search

Zadržavanje vozila na graničnim prelazima

Гранични прелази према Бугарској

Задржавање на граничним прелазима
 

Обратите пажњу на колону ВРЕМЕ УПИСА, јер наведено време представља ситуацију на граничним прелазима у том временском периоду.

Задржавање на граничним прелазима
 

Обратите пажњу на колону ВРЕМЕ УПИСА, јер наведено време представља ситуацију на граничним прелазима у том временском периоду.

Излаз из Србије

Гранични прелаз Задржавање за путничка возила Задржавање за теретна возила Време уписа
Вршка Чука нема задржавања нема задржавања 13:50:48 25.02.2017
Градина нема задржавања нема задржавања 13:50:48 25.02.2017
Мокрање нема задржавања нема задржавања 13:50:48 25.02.2017
Рибарци нема задржавања нема задржавања 13:50:48 25.02.2017
Срезимировци нема задржавања нема задржавања 13:50:48 25.02.2017

Улаз у Србију

Гранични прелаз Задржавање за путничка возила Задржавање за теретна возила Време уписа
Вршка Чука нема задржавања нема задржавања 13:50:48 25.02.2017
Градина нема задржавања нема задржавања 13:50:48 25.02.2017
Мокрање нема задржавања нема задржавања 13:50:48 25.02.2017
Рибарци нема задржавања нема задржавања 13:50:48 25.02.2017
Срезимировци нема задржавања нема задржавања 13:50:48 25.02.2017

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602