JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Услуге

Приказ # 
14.03.14. Јавна набавка бр. 88/2013 - Повремена ручна бројање саобраћаја на ДП - прикупљање и ажурирање
11.03.14. Јавна набавка бр. 99/2013 - Студија безбедности саобраћаја на државним путевима
10.02.14. Јавна набавка бр. 126/2013 - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута I-Б реда бр. 20 (раније М-7), деоница: Каћ – Зрењанин
10.02.14. Јавна набавка бр. 127/2013 - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута I-B реда бр. 13 (раније М-21), деоница: Ириг 2 – Рума
07.02.14. Јавна набавка бр. 130/2013 - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута I-А реда бр. 4 (раније М-5), деоница: Ужице 3 – Кратовска Стена
05.02.14. Јавна набавка бр. 3/2013 - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута I-Б реда бр. 14 (раније М-25)
04.02.14. Јавна набавка бр. 128/2013 - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута I-Б реда бр. 27 (раније М-9)
04.02.14. Јавна набавка бр. 2/2013 - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута I-Б реда бр. 14 (раније М-25)
31.01.14. Јавна набавка бр. 129/2013 - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута I-B реда бр. 23 (раније М-4)
08.01.14. Jавна набавка 87/2013: Главни пројекти побољшања укрсних места државних путева I б реда (Милошева кула, Торник, Бачка Паланка)
08.01.14. Jавна набавка 86/2013: Главни пројекти побољшања укрсних места државних путева I б реда и II а реда (Бистрица, Бечеј, Витково, Љубовија)
08.01.14. Jавна набавка 85/2013: Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза)
08.01.14. Јавна набавка бр. 111/2013 - Осигурање новца у транспорту
08.01.14. Јавна набавка бр. 131/2013 - Омогућавање наплате путарине путем домаћих и међународних платних картица
24.12.13. Јавна набавка бр. 83/2013 - Главни пројекат санације клизишта ,,Шаторња“, на државном путу II-А реда бр. 152, деоница: Топола – Рудник од км: 10+200 до км: 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације
06.12.13. Јавна набавка бр. 76/2013 – Одржавање рачунара, рачунарске опреме и комуникационе опреме
27.11.13. Јавна набавка бр. 79/2013 - Одржавање хигијене и услуге у објекту Газела
27.11.13. Јавна набавка бр. 78/2013 - Физичко обезбеђење путног објекта – тунела „Стара Стражевица“ на државном путу II реда бр. 168, деоница: Бели Поток – Кнежевац
18.11.13. Јавна набавка бр. 82/2013 - Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосфери од саобраћаја на државним путевима I и II реда
18.11.13. Јавна набавка бр.81/2013 - Упутство за праћење стања животне средине у путном појасу на мрежи државних путева Републике Србије

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2013. All rights reserved.

Top Desktop version