JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Надзорни одбор

Акта Надзорног одбора

- 16.09.15. Одлука о усвајању програма о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину

- 16.09.15. Образложење програма о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину

- 03.08.15. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за други квартал 2015. године

- 24.06.15. Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2014. годину

- 17.06.15. Допис - Годишњи финансијски извештај за 2014. годину (в.д. директору)

- 17.06.15. Допис - Годишњи финансијски извештај за 2014. годину

- 19.06.15. Пословник о раду Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“

- 18.06.15. Извештај о степену реализације Програма пословања за 2014. годину

- 25.05.15. Извод из Сл. гласника у коме је објављено Решење о давању сагласности на Правилник о раду

- 25.05.15. Решење о давању сагласности на Правилник

- 25.05.15. Усвојен Правилник о раду

- 29.09.14. Одлука о измени Статута ЈП "Пуетеви Србије"

- 10.10.14. Закључак о давању сагласности на Правилник

- 29.09.14. Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања за 2013. год.

- 14.02.14. Усвојена одлука - извештај о попису имовине и обавеза ЈП "Путеви Србије" са стањем на дан 31.12.2013. год.

- 14.02.14. Образложење усвојене одлуке о попису - 14.02.2014. год.

- 15.01.14. Усвојена одлука о именовању чланова за комисију за ревизију

- 18.07.13. Усвојена одлука о именовању секретара и записничара

Решења Владе

- 07.09.15. Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај ЈП „Путеви Србије“ за 2014. годину

- 20.11.14. Решење о давању сагласности на одлуке о статусној промени привредног друштва "Коридори Србије" д.о.о. и ЈП "Путеви Србије"

- 31.07.14. Решење о давању сагласности на одлуку о изменама и допуни одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

- 29.07.14. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2014. год.

- 28.07.14. Сл. гласник РС, бр. 78 - Садржај

- 28.07.14. Сл. гласник РС, бр. 78 - Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Путеви Србије" за 2014. год.

- 28.07.14. Сл. гласник РС, бр. 78 - Одлука о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

- 27.05.14. Извод из сл. гласника у коме је објављено решење о давању сагласности на п.п. ЈП “Путеви Србије” за 2014. год.

- 26.05.14. Решење о давању сагласности на програм пословања 2014. год.

- 08.11.13. Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног Одбора ЈП "Путеви Србије"

- 08.11.13. Решење о допуни решења о именовању председника и чланова Надзорног Одбора ЈП "Путеви Србије"

- 05.07.13. Решење о именовању председника и чланова Надзорног Одбора ЈП "Путеви Србије"

Ostalo

- 06.05.15. Закључак и Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова

- 10.10.14. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

- 10.10.14. План о изменама и допунама плана набавки за 2014. год.

- 29.09.14. Извештај о степену реализације Програма пословања за 2013. год.

- 17.09.14. Нацрт уговора о припајању 10.09.2014. год.

- 27.02.14. Усвојен Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

- 03.02.14. Решење АПР-а - Регистрација председника и чланова извршног одбора

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version