Reklamacije

JP „Putevi Srbije“, Sektor za naplatu putarine, ulaže velike napore da na sve sugestije, primedbe, reklamacije građana reaguje na brz i efikasan način.

1. REKLAMACIJA NA ISPRAVNOST UREĐAJA ZA ENP

Reklamaciju na ispravnost uređaja za ENP moguće je podneti na naplatnim stanicama JP „Putevi Srbije“, na svim prodajnim mestima ovlašćenih distributera i tо:

  • Ukoliko je uređaj za ENP, čija se ispravnost reklamira, u garantnom roku
  • Ukoliko uređaj za ENP nema na sebi tragove fizičkog oštećenja
  • Ukoliko se nakon provere ovlašćenih lica utvrdi da očitavanje uređaja za ENP nije moguće
  • Ukoliko nakon popunjavanja obrasca “Reklamacija na ispravnost uređaja za ENP” od strane ovlašćenog lica, korisnik uređaja za ENP potpiše saglasnost o uslovima za zamenu uređaja.

Obrazac “Reklamacija na ispravnost uređaja za ENP” preuzimate i popunjavate na mestu gde vršite reklamaciju.

Nakon obrade reklamacije, nadležna služba JP ”Putevi Srbije” će kontaktirati korisnika i izvršiti isporuku novog uređaja za ENP.

Reklamacija na uređaj za ENP model KTC TS 3204_02A

Stari uređaj za ENPU slučaju opravdane reklamacije korisnika na uređaj za ENP model KTC TS 3204_02, koji je kupljen nakon stupanja na snagu Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014), isti će biti zamenjen novim modelom uređaja - TRP-4010 .

Svaki neispravni stari uređaj za ENP biće zamenjen novim uređajem za ENP, uz plaćanje razlike u ceni između dva gore navedena modela.

 

Reklamacija na uređaj za ENP model TRP- 4010

Novi uređaj za ENPU slučaju opravdane reklamacije korisnika na uređaj za ENP model TRP- 4010, isti će biti zamenjen novim uređajem model TRP-4010, ukoliko nije prošlo više od dve godine od datuma sklapanja Ugovora o kupovini uređaja za ENP.

Svaki neispravni uređaj za ENP model TRP- 4010 biće zamenjen novim uređajem za ENP (isti model), bez plaćanja naknade.

 

2. REKLAMACIJA NA NELOGIČNO SKINUTA SREDSTVA SA UREĐAJA ZA ENP

U slučaju reklamacije na pogrešno skinuta sredstva sa uređaja za ENP, korisnik podnosi reklamaciju na propisanom obrascu koji može preuzeti na naplatnim stanicama i ovde:

ico-adobe - Reklamacija iznosa naplaćene putarine uređajem za ENP (za otvoreni sistem)

ico-adobe - Reklamacija iznosa naplaćene putarine uređajem za ENP (za zatvoreni sistem)

Popunjeni obrazac reklamacije za pogrešno skinuta sredstva korisnik treba da pošalje na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili putem pošte na adresu JP „Putevi Srbije“, Ljube Čupe broj 5, 11050 Beograd.

Napomena: Rok za podnošenje reklamacije je 30 (trideset) dana. Svi zahtevani podaci moraju biti upisani u obrazac inače će zahtev biti odbijen kao nekompletan.

3. PRIJAVA IZGUBLJENOG/UKRADENOG UREĐAJA ZA ENP

Prillikom gubitka/krađe uređaja za ENP, potrebno je prijaviti nestanak popunjavanjem obrasca koji možete naći ovde: 

ico-adobe - Prijava izgubljenog / ukradenog uređaja za ENP

Izgubljeni uređaj za ENP će biti stavljen na tzv. “Crnu listu”, kako bi se sprečila dalja zloupotreba.

Za sve informacije, pitanja, predloge, možete se obratiti Korisničkom centru JP “Putevi Srbije”.

 


Štampa