JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Услуге

Приказ # 
23.01.15. Јавна набавка бр. 237/2014 - Ревизија безбедности саобраћаја у фази израде главних пројеката појачаног одржавања две деонице државних путева у оквиру пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја
14.01.15. Јавна набавка бр. 27/2014 - Преднумерација нових предмагнетисаних картица
24.12.14. Јавна набавка бр. 107/2014 – Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима
23.12.14. Јavna nabavka br. 34/2014 - Одржавање агрегата и припадајућих инсталација
22.12.14. Јавна набавка бр. 224/2014 - Извршење ванредних и редовног шестомесечног сервиса, испитивања на ХВП противпожарних средстава, опреме и уређаја
12.12.14. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН 177/2014 - Press clippinga, media monitoringa и медијске анализе
10.12.14. Јавна набавка бр. 58/2014 - Консултантске услуге
10.12.14. Јавна набавка бр. 68/2014 - Анализа постојећег стања и израда техничке документације за унапређење противпожарне заштите у тунелу
08.12.14. Јавна набавка бр. 130/2014 - Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница: Бубањ Поток – Врчин (L = 9,3 km)
28.11.14. Јавна набавка бр. 27/2014 - Преднумерација нових предмагнетисаних картица (обустављено)
21.11.14. Јавна набавка бр. 131/2014 - Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница: Велика Плана – Марковац
20.11.14. Јавна набавка бр. 95/2014 - Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања државног пута I Б реда бр. 29 (раније М-8) Нови Пазар – Сјеница, деоница: Беле Воде – Голијски Пут
19.11.14. Јавна набавка бр. 127/2014 - Техничка контрола Главних пројеката побољшања укрсних места на државним путевима (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева Кула, Торник, Бачка Паланка, Бистрица)
07.11.14. Јавна набавка бр. 35/2014 - Хитне занатске интервенције на објектима предузећа
03.11.14. Јавна набавка бр. 61/2014 - Повремено ручно бројање саобраћаја
30.10.14. Јавна набавка бр. 98/2014 - Одржавање БВК система пословног објекта "Газела"
24.10.14. Позив за исказивање заинтересованости за Консултантску услугу техницке помоци у имплементацији РРСП
10.10.14. Јавне набавке бр. 97/2014 - Израда процене вредности основних средстава
08.10.14. Јавна набавка бр. 177/2014 - Press clipping, media monitoring и медијске анализе
08.10.14. Јавна набавка бр. 174/2014 - Одржавање и унапређење интернет презентације предузећа и израда додатних софтверских решења за модернизацију и усавршавање

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version