search

Одељење за правне послове

Одељење за правне послове

Одељење за правне послове заступа ЈП „Путеви Србије“ пред судовима и надлежним органима и одговара по захтевима органа, организација и физичких лица из делокруга рада одељења, припрема подношење кривичних пријава и захтева за покретање прекршајних поступака, одговара на тужбе, поднеске, обрађује судске предмете, подноси кривичне пријаве и води потребне евиденције.

ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602