JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Услуге

Приказ # 
23.09.14. Јавна набавка бр. 161/2014 - Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-763, деоница: Лајковац – Љиг, допуна за водотокове
22.09.14. Јавна набавка бр.189/2014 – Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80 паралелни некомерцијални пут Бела Паланка – Пирот (запад), измена пројекта
22.09.14. Јавна набавка бр.160/2014 - Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80 Ниш – Димитровград, деоница 5а и 5б: Станичење – Сарлах – Пирот (исток), допуна за електроводове
19.09.14. Јавне набавке бр. 155/2014 - Надзор на рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац – Раља, од км 615+598.00 до км 641+479.00 (десни коловоз)
12.09.14. Јавна набавка бр. 137/2014 - Ревизија финансијских извештаја
27.08.14. Јавна набавка br. 56/2014 - Вршење техничке контроле Главних пројеката појачаног одржавања деоница у оквиру пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја
06.08.14. Јавна набавка бр. 4/2014 - Продужење коришћења лиценци за апликативне софтвере – Microsoft лиценце
28.07.14. Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСП, укључујући и еко-мониторинг
15.07.14. Јавна набавка бр. 29/2014 - Одржавање софтверског програма за финансијско пословање „Мега – Хермес“
14.07.14. Јавна набавка бр. 103/2013 - Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима
03.07.14. Јавна набавка бр. 95/2013 - Одржавање комуникационе инфраструктуре ИТС-а
06.06.14. Јавна набавка бр. 84/2013 - Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима
20.05.14. Јавне набавка бр. 98/2013 - Главни пројекат побољшања државног пута I–B реда бр. 27 (раније М–4) деоница: Марковац – мост на реци Велика Морава
14.04.14. Јавна набавка бр. 88/2013 - Повремена ручна бројање саобраћаја на ДП - прикупљање и ажурирање
11.03.14. Јавна набавка бр. 99/2013 - Студија безбедности саобраћаја на државним путевима
10.02.14. Јавна набавка бр. 126/2013 - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута I-Б реда бр. 20 (раније М-7), деоница: Каћ – Зрењанин
10.02.14. Јавна набавка бр. 127/2013 - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута I-B реда бр. 13 (раније М-21), деоница: Ириг 2 – Рума
07.02.14. Јавна набавка бр. 130/2013 - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута I-А реда бр. 4 (раније М-5), деоница: Ужице 3 – Кратовска Стена
05.02.14. Јавна набавка бр. 3/2013 - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута I-Б реда бр. 14 (раније М-25)
04.02.14. Јавна набавка бр. 128/2013 - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута I-Б реда бр. 27 (раније М-9)

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version