search

Radovi

19.02.18. Pojačano održavanje državnog puta IB 21, deonica: Irig 2 – Ruma 1 (autoput), od km 26+680 do km 42+260, L=15,580 km, ID br. Ugovora: RRSP/RRW-IB21IR/2017-09
13.11.17. Javna nabavka br. 26/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IA reda broj 1, most preko železničke pruge Topčider - Mala Krsna na km 0+619,40 kraka 7 u sastavu petlje za vezu državnog puta IA reda broj 1 Beograd - Niš
19.10.17. Javna nabavka br. 32/2017 - Sanacija klizišta na državnom putu IIA reda br.258, deonica: Vladičin Han - Vranje na km 17+917 i na km 18+187
18.10.17. Javna nabavka br. 117/2017 - Periodično održavanje klizišta na državnom putu IIA reda broj 203, Pazarište - Tutin - Kovači od km 19+082 do km 19+142,81
16.10.17. Javna nabavka br. 138/2017 - Obilaznica oko Novog Pazara, na državnim putevima IB reda br. 22 i IIA reda br. 203
03.10.17. Javna nabavka br. 14/2016 - Radovi na sanaciji crnih tačaka na raskrsnici državnih puteva I-B reda br. 15 i II-A reda br. 116 – kružna raskrsnica u Novom Bečeju
26.09.17. Javna nabavka br. 116/2017 - Periodično održavanje - sanacija kolovozne konstrukcije na državnom putu I-B reda br. 13, kružna raskrsnica sa ulicama Pere Dobrinovića i Baranjska na km 123+502,42 u Zrenjaninu (kod autobuske stanice)
26.09.17. Javna nabavka br. 84/2017 - Periodično održavanje - sanacija kolovozne konstrukcije na državnom putu I-B reda br. 13, kružna raskrsnica I-B reda br. 13 sa obilaznicom oko Zrenjanina km 127+321
04.09.17 Javna nabavka u otvorenom postupku br. 118/2017 – Pojačano održavanje državnog puta IIA reda br. 100, deonica od km 135+580 (izlaz iz naseljenog mesta S.Karlovci) do km 142+400
22.08.17. Javna nabavka u pregovaračkom postupku br. 109/2017 - Dodatni radovi na periodičnom održavanju objekata na državnom putu IB reda broj 29, most preko reke Uvac, deonica: Aljinovići - Sjenica km 335+627
22.08.17. Javna nabavka u pregovaračkom postupku br. 108/2017 - Dodatni radovi na periodičnom održavanju objekata državnom putu IB reda broj 22, most preko Jablaničkog potoka u Batnjaku, deonica: Raška – Novi Pazar km 461+944
03.08.17. Javna nabavka br. 32/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda br. 23, Konjevići - Beljina, obilaznica Čačka - vijadukt Čačak na km 609+800 do km 610+200
01.08.17. Javna nabavka br. 79/2016 - Radovi na sanaciji crnih tačaka na državnom putu - kružni tok državnog puta IB reda br. 23 i Dositejeve ulice u Trsteniku
25.07.17. Javna nabavka br. 63/2017 - Periodično održavanje objekata na državnom putu I-B reda br. 21, deonica: Požega - Arilje, most preko reke Đetinje - Lekovića most na km 2+187
24.07.17. Javna nabavka br. 71/2016 - Periodično održavanje državnog puta IB reda br. 12, deonica od km 153+861 (izlazak iz naseljenog mesta Begeč) do km 156+884 (ulazak u naseljeno mesto Futog)
24.07.17. Javna nabavka br. 15/2016 - Radovi na sanaciji crnih tačaka na državnom putu IIA reda br. 102 (na km 43+850) - kružna raskrsnica u Molu
19.07.17. Javna nabavka br. 33/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda broj 23 - nadvožnjak u Kraljevu
19.07.17. Javna nabavka br. 26/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IA reda broj 1, most preko železničke pruge Topčider - Mala Krsna na km 0+619,40 kraka 7 u sastavu petlje za vezu državnog puta IA reda broj 1 Beograd - Niš sa Smederevo
12.07.17. Javna nabavka br. 13/2016 - Pojačano održavanje kolovoza raskrsnice državnog puta IB reda br. 13 i ulice Svetosavske u Kikindi
08.06.17 Izvodjenje preostalih radova, Sektor B5.3 – izgradnja petlje Petlovo Brdo i Orlovača – Konačno rešenje

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602