search

Usluge

15.03.16. Javna nabavka br. 62/2016 - Povremeno automatsko brojanje saobraćaja
11.07.16. Javna nabavka br. 65/2016 - Otvaranje i vođenje deviznog računa kod poslovne banke za naplaćena sredstva od naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu
08.07.16. Javna nabavka br. 141/2015 - Konsultantske usluge
08.07.16. Javna nabavka br. 64/2016 - Revizija finansijskih izveštaja
07.07.16. Javna nabavka br. 61/2016 - Obrada podataka sa brojača saobraćaja za 2015. godinu
04.07.16. Javna nabavka br. 60/2016 - Održavanje softverskog programa za finansijsko poslovanje «MEGA HERMES»
04.07.16. Javna nabavka br. 36/2016 - Nadzor službenih vozila putem GPS-a
24.06.16. Javna nabavka br. 68/2016 - Produženje korišćenja licenci za softver u AOP-u ORACLE – SE1
24.06.16. Javna nabavka br. 75/2016 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa na autoputu E -763, od Surčina do Obrenovca
23.06.16. Javna nabavka br. 58/2016 - Informisanje javnosti o radovima i stanju na putnoj mreži Republike Srbije
22.06.16. Izrada Glavnih projekata pojačanog održavanja državnog puta IB 29: Lot 1: deonica: Štavalj - Sušica, L=9,015 km i Lot 2: deonica: Sušica - Dojeviće, L=26,700 km, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-IB29SSD/2016-10
22.06.16. Javna nabavka br. 53/2016 - Informisanje javnosti o radu i aktivnostima JP "Putevi Srbije"
20.06.16. Javna nabavka br. 49/2016 - Tehnička dokumentacija rehabilitacije državnog puta IIA reda broj 129 sa putnim objektom preko reke Tise kod Titela, deonica: Titel – Perlez
15.06.16. Tehnička kontrola glavnih projekata pojačanog održavanja deonica iz druge godine Projekta, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-TC2/2016-04
15.06.16. Revizija bezbednosti saobraćaja u toku izrade glavnih projekata pojačanog održavanja deonica iz druge godine Projekta, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-RSA2/2016-05
14.06.16. Javna nabavka br. 11/2016 - Osiguranje zaposlenih
14.06.16. Izrada Glavnih projekata pojačanog održavanja državnih puteva IB 21 i IB 39: Lot 1: IB 21: Valjevo (obilaznica)-Kaona-Kosjerić (Varda), L=21,100 km, i Lot 2: IB 39: Leskovac jug-Leskovac (Bratimilovce), L=6,208 km, ID br: RRSP/CS3-VKL/2016-08
14.06.16. Izrada Glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta IB 35, deonice: Merošina - Prokuplje (Orljane), L=11,503 km i Beloljin - Kuršumlija - Rudare, L=24,171 km, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-IB35MPBR/2016-09
02.06.16. Javna nabavka br. 17/2016 - Projekat uklanjanja (rušenja) čeone naplatne stanice «Bubanj Potok» na državnom putu IA reda A1 (E-75) i uspostavljanje punog profila autoputa
30.05.16. Izrada Glavnih projekata pojačanog održavanja državnih puteva IB 10, IB 27 i IIA 160: deonice: granica APV - Pančevo i Pančevo - granica APV; Markovac - Svilajnac i Svilajnac – Medveđa, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-PSM/2016-03

Kontakt

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602

E-mail: office@putevi-srbije.rs