Usluge

28.04.16. Javna nabavka br. 137/2015 - Održavanje CSU i softvera za podršku sistemu upravljanja opremom tunela
18.04.16. Javna nabavka br. 162/2015 - Konsultanske usluge iz oblasti tehničkih rešenja primenjenih u ITS-u
18.04.16. Javna nabavka br. 116/2015 - Izrada publikacije o brojanju saobraćaja
28.03.16. Javna nabavka br. 11/2016 – Osiguranje zaposlenih
28.03.16. Javna nabavka br. 12/2016 – Osiguranje novca u transportu
10.03.16. Javna nabavka br. 51/2015 - Održavanje fotokopir aparata
08.03.16. Javna nabavka br. 6/2016 - Projekat za građevinsku dozvolu i projekat za izvođenje drumsko – pešačkog mosta preko Mijajlovačke reke u Medveđi, na državnom putu IIA reda broj 187, deonica: Velika Drenova – Grabovac na km 66+627
03.03.16. Javna nabavka br. 131/2015 - Nabavka licenci za priključenje kamera na postojeće aplikativne softvere za sistem video nadzora
01.03.16. Javna nabavka br. 101/2015 - Funkcionalno ispitivanje centralnog sistema upravljanja (CSU) tunelima Poziv za podnošenje ponuda
01.03.16. Javna nabavka br. 168/2015 - Zaštita od požara u zoni putnih objekata (tunela) na državnim putevima - DP A1 Obilaznica oko Beograda – petlja Dobanovci – tunel Straževica
29.02.16. Javna nabavka br. 151/2015 - Omogućavanje naplate putarine putem domaćih i inostranih platnih kartica
26.02.16. Javna nabavka br. 117/2015 - Prva faza pregleda tunela i unos podataka u bazu
24.02.16. Javna nabavka br. 115/2015 - Obrada podataka sa brojača saobraćaja
17.02.16. Javna nabavka br. 1/2016 - LOT 8: Projektovanje i izgradnja denivelisane raskrsnice „Nova Pazova“ – Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu i nadzor nad radovima
17.02.16. Javna nabavka br. 13/2015 - Izmena i dopuna Glavnog projekta pojačnog održavanja raskrsnice na ukrštaju državnog puta IB reda broj 29 i obilaznice Novog Pazara
09.02.16. Javna nabavka br. 52/2015 - Održavanje kancelarijske opreme (brojačice novca, ručne mašine i sl.)
09.02.16. Javna nabavka br. 49/2015 - Održavanje monitoring centra i alarmnog sistema
01.02.16. Javna nabavka br. 149/2015 - Održavanje BVK sistema poslovnog objekta Gazela
21.01.16. Javna nabavka br. 86/2015 - Studija istraživanja snežnih nanosa na državnim putevima I reda
12.01.16. Javna nabavka br. 77/2015 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IB reda br. 21 sa putnim objektom preko reke Đetinje – Lekovića most na km. 2+187 do km. 2+236, deonica: Požega – Arilje

Kontakt

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22


E-mail: office@putevi-srbije.rs