27.06.18. Јавна набавка бр. 34/2018 - Пројектовање и изградња наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) - крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) - деоница Обреновац - Прељина


Штампа