11.09.19. Јавна набавка бр. 79/2019 - Набавка резервног напајања за пословни објекат "ГАЗЕЛА"

11.09.19. Позив за подношење понуда

11.09.19. Конкурсна документација

03.10.19. Адендум бр.1

03.10.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

10.10.19. Појашњења у вези са припремањем понуда