search

Zapisnici o otvaranju ponuda

2018.

Javna nabavka br. 4/2018 - Električna energija

2017.

Javna nabavka br. 1/2017 - Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu autoputa E-763, Beograd - Južni Jadran, deonica: Surčin - Obrenovac

Javna nabavka br. 3/2017 - Tehnički pregled objekta - kompleks čeone naplatne stanice na državnom putu I-A reda br. 1 (autoput E-75)

Javna nabavka br. 4/2017 - Omogućavanje naplate putarine putem domaćih i inostranih platnih kartica

Javna nabavka br. 5/2017 - Nadzor na rehabilitaciji državnog puta IA reda (autoputa E-75), Novi Sad - Beograd (desna kolovozna traka)

Javna nabavka br. 6/2017 - Održavanje voznog parka

Javna nabavka br. 6/2017 - Održavanje voznog parka - Partija 3

Javna nabavka br. 8/2017 - Izvršenje vanrednih i dva redovna šestomesečna servisa PP sredstava, opreme i uređaja

Javna nabavka br. 9/2017 - Dodatini radovi na sanaciji klizišta na državnom putu II-B reda br. 355, deonica Čačak - Šiljkovica, Caganje na km 13+200

Javna nabavka br. 10/2017 - Dodatni radovi na periodičnom održavanju mostova i tunela na državnom putu IB reda br. 23 i državnom putu IB reda br. 21, deonica: Požega-Užice, nadvožnjak preko pruge i puta

Javna nabavka br. 11/2017 - Rušenje kompleksa čeone naplatne stanice Bubanj Potok na km 217+365 državnog puta IA reda br.1 (autoput E75)

Javna nabavka br. 12/2017 - Papirne magnetne kartice

Javna nabavka br. 13/2017 - Materijal za kolor štampače za besplatne i pretplatne karte

Javna nabavka br. 14/2017 - Montažno - demontažni objekat na naplatnoj stanici "Dimitrovgrad"

Javna nabavka br. 16/2017 - Uspostava RR linka na trasi petlja Dobanovci-petlja Ostružnica

Javna nabavka br. 17/2017 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IIA reda broj 152, od Topole do Bućinog groba

Javna nabavka br. 18/2017 - Produženje korišćenja licenci za aplikativne softvere – MICROSOFT licence

Javna nabavka br. 19/2017 - Konsultanske usluge iz oblasti upravljanja ljudskim resursima (HR Management)

Javna nabavka br. 20/2017 - Izrada solucija - kastomizacija funkcija geoprostorne baze

Javna nabavka br. 21/2017 - Priprema strukture BP za migraciju u geoprostornu bazu

Javna nabavka br. 22/2017 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju mosta preko Kozaračke reke u mestu Grdelica na državnom putu IIA reda broj 158 i površinske raskrsnice državnog puta IIA reda broj 158 i državnog puta IIB reda broj 438, u mestu Grdelica

Javna nabavka br. 23/2017 - Obrada podataka sa brojača saobraćaja za 2016. godinu

Javna nabavka br. 24/2017 - Osiguranje novca u transportu

Javna nabavka br. 25/2017 - Održavanje softverskog programa za finansijsko poslovanje "MEGA - HERMES"

Javna nabavka br. 26/2017 - Prenos podataka u sistemu za opservaciju saobraćaja

Javna nabavka br. 27/2017 - Održavanje i sanacija video nadzora u nadležnosti SUISS

Javna nabavka br. 28/2017 - Povremeno automatsko brojanje saobraćaja

Javna nabavka br. 29/2017 - Proširenje i unapređenje bežične komunikacione mreže ITS-a - faza I

Javna nabavka br. 30/2017 - Izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica: Pojate - Preljina

Javna nabavka br. 32/2017 - Sanacija klizišta na državnom putu II-A reda br. 258, Vladičin Han - Vranje na km 17+917 i na km 18+187

Javna nabavka br. 34/2017 - Nabavka elektronskih komunikacionih usluga - internet

Javna nabavka br. 35/2017 - Održavanje (postavljanje) zaštite od mehaničkih oštećenja električnih kablova, kanalica, vođica, produžnih kablova u poslovnim prostorijama - kancelarijama JP «Putevi Srbije»

