search

Радови

31.03.17. Јавна набавка бр. 10/2017 - Додатни радови на периодичном одржавању мостова и тунела на државном путу IБ реда број 23 и државном путу IБ реда број 21, деоница: Пожега – Ужице, надвожњак преко пруге и пута
31.03.17. Јавна набавка бр. 9/2017 - Додатни радови на санацији клизишта на државном путу IIБ реда број 355, деоница: Чачак - Шиљковица, Цагање на км 13+200
22.03.17. Јавна набавка бр. 11/2017 - Рушење комплекса чеоне наплатне станице Бубањ Поток на km 217+365 државног пута I-A реда бр.1 (аутопут Е-75)
30.12.16. Појачано одржавање државног пута IБ 23, деоница: Паковраће (Марковица) – Ужице, од км 10+485 до км 47+586, Л=37,101 км, ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-IB23UKS/2015-20
26.12.16. Јавна набавка бр. 149/2016 – Додатни радови на изградњи аутопута Е-75, Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа – Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31, регулација Јужне Мораве са притокама
14.09.16. Јавна набавка бр. 29/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Јагодина – Ћуприја, мостови преко Црних Бара
14.09.16. Јавна набавка број 28/2016 Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, мостови преко пута Смедеревска Паланка – Крњево
05.09.16. Јавна набавка бр. 105/2016 – Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на државном путу IА реда број 1 (аутопут Е-75), деоница: Сириг - Суботица
05.09.16. Рехабилитација државног пута IA реда (E-75), деоница: Нови Сад - Београд (десна коловозна трака), од км 111+700 до км 117+200, дужина: 5,5 км, ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-E75BNS/2015-18
30.08.16. Јавна набавка бр. 31/2016 – Периодично одржавање објеката на државном путу IБ реда број 16, надвожњак преко железничке пруге Београд – Велика Плана на обилазници око Младеновца (ИД 01722), деоница: Младеновац - Топола
30.08.16. Јавна набавка бр. 166/2014 – Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ реда број 23, деоница: Ужице – Златибор, Ложионички мост у Ужицу (ИД 1156)
22.07.16. Јавна набавка бр. 56/2016 – Санација клизишта на државном путу IБ реда бр. 33, деоница: Клокочевац - Замна, клизиште Замна на км 163+300
22.07.16. Јавна набавка бр. 55/2016 – Санација клизишта на државном путу IБ реда бр. 33, деоница: Клокочевац - Плавна, клизиште Плавна на км 154+400
19.07.16. Јавна набавка бр. 57/2016 – Санација клизишта на државном путу IБ реда бр. 34, деоница: Доњи Милановац - Текија, клизиште Голубиње на км 122+010
19.07.16. Јавна набавка бр. 54/2016 – Санација клизишта на државном путу IБ реда бр. 29, гранични прелаз са Црном Гором – Јабука – Пријепоље, у месту Равне на км 15+300
18.07.16. Јавна набавка бр. 30/2016 – Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд – Нови Сад, ЛОТ 1.1. Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада од км 108+000 до км 118+060 – преостали радови II део
01.07.16. Јавна набавка бр. 72/2016 – Коридор 10, аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75
01.07.16. Појачано одржавање државног пута првог реда IБ 12, Нови Сад - Зрењанин, деоница: Каћ - Зрењанин 1, Реф. бр. Уговора: RRSP/RW-IB12KZR/2015-19
20.06.16. Јавна набавка бр. 7/2016 - Санацијa црних тачака на државном путу IБ реда бр. 28 – кружни ток у Ужицу, веза са државним путем IIA реда бр. 174
14.06.16. Јавна набавка бр. 121-a/2015 - Санација клизишта на државном путу II-A реда бр. 216 деоница Каоник – Рибаре – Вукања на km 390+050

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602