search

Vesti

13.04.2017.Отворена наплатна станица „Београд“ код Врчина

 

Дана, 13.04.2017.године, отворена је чеона наплатна станица „Београд“ код Врчина, са 23 улазно-излазне траке, распоређене у једном низу - 14 је предвиђено за излаз, односно наплату путарине, док је за улаз на ауто-пут планирано 9 трака, од чега су 3 траке реверзибилне и могу да мењају своју намену у периодима појачаног интензитета саобраћаја. Повећаће се и број саобраћајних трака, опремљених за електронску наплату путарине, са постојећих 9 на 20 саобраћајних трака.

 


СКИЦА фазе IX, Врчин слика 1
СКИЦА фазе IX, Врчин


СКИЦА фазе IX, Врчин слика 2
СКИЦА фазе IX, Врчин


СКИЦА фазе IX, Врчин слика 3
СКИЦА фазе IX, Врчин


СКИЦА фазе VIII Врчин слика 1
СКИЦА фазе VIII, Врчин


СКИЦА фазе VIII Врчин слика 2
СКИЦА фазе VIII, Врчин


СКИЦА фазе VIII Врчин слика 3
СКИЦА фазе VIII, Врчин


СКИЦА фазе VII Врчин слика 1
СКИЦА фазе VII, Врчин


СКИЦА фазе VII Врчин слика 2
СКИЦА фазе VII, Врчин


СКИЦА фазе VII Врчин слика 3
СКИЦА фазе VII, Врчин


СКИЦА фазе VI Врчин слика 1
СКИЦА фазе VI, Врчин


СКИЦА фазе VI Врчин слика 2
СКИЦА фазе VI, Врчин


СКИЦА фазе VI Врчин слика 3
СКИЦА фазе VI, Врчин


СКИЦА фазе V Врчин слика 3
СКИЦА фазе V, Врчин


СКИЦА фазе V Врчин слика 2
СКИЦА фазе V, Врчин


СКИЦА фазе V Врчин слика 1
СКИЦА фазе V, Врчин


ЈП "Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602