JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Услуге

Приказ # 
12.12.14. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН 177/2014 - Press clippinga, media monitoringa и медијске анализе
10.12.14. Јавна набавка бр. 58/2014 - Консултантске услуге
10.12.14. Јавна набавка бр. 68/2014 - Анализа постојећег стања и израда техничке документације за унапређење противпожарне заштите у тунелу
08.12.14. Јавна набавка бр. 130/2014 - Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница: Бубањ Поток – Врчин (L = 9,3 km)
28.11.14. Јавна набавка бр. 27/2014 - Преднумерација нових предмагнетисаних картица
21.11.14. Јавна набавка бр. 131/2014 - Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница: Велика Плана – Марковац
20.11.14. Јавна набавка бр. 95/2014 - Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања државног пута I Б реда бр. 29 (раније М-8) Нови Пазар – Сјеница, деоница: Беле Воде – Голијски Пут
19.11.14. Јавна набавка бр. 127/2014 - Техничка контрола Главних пројеката побољшања укрсних места на државним путевима (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева Кула, Торник, Бачка Паланка, Бистрица)
07.11.14. Јавна набавка бр. 35/2014 - Хитне занатске интервенције на објектима предузећа
03.11.14. Јавна набавка бр. 61/2014 - Повремено ручно бројање саобраћаја
30.10.14. Јавна набавка бр. 98/2014 - Одржавање БВК система пословног објекта "Газела"
24.10.14. Позив за исказивање заинтересованости за Консултантску услугу техницке помоци у имплементацији РРСП
10.10.14. Јавне набавке бр. 97/2014 - Израда процене вредности основних средстава
08.10.14. Јавна набавка бр. 177/2014 - Press clipping, media monitoring и медијске анализе
08.10.14. Јавна набавка бр. 174/2014 - Одржавање и унапређење интернет презентације предузећа и израда додатних софтверских решења за модернизацију и усавршавање
03.10.14. Јавна набавка бр. 19/2014 – Осигурање службених возила
03.10.14. Јавна набавка бр. 111/2014 - Ревизија безбедности саобраћаја на пројектима у току
02.10.14. Јавна набавка бр. 110/2014 - Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево и деоница: Ваљево – Подбукови
01.10.14. Јавна набавка бр. 83/2014 - Набавка лиценци за антивирус Symantec
23.09.14. Јавна набавка бр. 161/2014 - Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-763, деоница: Лајковац – Љиг, допуна за водотокове

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version