search

Reklamacije

Reklamacije

JP „Putevi Srbije“, Sektor za naplatu putarine, ulaže velike napore da na sve sugestije, primedbe, reklamacije građana reaguje na brz i efikasan način.

1. REKLAMACIJA NA ISPRAVNOST TAG UREĐAJA

Reklamaciju na ispravnost TAG uređaja moguće je podneti na naplatnim stanicama JP „Putevi Srbije“, na svim prodajnim mestima ovlašćenih distributera i tо:

  • Ukoliko je TAG uređaj, čija se ispravnost reklamira, u garantnom roku
  • Ukoliko TAG uređaj nema na sebi tragove fizičkog oštećenja
  • Ukoliko se nakon provere ovlašćenih lica utvrdi da očitavanje TAG uređaja nije moguće
  • Ukoliko nakon popunjavanja obrasca “Reklamacija na ispravnost TAG uređaja” od strane ovlašćenog lica, korisnik TAG uređaja potpiše saglasnost o uslovima za zamenu uređaja.

Obrazac “Reklamacija na ispravnost TAG uređaja” preuzimate i popunjavate na mestu gde vršite reklamaciju.

Nakon obrade reklamacije, nadležna služba JP ”Putevi Srbije” će kontaktirati korisnika i izvršiti isporuku novog TAG uređaja.

Reklamacija na TAG uređaj model KTC TS 3204_02A

Stari TAG uređaj

U slučaju opravdane reklamacije korisnika na TAG uređaj model KTC TS 3204_02, koji je kupljen nakon stupanja na snagu Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014), isti će biti zamenjen novim modelom uređaja- TRP-4010 .

Svaki neispravni stari TAG uređaj biće zamenjen novim TAG uređajem, uz plaćanje razlike u ceni između dva gore navedena modela.

 

 

Reklamacija na TAG uređaj model TRP- 4010

Novi TAG uređaj

U slučaju opravdane reklamacije korisnika na TAG uređaj model TRP- 4010, isti će biti zamenjen novim uređajem model TRP-4010, ukoliko nije prošlo više od dve godine od datuma sklapanja Ugovora o kupovini TAG uređaja.

Svaki neispravni TAG uređaj model TRP- 4010 biće zamenjen novim TAG uređajem (isti model), bez plaćanja naknade.

 

2. REKLAMACIJA NA NELOGIČNO SKINUTA SREDSTVA SA TAG UREĐAJA

U slučaju reklamacije na pogrešno skinuta sredstva sa TAG uređaja, korisnik podnosi reklamaciju na propisanom obrascu koji može preuzeti na naplatnim stanicama i ovde:

ico-adobe - Reklamacija iznosa naplaćene putarine TAG uređajem (za otvoreni sistem)

ico-adobe - Reklamacija iznosa naplaćene putarine TAG uređajem (za zatvoreni sistem)

Popunjeni obrazac reklamacije za pogrešno skinuta sredstva korisnik treba da pošalje na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili putem pošte na adresu JP „Putevi Srbije“, Ljube Čupe broj 5, 11050 Beograd.

Napomena: Rok za podnošenje reklamacije je 30 (trideset) dana. Svi zahtevani podaci moraju biti upisani u obrazac inače će zahtev biti odbijen kao nekompletan.

3. PRIJAVA IZGUBLJENOG/UKRADENOG TAG UREĐAJA

Prillikom gubitka/krađe TAG uređaja, potrebno je prijaviti nestanak popunjavanjem obrasca koji možete naći ovde: 

ico-adobe - Prijava izgubljenog / ukradenog TAG uređaja

Izgubljeni TAG uređaj će biti stavljen na tzv. “Crnu listu”, kako bi se sprečila dalja zloupotreba.

Za sve informacije, pitanja, predloge, možete se obratiti Korisničkom centru JP “Putevi Srbije”.

 

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602