JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Услуге

Приказ # 
05.10.15. Јавна набавка бр. 72/2014 - Израда идејног решења и техничке документације за интегрисање, унапређење и проширење управљачких апликација примењених у СМУС
05.10.15. Јавна набавка бр. 78/2015 - Техничка документација за санацију клизишта на државном путу II А реда број 148, деоница: Мислођин – Дражевац – Степојевац од км. 3+200 до км. 3+720
02.10.15. Јавна набавка бр. 67/2014 - Трошкови преузимања, испитивања и подешавања елемената ИТС-а
02.10.15. Јавна набавка бр. 2/2015 - Пројекат типске саобраћајне сигнализације при одржавању ИТС система
30.09.15. Консултанске услуге стручног надзора на ЛОТ-у Б3.2 – Изградња моста бр.8 преко реке Саве код Остружнице
24.09.15. Јавна набавка бр. 248/2014 - Противпожарна заштита и обезбеђење тунела Е70/Е75 Обилазница Београд
22.09.15. Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године пројекта
18.09.15. Јавна набавка бр. 73/2014 - Израда предлога техничког решења за модернизацију и проширење ПМИС-а
17.09.15. Јавна набавка бр. 87/2015 - Хитне занатске интервенције у објектима предузећима
10.09.15. Јавна набавка бр. 20/2015 - Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда
09.09.15. Јавна набавка бр. 63/2015 - Ревизија финансијских извештаја
08.09.15. Јавна набавка бр. 153/2014 - Надзор над извођењем преосталих (завршних) радова на Коридору 10, Е-75 деоница: Левосоје - Прешево
04.09.15. Позив за исказивање заинтересованости - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 21, деоница: Пожега - Ивањица
04.09.15. Позив за исказивање заинтересованости - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5
04.09.15. Позив за исказивање заинтересованости - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 29, деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Мердаре)
04.09.15. Позив за исказивање заинтересованости - Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3
28.08.15. Јавна набавка бр. 19/2015 - Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда
27.08.15. Јавна набавка бр. 16/2015 - Израда Техничке документације за санацију клизишта на државном путу IБ реда број 23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на km: 229+150
27.08.15. Јавна набавка бр. 27/2015 - Техничка документација за рехабилитацију државног пута IIБ реда број 441, са путним објектом преко Јелашничке реке на km. 13+500, деоница: Сурдулица – Грамађа
26.08.15. Јавна набавка бр. 3/2015 - Интернет конекције за потребе ITS-a

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version