search

Радови

16.04.18. Јавна набавка бр. 27/2018 - Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда број 22, деоница: Рашка - Нови Пазар, мост преко Бањске реке на бањској петљи у Новом Пазару на км 253+890
10.04.18. Јавна набавка бр. 171/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда бр. 22, деоница: Заграђе - Горњи Милановац km 317+050, мост преко потока Гарибовац - Лукића мост
10.04.18. Јавна набавка бр. 170/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда бр. 22, деоница: Заграђе - Горњи Милановац km 320+400, мост преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост
30.03.18. Јавна набавка бр. 79/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда бр. 21, деоница: Ваљево – Косјерић, мост преко реке Кладорубе – Партизански мост на km 169+650
30.03.18. Јавна набавка бр. 74/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу II-A реда бр. 187, деоница: Велика Дренова – Грабовац, мост преко Мијајловачке реке у Медвеђи
29.03.18. Појачано одржавање државног пута IА 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут), од км 0+554,86 до км 22+196,11 леви коловоз, од км 0+564,64 до км 22+229,16 десни коловоз, ИД бр. Уговора: RRSP/RW-IA3BK/2017-07
15.03.18. Јавна набавка бр. 188/2017 - Замена опреме система за наплату путарине (камера и антена прве генерације, старог типа дистрибутера)
14.03.18. Јавна набавка бр. 93/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, мост преко Нових Бара на km 713+680
14.03.18. Јавна набавка бр. 27/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, мост преко пута код Параћина на km 740+850
09.03.18. Појачано одржавање државног пута IБ 39, деоница: Власотинце – Свође, од км 58+876 до км 46+362, Л=12,514 км, ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-IB39VS/2017-08
06.03.18. Јавна набавка бр. 8/2018 Коридор 10 aутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, завршетак радова на петљи Бујановац 1, деоницама Доњи Нерадовац – Српска Кућа и Српска Кућа – Левосоје од km 933+600 до km 942+413,31 и регулацији Јужн
19.02.18. Појачано одржавање државног пута IБ 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), од км 26+680 до км 42+260, Л=15,580 км, ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-IB21IR/2017-09
13.11.17. Јавна набавка бр. 26/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу IA реда број 1, мост преко железничке пруге Топчидер - Мала Крсна на km 0+619,40 крака 7 у саставу петље за везу државног пута IA реда број 1 Београд - Ниш
19.10.17. Јавна набавка бр. 32/2017 - Санација клизишта на државном путу IIА реда бр.258, деоница: Владичин Хан - Врање на км 17+917 и на км 18+187
18.10.17. Јавна набавка бр. 117/2017 - Периодично одржавање клизишта на државном путу IIА реда број 203, Пазариште - Тутин - Ковачи од км 19+082 до км 19+142,81
16.10.17. Јавна набавка бр. 138/2017 - Обилазница око Новог Пазара, на државним путевима IБ реда бр. 22 и IIА реда бр. 203
03.10.17. Јавна набавка бр. 14/2016 - Радови на санацији црних тачака на раскрсници државних путева I-Б реда бр. 15 и II-А реда бр. 116 – кружна раскрсница у Новом Бечеју
26.09.17. Јавна набавка бр. 116/2017 - Периодично одржавање - санација коловозне конструкције на државном путу I-Б реда бр. 13, кружна раскрсница са улицама Пере Добриновића и Барањска на km 123+502,42 у Зрењанину (код аутобуске станице)
26.09.17. Јавна набавка бр. 84/2017 - Периодично одржавање - санација коловозне конструкције на државном путу I-Б реда бр. 13, кружна раскрсница I-Б реда бр. 13 са обилазницом око Зрењанина km 127+321
04.09.17 Јавна набавка у отвореном поступку бр. 118/2017 – Појачано одржавање државног пута IIА реда бр. 100, деоница од км 135+580 (излаз из насељеног места С.Карловци) до км 142+400

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602