Javna nabavka br. 36/2017 - Održavanje postojećeg putnog metereološko - informacionog sistema (PMIS)

Javna nabavka br. 38/2017 - Održavanje dela državnih puteva I i II reda u Republici Srbiji

Javna nabavka br. 39/2017 - Nabavka zamenskih kamera za video nadzor – faza I

Javna nabavka br. 41/2017 - Nabavka softvera za automatsku centralu pri Informativnom centru i softverskog modula posebne namene

Javna nabavka br. 45/2017 - Oprema za čuvanje i zaštitu podataka sa instalisanih sistema za opservaciju saobraćaja

Javna nabavka br. 48/2017 - Periodično održavanje državnog puta IB reda br. 13, deonica Kikinda - ulaz u Bašaid od km 85+600 do km 88+773

Javna nabavka br. 51/2017 - Projekat nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima

Javna nabavka br. 52/2017 - Glavni projekti poboljšanja lokacija prema projektu nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode

Javna nabavka br. 57/2017 - Materijal i oprema za realizaciju projekta poboljšanja javnog osvetljenja na autoputu od čvora “Dobanovci” do “TP Lasta” (prolaz kroz Beograd)

Javna nabavka br. 59/2017 – Projekat provere bezbednosti saobraćaja na državnim putevima na teritoriji koje održava Preduzeće za puteve „Čačak“

Javna nabavka br. 61/2017 – Projekat provere bezbednosti saobraćaja na državnim putevima na teritoriji koje održava „Vojvodinaput“ a.d. Pančevo

Javna nabavka br. 62/2017 - Projekat mapiranja rizika na mreži državnih puteva

Javna nabavka br. 63/2017 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda br.21, deonica Požega-Arilje, most preko reke Đetinje - Lekovica most na km 2+187

Javna nabavka br. 64/2017 - Registar energetskih potrošača u svrhu poboljšanja energetske efikasnosti na državnim putevima prvog reda

Javna nabavka br. 65/2017 - Radne uniforme

Javna nabavka br. 66/2017 - Optimizacija IT mreže ITS-a - faza I

Javna nabavka br. 67/2017 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 28, od Malog Zvornika do Gračanice

Javna nabavka br. 69/2017 - Obezbeđenje vode za piće u poslovnim prostorijama i na naplatnim stanicama (aparati, baloni sa vodom)

Javna nabavka br. 70/2017 - Izrada tehničke dokumentacije za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 351 sa putnim objektom preko autoputa IA reda broj A1 kod Umčara, deonica: Umčari – petlja Umčari

Javna nabavka br. 71/2017 - Deonica: Bubanj Potok - Mali Požarevac: praćenje stanja životne sredine u putnom pojasu

Javna nabavka br. 72/2017 - Plan praćenja stanja životne sredine u zoni uticaja puta na deonici: Mali Požarevac - Velika Plana (L=54,7km)

Javna nabavka br. 75/2017 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju mosta preko Glogovačkog potoka sa pripadajućom raskrsnicom na državnom putu IIA reda broj 158, deonica: Aleksinac - Katun

Javna nabavka br. 76/2017 - Oprema za monitoring centar

Javna nabavka br. 77/2017 - Studija o proceni emisija zagađujućih materija u atmosferu od saobraćaja na državnim putevima I i II reda za period 2013-2015. godine

Javna nabavka br. 78/2017 - Revizija finansijskih izveštaja

Javna nabavka br. 80/2017 - HTZ oprema

Javna nabavka br. 81/2017 - Kase za novac i sigurnosni ormani za novoizgrađene naplatne stanice Beograd - Subotica

Javna nabavka br. 82/2017 - Informisanje javnosti o radu i aktivnostima JP «Putevi Srbije»

Javna nabavka br. 83/2017 - Informisanje javnosti o radovima i stanju na putnoj mreži Republike Srbije

Javna nabavka br. 84/2017 - Periodično održavanje - sanacija kolovozne konstrukcije na državnom putu IB reda br. 13, kružna raskrsnica IB reda br.13 sa obilaznicom oko Zrenjanina

Javna nabavka br. 85/2017 - Osiguranje zaposlenih

Javna nabavka br. 87/2017 - Povezivanje svih naplatnih stanica putem optičkog kabla

