search

Корпоративне вести

28.03.17. Проф. др Зорана Михајловић у обилaску радова на изградњи Комплекса чеоне наплатне станице „Београд“ код Врчина

Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Проф. др Зорана Михајловић и в.д. директора ЈП ,,Путеви Србије" Зоран Дробњак дана 28.03.2017.г.обишли су радове на изградњи комплекса чеоне наплатне станице „Београд“ код Врчина.

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602