search

Добра

19.04.17. Јавна набавка бр. 160/2016 - Набавка клима уређаја за пословне просторије и кабине наплатних станица Позив за подношење понуда
22.03.17. Јавна набавка бр. 98/2016 - Реализација пројеката виртуелних петљи и термалних камера на тунелима на ДП А1, Обилазница око Београда, фаза 1
24.02.17. Јавна набавка бр. 157/2016 – Светлећи панои – ценовници за затворени систем наплате на наплатним станицама на деоници Стара Пазова – Суботица
12.01.17. Јавна набавка бр. 126/2016 - Опрема за оперативни и надзорни центар
14.12.16. Јавна набавка бр. 119/2016 - ХТЗ опрема
02.12.16. Јавна набавка бр. 122/2016 - Проширење опреме управљачко – информационих система у наплати путарине АОП-а
24.11.16. Јавна набавка бр. 88/2016 - Алат за техничку службу
24.11.16. Јавна набавка бр. 45/2016 - Ситан инвентар за техничко – домарско одржавање
23.11.16. Јавна набавка бр. 104/2016 - Набавка канцеларијског намештаја за пословне просторије предузећа
23.11.16. Јавна набавка бр. 102/2016 - Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије
22.11.16. Јавна набавка бр. 94/2016 - Интеграција спољашње комуникационе мреже фаза 2
18.11.16. Јавна набавка бр. 125/2016 - Новогодишњи пакетићи за децу радника
31.10.16. Јавна набавка бр. 90/2016 – Хардверска опрема за сектор
31.10.16. Јавна набавка бр. 85/2016 – Опрема за мониторинг центар
25.10.16. Јавна набавка бр. 48/2016 - Телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице
21.10.16. Јавна набавка бр. 100/2016 - Аларми „паник“ тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса, врата и прозора
17.10.16. Јавна набавка бр. 157/2015 - Потрошни материјал и делови опреме система за тунеле на обилазници око Београда
13.10.16. Јавна набавка бр. 113/2016 - Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на наплатним станицама
11.10.16. Јавна набавка бр. 76/2016 - Интеграција постојећих ПМИС у отворену базу путно метеоролошких података
06.10.16. Јавна набавка бр. 74/2016 – Набавка и уградња ТК стуба на петљи Добановци

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602