search

Odeljenje za operativnu naplatu putarine

Sektor za naplatu putarine

Sektor naplate putarine obavlja poslove naplate putarine, kao i poslove nadzora naplate putarine(poslove video nadzora, analitike i kontrole),poslove prevoza i zaštite novca i objekata i administrativno tehničke i druge poslove vezane za delatnost sektora.

U sastavu Sektora naplate putarine nalaze se sledeća odeljenja:

1. Odeljenje za operativnu naplatu putarine
2. Odeljenje nadzora naplate putarine
3. Odeljenje zajedničkih poslova sektora

Javno preduzeće “Putevi Srbije” putem Sektora naplate putarine vrši naplatu naknade za upotrebe auto-puta (putarine) na sledećim deonicama:

- Beograd-Niš
- Beograd-Šid (Hrvatska granica)
- Niš-Leskovac
- Beograd-Subotica (Mađarska granica)

Na deonici Beograd-Niš i Beograd-Šid naplata se odvija u uslovima zatvorenog sistema naplate, dok na deonicama Niš-Leskovac i Beograd-Subotica naplata putarine se odvija u uslovima otvorenog sistema naplate.

Naplata putarine se danas obavlja na auto-putevima ukupne dužine oko 603 km, preko automatskog tehničkog sistema za naplatu. Sistem se sastoji od 45 naplatnih stanica.

Rešenje naplatnog sistema predstavlja kompleksan upravljačko transakcioni sistem u potpunosti modularan, baziran na “PC” tehnologiji, uz korišćenje savremenih operativnih sistema za rad u realnom vremenu i potpunom zaštitom u prenosu podataka.

Korisnicima je omogućeno, na svim naplatnim stanicama, da sami izaberu način plaćanja putarine:

- U GOTOVOM NOVCU
- PLATNIM KARTICAMA (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, POSTCARD, DINACARD, AMERICAN EXPRESS)
- ELEKTRONSKIM PUTEM – PLAĆANJEM BEZ ZAUSTAVLJANJA

Korisnici koji putarinu plaćaju u gotovom novcu ili nekom vrstom kartica moraju da se zaustave na naplatnim stanicama, dok vozila koja imaju savremene elektronske uređaje – TAG-ove, prolaze kroz naplatnu stanicu i plaćaju putarinu bez zaustavljanja.


MAPA NAPLATNIH STANICA

MApa naplatnih stanica

 

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602