JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Услуге

Приказ # 
28.07.15. Јавна набавка бр. 92/2014 - Иновирање Идејног пројекта и Главног пројекта (у Пројекат за грађевинску дозволу) државног пута IБ реда бр. 19, деоница: Ердевик – Нештин
28.07.15. Јавна набавка бр. 69/2014 - Израда техничке документације за проширење видео опреме у тунелима (виртуелне петље и термалне камере)
23.07.15. Јавна набавка бр. 86/2014 - Трошкови одржавања лиценци ArcGIS-a
21.07.15. Јавна набавка бр. 12/2015 - Идејни пројекат друмско – пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, на државном путу IIА реда број 187, деоница: Велика Дренова – Грабовац на km. 66+627
21.07.15. Позив за исказивање заинтересованости - Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима ван пројекта
14.07.15. Јавна набавка бр. 108/2014 - Техничка документација побољшања државног пута II A реда број 223 раније (Р-244), деоница: Ресник – Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л=3,90 км
13.07.15. Јавна набавка бр. 234/2014 - Израда публикације о бројању саобраћаја
10.07.15. Јавна набавка бр. 64/2015 - Извршење ванредних и два редовна сервиса ПП средстава и уређаја
07.07.15. Јавна набавка бр. 55/2015 - Дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката
30.06.15. Јавна набавка бр. 4/2015 – Надзор на радовима на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље “Траншпед” до Врчина
19.06.15. Јавна набавка бр. 10/2015 - Пројекат рехабилитације моста преко Црних Бара на државном путу IА реда број A1, на km 723+600, деоница: Јагодина - Ћуприја ID 163, 164, 165
19.06.15. Јавна набавка бр. 11/2015 - Пројекат рехабилитације моста преко пута Смедеревска Паланка – Крњево, на државном путу IА реда број А1, на km. 664+741,07, деоница: Раља (Пожаревац) – Велика Плана ID 118, 119 и 120
18.06.15. Претходно обавештење - Идејни пројекат са Студијом оправданости Крушевац (Кошеви) – Адрани и Студија оправданости од Појата до Прељине
19.05.15. Јавна набавка бр. 241/2014 - Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II – А реда број 129, деоница: Тител – Перлез
14.05.15. Претходно обавештење - Надзор на одржавању државних путева I и II реда
14.05.15. Јавна набавка бр. 35/2015 - Редовно одржавање система за наплату путарине
08.05.15. Јавна набавка бр. 193/2014 – Надзор на радовима на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 – пролаз кроз Београд
24.04.15. Јавна набавка бр. 176/2014 - Израда интерног гласила – билтени ЈП „Путеви Србије“ бр. 12, 13, 14 и 15
22.04.15. Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IА 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-IA3BK/2015-07
22.04.15. Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-IB35KBP/2015-06

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version