search

Usluge

30.05.16. Izrada Glavnih projekata pojačanog održavanja državnih puteva IB 10, IB 27 i IIA 160: deonice: granica APV - Pančevo i Pančevo - granica APV; Markovac - Svilajnac i Svilajnac – Medveđa, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-PSM/2016-03
30.05.16. Izrada Glavnih projekata pojačanog održavanja državnog puta IB 15, Lot 1: Kula (Bačka Topola) - Vrbas (Savino Selo), L=10,156 km i Lot 2: Vrbas (Zmajevo) - Srbobran (Feketić), L=9,492 km, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-IB15KVS/2016-02
30.05.16. Izrada Glavnog projekta pojačanog održavanja državnih puteva IB 14 i IB 33, deonica: granica APV (Kovin) - Ralja - Požarevac (Orljevo), L=32,680 km, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-IB14APVRP/2016-01
25.05.16. Javna nabavka br. 52/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IB reda br. 22 sa putnim objektom preko reke Kačer, na km: 284+170, deonica: Ćelije – Ljig
25.05.16. Javna nabavka br. 51/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IB reda broj 22, sa putnim objektom preko potoka Suva Jaruga – Đorđevića most, na km 320+400, deonica: Zagrađe – Gornji Milanovac
25.05.16. Javna nabavka br. 50/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IB reda broj 22, sa putnim objektom preko potoka Garibovac – Lukića most, na km 317+050, deonica: Zagrađe – Gornji Milanovac
25.05.16. Javna nabavka br. 69/2015 - Glavni projekat poboljšanja opasnih mesta po hitnim nalozima
24.05.16. Javna nabavka br. 21/2016 – Održavanje sistema video nadzora
20.05.16. Javna nabavka br. 107/2015 - Održavanje postojećeg putnog metereološko – informacionog sistema (PMIS)
20.05.16. Javna nabavka br. 144/2015 - Održavanje ITS opreme i instalacija tunela
17.05.16. Javna nabavka br. 135/2015 - Održavanje opreme i sistema (nadzorni i operativni centri)
09.05.16. Javna nabavka br. 16/2016 -Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-80, deonica: Niš – Merdare
09.05.16. Javna nabavka br. 9/2016 - Hidrotehnička studija koridora autoputa E-761, deonica: Pojate – Preljina
05.05.16. Javna nabavka br. 43/2016 - Dopuna geodetskog elaborata za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa na autoputu E-763, deonica: Lajkovac – Ljig, dopuna za regulacije, elektrostubove, deponiju, devijaciju i tunel
28.04.16. Javna nabavka br. 137/2015 - Održavanje CSU i softvera za podršku sistemu upravljanja opremom tunela
18.04.16. Javna nabavka br. 162/2015 - Konsultanske usluge iz oblasti tehničkih rešenja primenjenih u ITS-u
18.04.16. Javna nabavka br. 116/2015 - Izrada publikacije o brojanju saobraćaja
28.03.16. Javna nabavka br. 11/2016 – Osiguranje zaposlenih
28.03.16. Javna nabavka br. 12/2016 – Osiguranje novca u transportu
10.03.16. Javna nabavka br. 51/2015 - Održavanje fotokopir aparata

Kontakt

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22


E-mail: office@putevi-srbije.rs