search

Listing prolazaka

Listing prolazaka

Korisnike elektronske naplate putarine mogu da dobiju listinge prolazaka vozila sa TAG uređajima.

Listing sadrži podatke za prethodni mesec, a ukoliko korisnik želi listing za više meseci potrebno je da uputi zahteve za svaki mesec posebno. Obrađeni zahtevi se elektronskim putem dostavljaju korisnicima od 20. u mesecu za prethodni mesec.

Korisnici elektronske naplate putarine listing prolazaka mogu dobiti za tekuću (2018.g) i celu prethodnu godinu (2017.g).

Zahtev za listing prolaza možete pronaći ovde:

ico-adobe - Zahtev za listing prolaza

Zahtev se šalje na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Uputstvo za popunjavanje zahteva:

1. Korisnik treba da koristi samo Excel fajl koji je postavljen na internet prezentaciji JP „Putevi Srbije“ bez ikakvih izmena formata i tipa podataka.

2. Serijski broj TAG uređaja nalazi se na samom uređaju i unosi se poslednjih jedanaest cifara. Prilikom unosa prve cifre koja je uvek nula ista se automatski izbriše i ostaje upisano deset cifara. 

3. Zahtev za listing sadrži i kolonu u koju se unosi ID broj TAG uređaja koji je naveden u Ugovoru i sadrži devet cifara. Korisnik može da izabere po kojem broju će tražiti listing.

4. E-mail adresu treba upisivati unošenjem slova i oznaka, a ne kopiranjem linka.

5. Prilikom popunjavanja vremenskog perioda za koji se traži listing kao poslednji datum perioda treba upisati naredni dan, npr: za period 01.10.2017 - 31.10.2017 treba upisati 01.10.2017 - 01.11.2017 s tim što se iza godine ne upisuje tačka.

6. U pravilno popunjenom zahtevu polja u koja se unose serijski broj TAG uređaja i period za koji se traži listing treba da imaju desno poravnanje.

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602