategorizacija vozila - kategorija 1
моторна-комби возила са две осовине и укупне висине једнаке или ниже од 1,9m, а чија највећа допуштена маса не прелази 3.500kg
Kategorizacija vozila - kategorija 1b

2. категорија
моторна возила са две осовине и висине једнаке или ниже од 1,3m код прве осовине, са приколицом
Kategorizacija vozila - kategorija 2a
моторна-комби возила са две осовине и укупне висине једнаке или ниже од 1,9m, а чија највећа допуштена маса не прелази 3.500kg са приколицом
KAtegorizacija vozila - kategorija 2b
моторна-комби возила са две осовине и укупне висине веће од 1,9m, а чија највећа допуштена маса не прелази 3.500kg
KAtegorizacija vozila - kategorija 2c

3. категорија
моторна возила са две или три осовине, висине веће од 1,3m мерено код прве осовине, а чија највећа допуштена маса прелази 3.500kg
Kаtegorizacija vozila - kategorija 3a
моторна-комби возила са две особине и укупне висине веће од 1,9m, а чија највећа допуштена маса не прелази 3.500kg са приколицом
Kategorizacija vozila - kategorija 3b

4. категорија
моторна возила са четири и више осовина (рачунајући и осовине приколица) висине веће од 1,3m мереног код прве осовине а чија највећа допуштеба маса прелази 3.500kg
Kategorizacija vozila - kategorija 4

ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА УПОТРЕБУ ЈАВНОГ ПУТА (ПУТАРИНА)
важи од: 1. децембра 2017. год. u 07:00 h
(по средњој курсној листи НБС бр. 218 од 13.11.2014. год.)

 

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602