JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Надзорни одбор

 - 10.10.14. Закључак о давању сагласности на Правилник

 - 10.10.14. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

 - 10.10.14. План о изменама и допунама програма пословања за 2014. годину

 - 29.09.14. Извештај о степену реализације Програма пословања за 2013.год.

 - 29.09.14. Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања за 2013.год.

 - 17.09.14. Нацрт уговора о припајању 10.09.2014.год.

 - 31.07.14. Решење о давању сагласности на одлуку о изменама и допуни одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

 - 29.07.14. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2014. годину.

 - 28.07.14. Сл. гласник РС, бр. 78 - Садржај

 - 28.07.14. Сл. гласник РС, бр. 78 - Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Путеви Србије" за 2014.годину

 - 28.07.14. Сл. гласник РС, бр. 78 - Одлука о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

 - 03.02.14. Решење АПР-а - Регистрација председника и чланова извршног одбора

Решења владе

 - 08.11.13. Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈП "Путеви Србије"

 - 08.11.13. Решење о допуни решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП "Путеви Србије"

 - 18.07.13. Усвојена одлука о именовању секретара и записничара

 - 05.07.13. Решење о именовању председника и чланова надзирног одбора ЈП "Путеви Србије"


Акта Надзорног одбора

 - 27.05.14. Извод из сл. гласника у коме је објављено решење о давању сагласности на п.п. ЈП “Путеви Србије” за 2014. годину.

 - 26.05.14. Решење о давању сагласности на програм пословања 2014.

 - 27.02.14. Усвојен Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

 - 14.02.14. Усвојена одлука - извештај о попису имовине и обавеза ЈППС са стањем на дан 31.12.2013. године

 - 14.02.14. Образложење усвојене одлуке о попису - 14.02.2014. године

 - 15.01.14. Усвојена одлука о именовању чланова за комисију за ревизију

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version