18.03.19. Јавна набавке бр. 154/2018 - Испорука, уградња и пуштање у рад брзих електропуњача за аутомобиле на наплатним станицама

18.03.19. Позив за подношење понуда

18.03.19. Конкурсна документација

25.03.19. Појашњења у вези са припремањем понуда 1

08.04.19. Појашњења у вези са припремањем понуда 2

08.04.19. Појашњења у вези са припремањем понуда 3

10.04.19. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

10.04.19. Адендум бр.1

10.04.19. Појашњења у вези са припремањем понуда 4

17.04.19. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача

12.07.19. Појашњења у вези са припремањем понуда 5

30.07.19. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

30.07.19. Адендум бр.2

26.08.19. Обавештење о поднетом захтеву ѕа ѕаштиту права

03.10.19. Појашњења у вези са припремањем понуда 6

09.10.19. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

09.10.19. Адендум бр. 3

10.10.19. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

10.10.19. Адендум бр. 4


Штампа