27.02.2019.Измена режима саобраћаја на државном путу II Б реда број 361, деоница Лајковац-Љиг, место Пепељевац

28.02.2019. године, доћи ће до привремене измене режима саобраћаја, на делу државног пута II Б реда број 361, деоница Лајковац-Љиг, место Пепељевац.

У зони укрштања државног пута II Б реда број 361 са трасом ауто-пута Е-763, саобраћај ће се преусмерити на новоизграђени надвожњак, чиме ће се омогућити двосмерно одвијање саобраћаја, са адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.


Штампа