search

Vesti

08.03.2017. Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 1, КО Врчин, општина Гроцка

На државном путу I A реда број 1, зона петље Врчин, општина Гроцка, у оквиру реализације радова на изградњи комплекса чеоне наплатне станице "Врчин", изводити радови на уклапању постојећег профила ауто-пута у будући саобраћајни профил комплекса чеоне наплатне станице. Радовима је обухваћена санација коловоза на десној саобраћајној траци из смера од Београда ка Нишу, реконструкција подвожњака и израда канализационе и електроенергетске инсталације. Предметни радови ће се изводити од 10.03.2017.oд 09:00 часова до 31.03.2017. године. За време извођења радова режим саобраћаја ће бити измењен и одвијаће се према фази VIII.

Фазом VIII измене режима саобраћаја, саобраћај из правца Београд - Ниш биће преусмерен из десне саобраћајне траке у леву саобраћајну траку преко новоизграђеног службеног пролаза и даље кроз ново изграђене терминалне комплекса чеоне наплатне станице. Саобраћај ће се одвијати једном саобраћајном траком.
Из смера Ниш - Београд саобраћај ће бити преусмерен преко новоизграђених терминала комплекса чеоне наплатне станице и одвијаће се у две саобраћајне траке.

Радови су обезбеђени адекватном привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом.


SKICA faze VIII Vrčin slika 1
SKICA faze VIII, Vrčin


SKICA faze VIII Vrčin slika 2
SKICA faze VIII, Vrčin


SKICA faze VIII Vrčin slika 3
SKICA faze VIII, Vrčin


SKICA faze VII Vrčin slika 1
SKICA faze VII, Vrčin


SKICA faze VII Vrčin slika 2
SKICA faze VII, Vrčin


SKICA faze VII Vrčin slika 3
SKICA faze VII, Vrčin


SKICA faze VI Vrčin slika 1
SKICA faze VI, Vrčin


SKICA faze VI Vrčin slika 2
SKICA faze VI, Vrčin


SKICA faze VI Vrčin slika 3
SKICA faze VI, Vrčin


SKICA faze V Vrčin slika 3
SKICA faze V, Vrčin


SKICA faze V Vrčin slika 2
SKICA faze V, Vrčin


SKICA faze V Vrčin slika 1
SKICA faze V, Vrčin


Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602