JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Циљеви рада ЈП "Путеви Србије"

Приоритетни циљ рада ЈП "Путеви Србије" је одржавање и обнова постојеће мреже путева. Циљ одржавања је да се:

  • спречи убрзано пропадање путева
  • очува раније уложени капитал
  • побољша стање путне мреже.

Повећање безбедности саобраћаја и побољшање услова одвијања саобраћаја.

Кроз побољшање стања путне мреже смањују се трошкови транспорта и извоза, чиме се повећава конкурентност робе на међународном тржишту и подстиче домаћа привреда.

Упошљавање капацитета наших предузећа за путеве и грађевинских предузећа.

Обезбеђење допунских извора финансирања, поред буџетских средстава и накнада дефинисаних Законом о путевима.

Директна и ефикасна сарадња са међународним финансијским и стручним организацијама.

Изградња путева, са циљем:

  • квалитетног и ефикасног међусобног повезивања привредних подручја, као и округа и покрајина унутар Републике;
  • ефикаснијег повезивања територије и центара Републике Србије са окружењем, пре свега са суседним земљама;
  • саобраћајне и економске валоризације географског, међународног и саобраћајног положаја Републике Србије у окружењу;
  • укључивања у систем брзих саобраћајница европског значаја, намењених првенствено транзитном и
  • туристичком саобраћају, пре свега на правцу Север - Југ.

Укључивање у систем брзих саобраћајница европског значаја, намењених првенствено транзитном и туристичком саобраћају, пре свега на правцу Север - Југ и стимулисање иностраних саобраћајних токова да користе главне правце путне мреже Србије.

Повећање средстава за путеве, пре свега кроз враћање накнаде за путеве у малопродајну цену моторног бензина и дизел горива.

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version