search

Zadržavanje vozila na graničnim prelazima

Гранични прелази према Румунији

Задржавање на граничним прелазима
 

Обратите пажњу на колону ВРЕМЕ УПИСА, јер наведено време представља ситуацију на граничним прелазима у том временском периоду.

Задржавање на граничним прелазима
 

Обратите пажњу на колону ВРЕМЕ УПИСА, јер наведено време представља ситуацију на граничним прелазима у том временском периоду.

Излаз из Србије

Гранични прелаз Задржавање за путничка возила Задржавање за теретна возила Време уписа
Ватин нема задржавања нема задржавања 13:50:44 25.02.2017
Врбица нема задржавања нема задржавања 13:50:44 25.02.2017
Ђердап нема задржавања нема задржавања 13:50:44 25.02.2017
Јаша Томић нема задржавања нема задржавања 13:50:44 25.02.2017
Калуђерово нема задржавања нема задржавања 13:50:44 25.02.2017
Кусјак нема задржавања нема задржавања 13:50:44 25.02.2017
Међа нема задржавања нема задржавања 13:50:44 25.02.2017
Наково нема задржавања нема задржавања 13:50:44 25.02.2017
Српска Црња нема задржавања нема задржавања 13:50:44 25.02.2017
Врачев Гај нема задржавања нема задржавања 13:50:44 25.02.2017

Улаз у Србију

Гранични прелаз Задржавање за путничка возила Задржавање за теретна возила Време уписа
Ватин нема задржавања нема задржавања 13:50:44 25.02.2017
Врбица нема задржавања нема задржавања 13:50:44 25.02.2017
Ђердап нема задржавања нема задржавања 13:50:44 25.02.2017
Јаша Томић нема задржавања нема задржавања 13:50:44 25.02.2017
Калуђерово нема задржавања нема задржавања 13:50:44 25.02.2017
Кусјак нема задржавања нема задржавања 13:50:44 25.02.2017
Међа нема задржавања нема задржавања 13:50:44 25.02.2017
Наково нема задржавања нема задржавања 13:50:44 25.02.2017
Српска Црња нема задржавања нема задржавања 13:50:44 25.02.2017
Врачев Гај нема задржавања нема задржавања 13:50:44 25.02.2017

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602