search

Dozvole za besplatan prolazak auto-putem

Dozvole za besplatan prolazak auto-putem

Pravo na besplatan prolazak auto-putem ostvaruju osobe sa invaliditetom i organizacije koje okupljaju osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 24. Zakona o javnim putevima (Službeni glasnik RS, br. 101/05 i 123/07).

Vlasnik dozvole za besplatan prolazak auto-putem obavezan je da prilikom uključenja na auto-put uzme magnetnu karticu iz distributera za izdavanje kartica, te je pri isključenju sa auto-puta preda inkasantu zajedno sa dozvolom za besplatan prolazak auto-putem na uvid.

 

Dozvola za besplatan prolazak auto-putem za osobe sa invaliditetom

Dozvola za besplatan prolazak auto-putem za osobe sa invaliditetom

Ova dozvola izdaje se uz odgovarajući zahtev i obaveznu prateću dokumentaciju. Zahtev u ime maloletnog lica, odnosno lica lišenog poslovne sposobnosti podnosi zakonski zastupnik.

Ovde možete preuzeti Zahtev za dobijanje dozvole za besplatan prolazak

 

Uz zahtev obavezno je dostavljanje sledeće dokumentacije: 

 • Rešenje nadležne institucije o stepenu invaliditeta, odnosno uverenje nadležne institucije izdato u svrhu dobijanja dozvole za besplatan prolazak autoputem
  - Fotokopija Rešenja izdatog od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  - Fotokopija Rešenja izdatog od strane nadležnog centra za socijalni rad ili opštinskog sekretarijata za društvene delatnosti
  - Fotokopija Rešenja izdata od strane Nacionalne službe za zapošljavanje
  - Fotokopija Rešenja nadležnog opštinskog organa ili uprave za boračko-invalidsku zaštitu- za vojne invalide (ratne vojne invalide, mirnodopske vojne invalide i civilne invalide rata)
 • Fotokopija saobraćajne dozvole (obe strane) za vozilo koje koristi osoba sa invaliditetom 
 • Fotokopija lične karte osobe sa invaliditetom, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica.
 • Ukoliko vozilo nije u vlasništvu osobe sa invaliditetom potrebno je da vlasnik vozila dostavi kopiju lične karte
 • Fotografija osobe sa invaliditetom, rezolucije 450x530 piksela, u elektronskoj formi na CD-u.
Važna napomena:
Rešenje o utvrđivanju invaliditeta mora biti overeno kod javnog beležnika (notara), odnosno u sudu ili opštini. 

 

 

 


Prilikom zamene Dozvole za besplatan prolazak auto-putem, potrebno je dostaviti:

 • Fotokopija saobraćajne dozvole (obe strane) za vozilo koje koristi osoba sa invaliditetom
 • Fotokopija lične karte osobe sa invaliditetom, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica
 • Staru Dozvolu za besplatan prolazak auto-putem

Zahtev za dobijanje ili zamenu dozvole za besplatan prolazak auto-putem možete podneti putem pošte ili lično na sledeće adrese:

 • Putem pošte na adresu: 11000 Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra, br. 282
 • Lično na adrese: 11000 Beograd, ul. Ustanička, br. 64/5 sprat i 11000 Beograd, ul. Ljube Čupe, br.5

 

Dozvola za besplatan prolazak auto-putem za organizacije koje okupljaju osobe sa invaliditetom 

Dozvole za besplatan prolazak

Dozvola za besplatan prolazak auto-putem važi za vozila svih kategorija, registrovanih na organizaciju koja podnosi zahtev.  
Dozvola važi tokom tekuće kalendarske godine.
Zahtev se podnosi u slobodnoj formi uz obaveznu prateću dokumentaciju:

 • Izvod iz Agencije za privredne registre
 • Fotokopija saobraćajne dozvole

Zahtev za dobijanje Dozvole za besplatan prolazak auto-putem možete podneti:

 • Elektronskim putem na mejl adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • Putem pošte na adresu: 11000 Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra, br. 282
 • Lično na adrese: 11000 Beograd, ul. Ustanička, br. 64/5 sprat i 11000 Beograd, ul. Ljube Čupe, br.5

 

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602