search

Надзорни одбор

Надзорни одбор

 

 

Акта Надзорног одбора

ico-adobe 28.04.17. Одлука - уговор о краткорочној бескаматној позајмици

ico pdf 24.04.17. Одлука Надзорног одбора о давању сагласности на Нацрт 02

ico pdf 24.04.17. Образложење - Нацрт 02

ico pdf 10.03.17. План о изменама и допунама Плана набавки за 2016.

ico pdf 30.12.16. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 30.12.16. Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 22.12.16. Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 22.12.16. Усвојен закључак на Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 22.12.16. Известај о раду Надзорног одбора ЈП "Путеви Србије" од прве седнице одржане 18.07.2013. до седамдесет прве седнице одржане 22.12.2016.године

ico pdf 22.12.16. Одлука о раду Надзорног одбора ЈП "Путеви Србије" од прве седнице одржане 18.07.2013. до седамдесет прве седнице одржане 22.12.2016.године

ico pdf 22.12.16. Пропратна акта са потврдом пријема - Одлука и Известај о раду од 1. до 71. седнице Надзорног одбора

ico pdf 13.12.16. Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 13.12.16. Усвојен Закључак о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 30.11.16. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 30.11.16. Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 29.11.16. Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 29.11.16. Усвојен Закључак о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 31.10.16. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 31.10.16. Усвојен Закључак о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 10.10.16. Одлука о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима (Сл.гл. 82)

ico pdf 24.06.16. Образложење о разрешењу извршних директора

ico pdf 24.06.16. Усвојена одлука о разрешењу извршних директора

ico pdf 24.06.16. Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2015.год.

ico pdf 10.06.16. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 10.06.16. Усвојен закључак на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 30.05.16. Стратешки план за увођење и развој одржавања путева заснованог на дефинисаном нивоу услуга на мрежи државних путева Србије

ico pdf 30.05.16. Одлука о давању сагласности на Стратешки план

ico pdf 26.02.16. Одлука о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству

ico pdf 30.11.15. Закључак - правилник о систематизацији и организацији послова ЈП "Путеви Србије"

ico pdf 30.11.15. Усвојен правилник о систематизацији и организацији послова ЈП "Путеви Србије"

ico pdf 18.11.15. Одлука о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 19.06.15. Пословник о раду Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“

ico pdf 25.05.15. Извод из Сл. гласника у коме је објављено Решење о давању сагласности на Правилник о раду

ico pdf 25.05.15. Усвојен Правилник о раду

ico pdf 29.09.14. Одлука о измени Статута ЈП "Пуетеви Србије"

ico pdf 10.10.14. Закључак о давању сагласности на Правилник

ico pdf 14.02.14. Усвојена одлука извештај о попису имовине и обавеза ЈП "Путеви Србије" са стањем на дан 31.12.2013. год.

ico pdf 14.02.14. Образложење усвојене одлуке о попису 14.02.2014. год.

ico pdf 15.01.14. Усвојена одлука о именовању чланова за комисију за ревизију

ico pdf 18.07.13. Усвојена одлука о именовању секретара и записничара

Решења Владе

ico pdf 02.03.17. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину-извод из Сл.гласника

ico pdf 23.02.17. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину

ico pdf 23.02.17. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину - извод из Сл. гласника

ico pdf 22.02.17. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину

ico pdf 26.02.16. Решење о давању сагласности на одлуку о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству

ico pdf 18.11.15. Решењe о давању сагласности на Одлуку о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 07.09.15. Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај ЈП "Путеви Србије" за 2014. годину

ico pdf 25.05.15. Решење о давању сагласности на Правилник

ico pdf 20.11.14. Решење о давању сагласности на одлуке о статусној промени привредног друштва "Коридори Србије" д.о.о. и ЈП "Путеви Србије"

ico pdf 31.07.14. Решење о давању сагласности на одлуку о изменама и допуни одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 29.07.14. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2014. год.

ico pdf 28.07.14. Сл. гласник РС, бр. 78 Садржај

ico pdf 28.07.14. Сл. гласник РС, бр. 78 Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Путеви Србије" за 2014. год.

ico pdf 28.07.14. Сл. гласник РС, бр. 78 Одлука о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 27.05.14. Извод из сл. гласника у коме је објављено решење о давању сагласности на п.п. ЈП “Путеви Србије” за 2014. год.

ico pdf 26.05.14. Решење о давању сагласности на програм пословања 2014. год.

ico pdf 08.11.13. Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног Одбора ЈП "Путеви Србије"

ico pdf 08.11.13. Решење о допуни решења о именовању председника и чланова Надзорног Одбора ЈП "Путеви Србије"

ico pdf 05.07.13. Решење о именовању председника и чланова Надзорног Одбора ЈП "Путеви Србије"

Остало

ico pdf 15.01.16. Извештај о раду Надзорног одбора

ico pdf 15.01.16. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора

ico pdf 06.05.15. Закључак и Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 10.10.14. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 10.10.14. План о изменама и допунама плана набавки за 2014. год.

ico pdf 29.09.14. Извештај о степену реализације Програма пословања за 2013. год.

ico pdf 17.09.14. Нацрт уговора о припајању 10.09.2014. год.

ico pdf 27.02.14. Усвојен Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 03.02.14. Решење АПР-а Регистрација председника и чланова извршног одбора

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602