search

Zadržavanje vozila na graničnim prelazima

Гранични прелази према Хрватској

Задржавање на граничним прелазима
 

Обратите пажњу на колону ВРЕМЕ УПИСА, јер наведено време представља ситуацију на граничним прелазима у том временском периоду.

Задржавање на граничним прелазима
 

Обратите пажњу на колону ВРЕМЕ УПИСА, јер наведено време представља ситуацију на граничним прелазима у том временском периоду.

Излаз из Србије

Гранични прелаз Задржавање за путничка возила Задржавање за теретна возила Време уписа
Батровци нема задржавања 240 минута 17:35:27 17.01.2017
Бачка Паланка нема задржавања обустављен саобраћај 17:37:38 17.01.2017
Беркасово нема задржавања нема задржавања 17:35:06 17.01.2017
Бездан нема задржавања нема задржавања 17:35:06 17.01.2017
Богојево нема задржавања обустављен саобраћај 17:37:53 17.01.2017
Љуба нема задржавања обустављен саобраћај 17:36:41 17.01.2017
Нештин нема задржавања нема задржавања 17:35:06 17.01.2017
Сот нема задржавања обустављен саобраћај 17:37:06 17.01.2017
Шид нема задржавања обустављен саобраћај 17:37:23 17.01.2017

Улаз у Србију

Гранични прелаз Задржавање за путничка возила Задржавање за теретна возила Време уписа
Батровци нема задржавања нема задржавања 17:35:27 17.01.2017
Бачка Паланка нема задржавања обустављен саобраћај 17:37:38 17.01.2017
Беркасово нема задржавања нема задржавања 17:35:06 17.01.2017
Бездан нема задржавања нема задржавања 17:35:06 17.01.2017
Богојево нема задржавања обустављен саобраћај 17:37:53 17.01.2017
Љуба нема задржавања обустављен саобраћај 17:36:41 17.01.2017
Нештин нема задржавања нема задржавања 17:35:06 17.01.2017
Сот нема задржавања обустављен саобраћај 17:37:06 17.01.2017
Шид нема задржавања обустављен саобраћај 17:37:23 17.01.2017

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602