search

Радови

17.10.18. Јавна набавка бр. 19/2018 - Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда бр. 22, деоница: Велика Моштаница - Вранић, мост преко постојећег пута за Мељак
05.07.18. Набавка радова бр. Н29/2018 - Изградња инсталација јавног осветљења на аутопуту IА реда бр.1, деоница: АТ “Ласта” - “Бубањ поток”
27.06.18. Јавна набавка бр. 57/2018 - Увођење затвореног система наплате путарине на деоницама аутопута: Ниш - граница са Републиком Македонијом, Ниш - граница са Републиком Бугарском и Обреновац - Прељина
27.06.18. Јавна набавка бр. 34/2018 - Пројектовање и изградња наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) - крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) - деоница Обреновац - Прељина
08.06.18. Појачано одржавање државног пута IБ 35, деоница: Кладово - Брза Паланка, од км 11+160 до км 34+419, Л=23,259 км RRSP/RRW-IB35KBP/2018-01
08.06.18. Појачано одржавање државног ута IБ 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужицe, од км 145+140 до км 160+374, L=15.234 км RRSP/RRW-IB2328KBZU/2018-03
08.06.18. Појачано одржавање државног пута IБ 29 деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Медаре), од км 39+100 до км 52+900, Л=13,800 км RRSP/RRW-IB29PS/2018-02
30.05.18. Јавна набавка бр. 47/2018 - Изградња дела обилазног пута око Зрењанина од km 4+915.11 до km 8+600.84, са две кружне раскрнице и изградњом моста преко канала Бегеј
22.05.18. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја
16.05.18. Improving state roads IB category, No. 15 and IB category, No. 12 in Sombor/Serbia with financial assistance from the "Interreg IPA Cross- border Cooperation Programme Hungary-Serbia". Project ID: HUSRB/1602/21/0061
24.04.18. Јавна набавка бр. 164/2017 - Периодично одржавање - санација црних тачака на државном путу IБ реда бр. 34 (Поречки мост - Ђердап I), раскрсница државних путева IБ реда бр.34 и IIБ реда бр.396, на км 47+039 (скретање за Мироч и Брзу Паланку)
16.04.18. Јавна набавка бр. 27/2018 - Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда број 22, деоница: Рашка - Нови Пазар, мост преко Бањске реке на бањској петљи у Новом Пазару на км 253+890
10.04.18. Јавна набавка бр. 171/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда бр. 22, деоница: Заграђе - Горњи Милановац km 317+050, мост преко потока Гарибовац - Лукића мост
10.04.18. Јавна набавка бр. 170/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда бр. 22, деоница: Заграђе - Горњи Милановац km 320+400, мост преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост
30.03.18. Јавна набавка бр. 79/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда бр. 21, деоница: Ваљево – Косјерић, мост преко реке Кладорубе – Партизански мост на km 169+650
30.03.18. Јавна набавка бр. 74/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу II-A реда бр. 187, деоница: Велика Дренова – Грабовац, мост преко Мијајловачке реке у Медвеђи
29.03.18. Појачано одржавање државног пута IА 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут), од км 0+554,86 до км 22+196,11 леви коловоз, од км 0+564,64 до км 22+229,16 десни коловоз, ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-IA3BK/2017-07
15.03.18. Јавна набавка бр. 188/2017 - Замена опреме система за наплату путарине (камера и антена прве генерације, старог типа дистрибутера)
14.03.18. Јавна набавка бр. 93/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, мост преко Нових Бара на km 713+680
14.03.18. Јавна набавка бр. 27/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, мост преко пута код Параћина на km 740+850

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602