search

Добра

15.10.18. Јавна набавка мале вредности бр. 59/2018 - Еспресо кафа за аутомате у кафе кухињама
12.10.18. Јавна набавка бр. 174/2017 - Изградња КК за СМУС - Обилазница око Београда
05.10.18. Јавна набавка бр. 67/2018 - Набавка ормарића за прву помоћ и допуна опреме у већ постојећим ормарићима за пословне објекте
24.08.18. Јавна набавка бр. 65/2018 - Нафтни деривати за службена возила
01.08.18. Јавна набавка бр. 56/2018 - Материјал за колор штампаче за бесплатне и претплатне картице
06.06.18. Јавна набавка бр. 36/2018 - Замена опреме система за наплату путарине (ОЦР камера, антена прве генерације и читача магнетних картица на деоницама Београд - Шид и Београд - Ниш, старог типа дистрибутера на деоници Београд - Шид) и доградња
06.06.18. Јавна набавка бр. 32/2018 - Папирне магнетне картице
01.06.18. Јавна набавка бр. 153/2017 - Гумени подови у кабинама
14.05.18. Јавна набавка бр. 149/2017 - Заштитне кутије за ТАГ уређаје
09.05.18. Јавна набавка бр. 24/2018 - Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије
09.05.18. Јавна набавка бр. 25/2018 - Набавка клима уређаја за пословне просторије и кабине наплатних станица
03.04.18. Јавна набавка бр. 122/2017 - Резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање
03.04.18. Јавна набавка бр. 114/2017 - Набавка хардвера и системског софтвера за сервер – клијент архитектуру новог РДБ система
15.03.18. Јавна набавка бр. 73/2017 - Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на наплатним станицама
28.02.18. Јавна набавка бр. 191/2017 - Опрема за комуникационо - управљачке центре - фаза I
09.02.18. Јавна набавка бр. 66/2017 - Оптимизација IT мреже ITS-a - фаза I
09.02.18. Јавна набавка бр. 175/2017 - Проширење и унапређење енергетске мреже ITS-а - фаза I
06.02.18. Јавна набавка бр. 58/2017 - Потрошни материјал и делови опреме ITS-a
31.01.18. Јавна набавка бр. 131/2017 - Електро - потрошни материјал
31.01.18. Јавна набавка бр. 130/2017 - Браварско - домарски потрошни материјал

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602