Javna nabavka br. 88/2017 - Fizičko obezbeđenje službenog parkinga u Bulevaru kralja Aleksandra i poslovnog objekta na obilaznici u Ulici Rakovački put bb

Javna nabavka br. 89/2017 - Pregled mostova koji nisu uneti u bazu podataka

Javna nabavka br. 91/2017 - Naftni derivati za službena vozila

Javna nabavka br. 92/2017 - Tehnički pregled objekata - naplatnih stanica i uspostavljanja zatvorenog sistema naplate putarine na državnom putu IA reda br. 1, deonica Sirig - Subotica

Javna nabavka br. 94/2017 - Usaglašavanje rasporeda brojača saobraćaja sa novim referentnim sistemom državnih puteva

Javna nabavka br. 100/2017 - Tehnička dokumentacija za most preko reke Mlave na državnom putu IIA reda br. 147, deonica: Petrovac na Mlavi (Veliko Laole) - Petrovac na Mlavi

Javna nabavka br. 101/2017 - Akcioni planovi za zaštitu od buke na državnim putevima I i II reda

Javna nabavka br. 102/2017 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava i bujičnih tokova u slivu Južne Morave

Javna nabavka br. 106/2017 - Studija ugroženosti puteva II reda od pojave snežnih nanosa

Javna nabavka br. 107/2017 - Nadzor na preostalim radovima, Sektor B5.3 – izgradnja petlje Petlovo Brdo i Orlovača - konačno rešenje

Javna nabavka br. 108/2017 - Dodatni radovi na periodičnom održavanju objekata na državnom putu IB reda br.22, most preko Jablaničkog potoka u Batnjak, deonica Raška-Novi Pazar km 461+94

Javna nabavka br. 109/2017 - Dodatni radovi na periodičnom održavanju objekata na državnom putu IB reda br.29, most preko reke Uvac, deonica Aljinovići - Sjenica km 335+627,43

Javna nabavka br. 110/2017 - Nabavka putničkih vozila

Javna nabavka br. 111/2017 - Blindirana vozila za prevoz novca

Javna nabavka br. 112/2017 - Kombi vozila za prevoz zaposlenih

Javna nabavka br. 115/2017 - Tehnički pregled objekata - autoput E-75, Beograd - Niš - granica sa BJR Makedonijom, deonica: Srpska Kuća - Levosoje od km 934+354,73 do km 942+413,31

Javna nabavka br. 116/2017 - Pеriоdičnо оdržаvаnjе - sаnаciја kоlоvоznе kоnstrukciје nа držаvnоm putu I-B rеdа br. 13, kružnа rаskrsnicа sа ulicаmа Pеrе Dоbrinоvićа i Bаrаnjskа

Javna nabavka br. 117/2017 - Pеriоdičnо оdržаvаnjе klizišta nа držаvnоm putu II A rеdа br. 203, Pazarište - Tutin - Kovači od km 19+082 do 19+141,81

Javna nabavka br. 118/2017 - Pojačano održavanje državnog puta IIA reda br. 100, deonica od km 135+580 (izlaz iz naseljenog mesta S.Karlovci) do km 142+400

Javna nabavka br. 119/2017 - Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd - Južni Jadran, deonica: Požega - Boljare (granica sa Crnom Gorom) (Autoput Е-763)

Javna nabavka br. 120/2017 - Idejni projekat hidrotehničkog uređenja duž trase autoputa Е-761, deonica: Pojate – Preljina od km 0+000 do km 109+612,72

Javna nabavka br. 124/2017 - Stolice za inkasante

Javna nabavka br. 125/2017 - Ormarići za inkasante

Javna nabavka br. 126/2017 - Sredstva radio veze za službu kontrole i obezbeđenja

Javna nabavka br. 127/2017 - Oprema za informacioni i pozivni centar u korisničkom servisu u zgradi «Beomedicine»

Javna nabavka br. 128/2017 - Hardverska oprema za sektor

Javna nabavka br. 129/2017 - Telefonski i faks aparati za poslovne prostorije i novoizgrađene naplatne stanice

Javna nabavka br. 130/2017 - Bravarsko - domarski potrošni materijal

Javna nabavka br. 131/2017 - Elektro - potrošni materijal

Javna nabavka br. 134/2017 - Oprema i aplikacije PMI sistema - faza II

Javna nabavka br. 136/2017 - Studija zamene postojećih svetlosnih izvora LED izvorima sa teledirigovanim menadžmentom

