search

Izračunajte cenu putarine na željenoj deonici


U padajućim menijima sa leve strane izaberite ulaznu i izlaznu naplatnu stanicu kako biste dobili cenu putarine na željenoj deonici izraženu u dinarima i evrima.

Ulazna naplatna stanica:
Izlazna naplatna stanica:
Kategorija vozila:
RSD

Ia

I

II

III

IV

PREUZMITE CENOVNIK U PDF FORMATU

Cenovnik putarina

POSEBNA NAKNADA ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA (PUTARINA)
važi od: 7. januara 2017. god. u 07:00 h
(po srednjoj kursnoj listi NBS br. 218 od 13.11.2014. god.)

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602