search

Одељење за оперативно управљање и надзор на пројектима

Одељење за оперативно управљање и надзор на пројектима

Одељење за оперативно управљање и надзор на пројектима управља уговорима за консултантске услуге и радовима на реализацији, контроли пројеката финансираних из домаћих и ино средстава из домена заштите животне средине, безбедности саобраћаја и социјалног аспекта.

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602