Javna nabavka br. 137/2017- Studija izvodljivosti upotrebe električnih službenih vozila na području grada Beograda za potrebe JP „Putevi Srbije“ sa cost benefit analizom

Javna nabavka br. 138/2017- Obilaznica oko Novog Pazara L=1,65km, na državnom putu IB reda br. 22 i IIA reda br. 203

Javna nabavka br. 139/2017 - Novogodišnji paketići za decu radnika

Javna nabavka br. 141/2017 - Osiguranje službenih vozila

Javna nabavka br. 143/2017 - Troškovi održavanja licenci za ArcGIS za 2017/2018 godinu

Javna nabavka br. 146/2017 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Save

Javna nabavka br. 152/2017 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Zapadne Morave bez Ibra

Javna nabavka br. 155/2017 - Održavanje fotokopir aparata

Javna nabavka br. 157/2017 - Elementi hardvera, ITS sistema, opreme i instalacija - po funkcionalnim grupama

Javna nabavka br. 159/2017 - Fizičko obezbeđenje objekta Gazela

Javna nabavka br. 165/2017 - Troškovi funkcionisanja ITS-a, provajderi telekomunikacionih usluga (Internet, VPN)

Javna nabavka br. 166/2017 - Studija umanjenja emisija ugljen dioksida poboljšanjem javnog osvetljenja

Javna nabavka br. 167/2017 - Konsultanske usluge iz oblasti tehničkih rešenja primenjenih u ITS - faza 2

Javna nabavka br. 173/2017 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Ibra

Javna nabavka br. 175/2017 - Proširenje i unapređenje energetske mreže ITS-a - faza I

Javna nabavka br. 184/2017 - Projekat preparcelacije za formiranje građevinskih parcela državnog puta IB reda br. 21, Novi Sad - Ruma, deonica 2: Paragovo - početak obilaznice Ruma

Javna nabavka br. 185/2017 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 27, od Lazarevca do Aranđelovca

Javna nabavka br. 186/2017 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 21, od Paragova do Rume

Javna nabavka br. 189/2017 - Deonica: Bubanj Potok - Mali Požarevac: praćenje stanja životne sredine u putnom pojasu

2016.

Javna nabavka br. 10/2016 - Nabavka dostavnih vozila za tehničku službu

Javna nabavka br. 13/2016 - Pojačano održavanje kolovoza raskrsnice državnog puta IB reda br.13 i ulice Svetosavske u Kikindi

Javna nabavka br. 14/2016 - Radovi na sanaciji crnih tačaka na državnom putu IB reda broj 15 i IIA reda broj 116 - kružna raskrsnica u Novom Bečeju

Javna nabavka br. 15/2016 - Radovi na sanaciji crnih tačaka na državnom putu IIA reda broj 102 - kružna raskrsnica u Molu

Javna nabavka br. 24/2016 - Održavanje telefonskih centrala i telefonske opreme

Javna nabavka br. 26/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IA reda br.1, most preko železničke pruge Topčider-Mala Krsna na km 0+619,40 kraka 7 u sastavu petlje za vezu državnog puta IA reda br.1 Beograd - Niš sa Smederevom (13.12.2017.)

Javna nabavka br. 26/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IA reda br.1, most preko železničke pruge Topčider-Mala Krsna na km 0+619,40 kraka 7 u sastavu petlje za vezu državnog puta IA reda br.1 Beograd - Niš sa Smederevom (25.08.2017.)

Javna nabavka br. 26/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IA reda br.1, most preko železničke pruge Topčider-Mala Krsna na km 0+619,40 kraka 7 u sastavu petlje za vezu državnog puta IA reda br.1 Beograd - Niš sa Smederevom (04.07.2017.)

