JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Надзорни одбор

Акта Надзорног одбора

 - 10.10.14. Закључак о давању сагласности на Правилник

 - 29.09.14. Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања за 2013. год.

 - 14.02.14. Усвојена одлука - извештај о попису имовине и обавеза ЈП "Путеви Србије" са стањем на дан 31.12.2013. год.

 - 14.02.14. Образложење усвојене одлуке о попису - 14.02.2014. год.

 - 15.01.14. Усвојена одлука о именовању чланова за комисију за ревизију

 - 18.07.13. Усвојена одлука о именовању секретара и записничара


Решења Владе

 - 20.11.14. Решење о давању сагласности на одлуке о статусној промени привредног друштва "Коридори Србије" д.о.о. и ЈП "Путеви Србије"

 - 31.07.14. Решење о давању сагласности на одлуку о изменама и допуни одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

 - 29.07.14. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2014. год.

 - 28.07.14. Сл. гласник РС, бр. 78 - Садржај

 - 28.07.14. Сл. гласник РС, бр. 78 - Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Путеви Србије" за 2014. год.

 - 28.07.14. Сл. гласник РС, бр. 78 - Одлука о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

 - 27.05.14. Извод из сл. гласника у коме је објављено решење о давању сагласности на п.п. ЈП “Путеви Србије” за 2014. год.

 - 26.05.14. Решење о давању сагласности на програм пословања 2014. год.

 - 08.11.13. Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног Одбора ЈП "Путеви Србије"

 - 08.11.13. Решење о допуни решења о именовању председника и чланова Надзорног Одбора ЈП "Путеви Србије"

 - 05.07.13. Решење о именовању председника и чланова Надзорног Одбора ЈП "Путеви Србије"


Ostalo

 - 10.10.14. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

 - 10.10.14. План о изменама и допунама плана набавки за 2014. год.

 - 29.09.14. Извештај о степену реализације Програма пословања за 2013. год.

 - 17.09.14. Нацрт уговора о припајању 10.09.2014. год.

 - 27.02.14. Усвојен Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

 - 03.02.14. Решење АПР-а - Регистрација председника и чланова извршног одбора

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version