Dinamika eksproprijacije na Koridoru 10 i Koridoru 11 (autoput E-763)

Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove Javnog preduzeća „Putevi Srbije“, u periodu od septembra 2008. godine do današnjeg dana završio je postupke eksproprijacije kojima je omogućena izgradnja autoputa u ukupnoj dužini od 337,6 km (Koridor 10 – 257,5 km i Koridor 11 (autoput E-763) – 80,1 km).

Deonice na kojima je završena eksproprijacija:

Koridor 10

Auto-put E-75  ( Grabovnica – granica sa Republikom Makedonijom – 97,4km )
1.  Grabovnica – Grdelica – 7,9km
2.  Grdelica – Caričina Dolina – 12km
3.  Caričina Dolina – Vladičin Han – 14,3km
4.  Vladičin Han – Donji Neradovac – 26,2km
5.  Donji Neradovac – Srpska Kuća – 6km
6.  Srpska Kuća – Levosoje – 10km
7.  Levosoje – Bukarevac  - 10,3km
8.  Bukarevac – granica sa Republikom Makedonijom – 10,7km

Auto-put E-80 ( Niš – granica sa Republikom Bugarskom –108,1km )
1.  Prosek – Crvena Reka – 22,5km
2.  Crvena Reka – Čiflik – 12,6km
3.  Čiflik – Staničenje – 12,2km
4.  Staničenje – Pirot istok – 14km
5.  Pirot istok – Sukovo – 7km
6.  Sukovo – Dimitrovgrad – 8,8km
7.  Obilaznica oko Dimitrovgrada – granica sa Republikom Bugarskom – 8,7km
8.  Paralelni ( nekomercijalni ) put od Bele Palanke do Pirota – 22,3km

Auto-put E- 75, Obilaznica oko Beograda- granica sa Republikom Mađarskom
1.  Obilaznica oko Beograda, Batajnica – Dobanovci – 10,5km
2.  Obilaznica oko Beograda, Sektor 5 – 5,5km
3.  Kelebija – Subotica ( Y krak ) – 24km
4.  Obilaznica oko Novog Sada – 12km
5.  Horgoš – Novi Sad ( preostala eksproprijacija na teritoriji Novog Sada, Malog Iđoša, Vrbasa, Subotice i Kanjiže od km 0 do km 108 )
6.  Petlje između Novog Sada i Beograda  ( Stara Pazova, Inđija, Kovilj, Beška i Maradik )

Koridor 11

Auto-put E-763 – 80,1km
1.    Surčin – Obrenovac - 17,6km
2.    Obrenovac – Ub - 24km
3.    Ub – Lajkovac  - 12,5km
4.    Lajkovac – Ljig - 26km

 

U toku je eksproprijacija na sledećim deonicama:
1.     Niš – Merdare - 77km
2.     Ruma – Novi Sad - 17km

Tokom 2019. godine očekuje se početak eksproprijacije na sledećim deonicama:
1.    Pojate – Preljina  - 110km
2.    Preljina – Požega - 31km
3.    Ruma - Šabac

Postupak eksproprijacije se sprovodi isključivo pred nadležnim imovinsko pravnim službama opština i gradova kroz čiju teritoriju prolazi budući auto-put.  JP "Putevi Srbije",  kao korisnik eksproprijacije, pokreće postupak eksproprijacije podnošenjem predloga za eksproprijaciju.

Opštinski organ uprave obaveštava stranke o pokretanju postupka eksproprijacije i donosi rešenja o eksproprijaciji. Po pravnosnažnosti rešenja o eksproprijaciji, JP "Putevi Srbije" je dužno da podnese pisanu ponudu o obliku i  visini naknade za eksproprisanu imovinu.

Visinu naknade za zemljište utvrđuje poreska uprava, dok visinu naknade za biljne kulture  i objekte utvrđuju veštaci odgovarajuće struke. Sporazum o naknadi se zaključuje pred nadležnim opštinskim organom.

SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE
Izvršni direktor
Goran Tomić, dipl. pravnik

**Napomena:  Informacija o dinamici eksproprijacije na Koridoru 10 i Koridoru 11 je objavljena 24.08.2018.godine i važi do objave novih informacija.