Javna nabavka br. 28/2016 - Periodično održavanje objekata na putu I A reda broj 1, deonica Ralja - Požarevac - Velika Plana, mostovi preko puta Smederevska Palanka - Krnjevo

Javna nabavka br. 29/2016 - Periodično održavanje objekata na putu I A reda broj 1, deonica Jagodina - Ćuprija, most preko Crnih Bara

Javna nabavka br. 32/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda br.23, Konjevići-Beljina, obilaznica Čačka - vijadukt Čačak na km 609+800 do km 610+200

Javna nabavka br. 33/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda br. 23 - nadvožnjak u Kraljevu

Javna nabavka br. 36/2016 - Nadzor službenih vozila putem GPS-a

Javna nabavka br. 37/2016 - Osiguranje službenih vozila

Javna nabavka br. 38/2016 - Izrada izmene i dopune Akta o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini u JP "Putevi Srbije"

Javna nabavka br. 40/2016 - LOT1.1 Projektovanje i izgradnja autoputa E-75 od Beograda do Novog Sada od km 108+000 do km 118+060 - nadzor na preostalim radovima II deo

Javna nabavka br. 41/2016 - Nabavka osnovnih sredstava za zaštitu od požara kao i oznaka obaveštenja upozorenja zabrana i obeležavajućih prsluka

Javna nabavka br. 45/2016 - Sitan inventar za tehničko-domarsko održavanje

Javna nabavka br. 48/2016 - Telefonski i faks aparati za poslovne prostorije i novoizgrađene naplatne stanice

Javna nabavka br. 71/2016 - Periodično održavanje državnog puta IB reda br. 12, deonica od km 153+861 (izlazak iz naseljenog mesta Begeč) do km 156+884 (ulazak u naseljeno mesto Futog)

Javna nabavka br. 76/2016 - Integracija postojećih PMIS u otvorenu bazu putno metereoloških podataka

Javna nabavka br. 78/2016 - Periodično održavanje državnog puta IB reda br. 38, Kruševac - Razbojna, deonica: Šumice - Mudrakovac

Javna nabavka br. 79/2016 - Radovi na sanaciji crnih tačaka na državnom putu - kružni tok državnog puta IB reda br. 23 i Dositejeve ulice u Trsteniku

Javna nabavka br. 82/2016 - Prednumeracija i testiranje novih kartica, namotavanje na hilzne i pakovanje u foliju

Javna nabavka br. 85/2016 - Oprema za monitoring centar

Javna nabavka br. 86/2016 - Naftni derivati za službena vozila

Javna nabavka br. 87/2016 - Odluka o obustavi - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IB 21 sa putnim objektom preko reke Dobrave

Javna nabavka br. 88/2016 - Alat za tehničku službu

Javna nabavka br. 89/2016 - Troškovi održavanja licenci ArcGIS-a za 2016/2017 godinu

Javna nabavka br. 93/2016 - Informisanje javnosti o radovima i stanju na putnoj mreži Republike Srbije

Javna nabavka br. 94/2016 - Integracija spoljašnje komunikacione mreže faza 2

Javna nabavka br. 95/2016 - Prva faza pregleda tunela i unos podataka u bazu (2.deo)

Javna nabavka br. 96/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 352 sa putnim objektom preko autoputa IA reda broj A1 kod Kolara, deonica: Smederevo (Kolari) – petlja Kolari

Javna nabavka br. 97/2016 - Izrada procene vrednosti osnovnih sredstava

Javna nabavka br. 98/2016 - Realizacija projekata virtuelnih petlji i termalnih kamera na tunelima na DP A1, Obilaznica oko Beograda, faza 1

Javna nabavka br. 99/2016 - Baza podataka o nestabilnim terenima - unos podataka iz registra u bazu podataka o nestabilnim terenima

Javna nabavka br. 100/2016 - Alarmi "panik" tasteri, reflektori, vibro senzori i senzori detekcije otvaranja kasa vrata i prozora

Javna nabavka br. 102/2016 - Nameštaj po meri za naplatne stanice i poslovne prostorije

Javna nabavka br. 103/2016 - Instalacija promenljive vetikalne signalizacije

Javna nabavka br. 104/2016 - Nabavka kancelarijskog nameštaja za poslovne prostorije

Javna nabavka br. 105/2016 - Izgradnja naplatnih stanica i uspostavljanje zatvorenog sistema naplate putarine na državnom putu I A reda broj 1, deonica Sirig - Subotica

Javna nabavka br. 106/2016 - Nadzor na izgradnji naplatnih stanica i uspostavljanju zatvorenog sistema naplate putarine na državnom putu I-A reda br. 1 (autoput E-75), deonica: Sirig - Subotica

