search

Zadržavanje vozila na graničnim prelazima

Гранични прелази према Мађарској

Задржавање на граничним прелазима
 

Обратите пажњу на колону ВРЕМЕ УПИСА, јер наведено време представља ситуацију на граничним прелазима у том временском периоду.

Задржавање на граничним прелазима
 

Обратите пажњу на колону ВРЕМЕ УПИСА, јер наведено време представља ситуацију на граничним прелазима у том временском периоду.

Излаз из Србије

Гранични прелаз Задржавање за путничка возила Задржавање за теретна возила Време уписа
Бачки Брег нема задржавања нема задржавања 13:50:41 25.02.2017
Бајмок нема задржавања нема задржавања 13:50:41 25.02.2017
Ђала нема задржавања нема задржавања 13:50:41 25.02.2017
Келебија нема задржавања нема задржавања 13:50:41 25.02.2017
Хоргош нема задржавања нема задржавања 13:50:41 25.02.2017
Хоргош 2 нема задржавања нема задржавања 13:50:41 25.02.2017
Бачки Виногради нема задржавања нема задржавања 13:50:41 25.02.2017

Улаз у Србију

Гранични прелаз Задржавање за путничка возила Задржавање за теретна возила Време уписа
Бачки Брег нема задржавања нема задржавања 13:50:41 25.02.2017
Бајмок нема задржавања нема задржавања 13:50:41 25.02.2017
Ђала нема задржавања нема задржавања 13:50:41 25.02.2017
Келебија нема задржавања нема задржавања 13:50:41 25.02.2017
Хоргош нема задржавања нема задржавања 13:50:41 25.02.2017
Хоргош 2 нема задржавања нема задржавања 13:50:41 25.02.2017
Бачки Виногради нема задржавања нема задржавања 13:50:41 25.02.2017

Контакт

Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17, 11050 Београд 22
пак 149602