Сектор за наплату путарине

Сектор за наплату путарине обавља послове наплате путарине, као и послове надзора наплате путарине (видео надзор, аналитика и контрола), превоза и заштите новца и објеката, административно-техничке и друге послове везане за делатност сектора.

У саставу Сектора за наплату путарине налазе се следећа одељења:

 1. Одељење за оперативну наплату путарине
 2. Одељење надзора наплате путарине 
 3. Одељење за заједничке послова сектора

Јавно предузеће „Путеви Србије”, Сектор наплате путарине, врши наплату накнаде за употребу ауто-пута (путарине). Наплата путарине се одвија у условима затвореног и отвореног система.

Наплата путарине се данас обавља на ауто-путевима укупне дужине око 645 км, преко аутоматског техничког система за наплату. Систем се састоји од 47 наплатних станица.

У затвореном систему, наплата путарине се врши према пређеном километру. Цена путарине се одређује у односу на три критеријума: цена путарине по километру, категорија возила и дужина пређене релације. Затворени систем наплате путарине примењује се на следећим деоницама ауто-пута:

 • Београд-Ниш
 • Београд-Шид
 • Београд-Суботица

У затвореном систему наплате путарине корисник на улазној наплатној станици, приликом укључивања у систем наплате путарине узима магнетну картицу и исту предаје инкасанту на излазној наплатној станици, а на основу које се наплаћује путарина.

У отвореном систему наплате путарине, цена путарине је унапред утврђена за сваку наплатну станицу на одређеној деоници ауто-пута. Наплатна станица је истовремено и улазна и излазна. Отворени систем наплате путарине се примењује на следећим деоницама:

 • Ниш-Прешево
 • Ниш-Димитровград
 • Београд-Чачак

Корисници који путарину плаћају уређајем за електронску наплату путарине користе пролазе који су означени за тај начин плаћања  путарине (ЕНП/ETC) и не узимају магнетну картицу. 

Учесницима у саобраћају је омогућено, на свим наплатним станицама, да сами изаберу начин плаћања путарине:

- У ГОТОВОМ НОВЦУ
- ПЛАТНИМ КАРТИЦАМА (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, POSTCARD, DINACARD, AMERICAN EXPRESS)
- ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ – ПЛАЋАЊЕМ БЕЗ ЗАУСТАВЉАЊА

Кориснику аутопута за ког се утврди:

 • да не поседује документ-магнетну картицу;
 • да се није могао укључити на аутопут на месту означеном по документу;
 • да је по том документу већ извршена наплата;
 • да је документ старији од 24 часа;
 • да тако оштети документ, да по истом није могуће извршити наплату,
обрачунаће се и наплатити на лицу места најдужа релација одговарајуће деонице, као и трошкови ванредног поступка, у складу са  Правилником о плаћању о плаћању посебне накнаде (путарине) за употребу државних путева (аутопутева и полуаутопутева) у Републици Србији (број: 953-4846/14-14 од 25.03.2014. године).

МАПА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА
Мапа наплатних станица


Штампа