search

Vesti

17.10.2016. Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 1, у КО Врчин

Од 18.10.2016. године, на државном путу I A реда број 1 (ауто-пут Е-75), у КО Врчин, доћи ће до преусмерења целокупног саобраћаја, у оквиру реализације радова на изградњи комплекса чеоне наплатне станице „Врчин“. У току извођења радова, саобраћај у оба правца (Београд-Ниш и Ниш-Београд), биће преусмерен на четири новоизграђене траке, које се налазе са десне стране ауто-пута гледано из правца Београда. Радови ће бити обезбеђени адекватном привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом.Молимо све учеснике у саобраћају да поштују постављену привремену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.


СКИЦА фазе V Врчин слика 3
СКИЦА фазе V, Врчин


СКИЦА фазе V Врчин слика 2
СКИЦА фазе V, Врчин


СКИЦА фазе V Врчин слика 1
СКИЦА фазе V, Врчин


СКИЦА фазе II, Врчин

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602