search

TAG-uputstvo za postavljanje

Uputstvo za postavljanje uređaja za ENP

TAG ređaj će pravilno funkcionisati samo ako se nalazi u pripadajućem nosaču. U zavisnosti od nagiba vetrobranskog stakla, postoje dve vrste nosača - slika 1. i slika 2.

TAG uređaj TAG uređaj

 

TAG uređaj TAG uređaj

Nosač mora biti zalepljen na unutrašnju stranu vetrobranskog stakla u polju oko retrovizora (videti slike).    

Pre postavljanja držača TAG uređaja potrebno je unutrašnjost vetrobranskog stakla očistiti i odmastiti, kako bi se isti mogao fiksirati. 

Do smetnji u funkcionisanju TAG uređaja, može doći u sledećim slučajevima: 

  • Ukoliko TAG uređaj nije postavljen na propisano mesto u odgovarajući nosač;
  • Ukoliko se ne poštuje preporučena brzina kretanja vozila od 30km na sat, kroz naplatnu traku;
  • Ukoliko ne postoji rastojanje u odnosu na vozilo ispred od minimalo 10 metara;
  • Ukoliko je TAG uređaj fizički oštećen;
  • Ukoliko vozilo ima vetrobransko staklo koje u sebi sadrži metal kao zaštitu (pancirno staklo);
  • Ukoliko vozilo ima vetrobransko staklo zatamnjeno bojom koja u sebi sadrži primese metala;

Ulazno/izlazne trake na naplatnim stanicama, na kojima je moguće korišćenje uređaja za elektronsku naplatu putarine (TAG uređaja) označene su promenljivom svetlosnom signalizacijom (oznaka „ENP“) koja se nalazi na nadstrešnicama iznad ulazno/izlaznih traka. JP „Putevi Srbije“ u uslovima maksimalne opterećenosti saobraćaja na naplatnim stanicama zadržava pravo da prolaze rezervisane za ENP pretvori u prolaze kombinovanog režima rada na kojima se putarina može platiti TAG uređajem, domaćim i stranim efektivnim novcem i platnim karticama, a sve u svrhu osiguravanja maksimalne protočnosti saobraćaja na naplatnim stanicama.

ico-adobe - Uputstvo za postavljanje i korišćenje uređaja za ENP

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602