JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Органи Јавног предузећа

Органи јавног предузећа су:

Надзорни одбор
Извршни одбор
Директор

Директор 
в.д. директора ЈП „Путеви Србије“ је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Органи Јавног предузећа у складу са Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање државним путевима са Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" број 46/13)

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version