Javna nabavka br. 107/2016 - Angažovanje vatrogasne jedinice na državnom putu A1, Obilaznica oko Beograda

Javna nabavka br. 108/2016 - Električna energija

Javna nabavka br. 113/2016 - Zamena video opreme za kontrolu video nadzorom novom tehnologijom na naplatnim stanicama

Javna nabavka br. 114/2016 - Projekat nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima

Javna nabavka br. 118/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 328 sa putnim objektom preko reke Ub, na km 1+900, deonica: Gola Glava - Joševa (Gola Glava)

Javna nabavka br. 119/2016 - HTZ oprema

Javna nabavka br. 120/2016 - Usaglašavanje rasporeda brojača sa novim referentnim sistemom državnih puteva

Javna nabavka br. 122/2016 - Proširenje opreme upravljačko-informacionih sistema u naplati putarine AOP-a

Javna nabavka br. 123/2016 - Integracija elemenata PMIS-a sa aktivnim elementima ITSS-a

Javna nabavka br. 124/2016 - Specijalizovana obuka za projektovanje i upravljanje ITSS-a - faza 2

Javna nabavka br. 125/2016 - Novogodišnji paketići za decu radnika

Javna nabavka br. 126/2016 - Oprema za operativni i nadzorni centar

Javna nabavka br. 128/2016 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava i bujičnih tokova u slivu Kolubare

Javna nabavka br. 129/2016 - Koridor 10 (E-75) - elektro radovi na petlji Preševo

Javna nabavka br. 131/2016 – Elementi hardvera, ITS sistema, opreme i instalacija – po funkcionalnim grupama

Javna nabavka br. 136/2016 – Održavanje komunikacione infrastrukture ITS

Javna nabavka br. 138/2016 - Održavanje opreme, sistema i instalacija za upravljanje tunelima

Javna nabavka br. 150/2016 - Studija odnosa zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara i mreže državnih puteva

Javna nabavka br. 151/2016 - Nabavka rezervnih delova i opreme za održavanje sistema za opservaciju saobraćaja

Javna nabavka br. 157/2016 - Svetleći panoi - cenovnici za zatvoreni sistem naplate na naplatnim stanicama na deonici Stara Pazova - Subotica

Javna nabavka br. 158/2016 - Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu rekonstrukcije i izgradnje državnog puta IB -19, deonica: Vizić – Erdevik

Javna nabavka br. 160/2016 - Nabavka klima uredjaja za poslovne prostorije i kabine naplatnih stanica

Javna nabavka br. 164/2016 - Oprema za integraciju podataka sa aplikacija ITS u prostornu bazu podataka i WEB portal ITS-a - faza 1

Javna nabavka br. 176/2016 - Reklamna kampanja povećanja korišćenja elektronske naplate putarine

2015.

Javna nabavka br. 4/2015 - LOT 6 Nadzor na radovima na izgradnji zidova za zaštitu od buke na deonici autoputa E-75 od petlje Tranšped do Vrčina

Javna nabavka br. 22/2015 - Glavni projekat poboljšanja javnog osvetljenja od AT Lasta do Bubanj Potoka

Javna nabavka br. 70/2015 - Tehnička kontrola Glavnih projekata poboljšanja opasnih mesta po hitnim nalozima

Javna nabavka br. 71/2015 - Revizija bezbednosti saobraćaja Glavnih projekata poboljšanja opasnih mesta

Javna nabavka br. 89/2015 - Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji kompleksa čeone naplatne stanice na državnom putu I-A reda br. 1 (autoput E-75) na km. 605+635 i baze za održavanje puteva u K.O. Vrčin opština Grocka grad Beograd

Javna nabavka br. 102/2015 - Periodična provera protiv požarnih sistema na tunelima

Javna nabavka br. 132/2015 - Nabavka računara, računarske, komunikacione opreme i druge hardverske opreme

Javna nabavka br. 157/2015 - Potrpšni materjal i delovi opreme sistema za tunele na obilaznici oko Beograda

Javna nabavka br. 161/2015 - Otklanjanje neusaglašenosti elemenata centralnog sistema upravljanja na ITS objektima

2014.

Javna nabavka br. 166/2014 - Periodično održavanje mostova i tunela na državnom putu I B reda broj 23, deonica: Užice - Zlatibor, Lozionički most u Užicu

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602