search

Одељење за анализу и решавање одштетних захтева

Одељење за анализу и решавање одштетних захтева

Одељење за анализу и решавање одштетних захтева разматра одштетне захтеве извођача и њихову оправданост у односу на законску надлежну регулативу и уговорна документа. 

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602