JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Услуге

Приказ # 
28.11.14. Јавна набавка бр. 27/2014 - Преднумерација нових предмагнетисаних картица
21.11.14. Јавна набавка бр. 131/2014 - Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница: Велика Плана – Марковац
20.11.14. Јавна набавка бр. 95/2014 - Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања државног пута I Б реда бр. 29 (раније М-8) Нови Пазар – Сјеница, деоница: Беле Воде – Голијски Пут
19.11.14. Јавна набавка бр. 127/2014 - Техничка контрола Главних пројеката побољшања укрсних места на државним путевима (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева Кула, Торник, Бачка Паланка, Бистрица)
07.11.14. Јавна набавка бр. 35/2014 - Хитне занатске интервенције на објектима предузећа
03.11.14. Јавна набавка бр. 61/2014 - Повремено ручно бројање саобраћаја
30.10.14. Јавна набавка бр. 98/2014 - Одржавање БВК система пословног објекта "Газела"
24.10.14. Позив за исказивање заинтересованости за Консултантску услугу техницке помоци у имплементацији РРСП
10.10.14. Јавне набавке бр. 97/2014 - Израда процене вредности основних средстава
08.10.14. Јавна набавка бр. 177/2014 - Press clipping, media monitoring и медијске анализе
08.10.14. Јавна набавка бр. 174/2014 - Одржавање и унапређење интернет презентације предузећа и израда додатних софтверских решења за модернизацију и усавршавање
03.10.14. Јавна набавка бр. 19/2014 – Осигурање службених возила
03.10.14. Јавна набавка бр. 111/2014 - Ревизија безбедности саобраћаја на пројектима у току
02.10.14. Јавна набавка бр. 110/2014 - Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево и деоница: Ваљево – Подбукови
01.10.14. Јавна набавка бр. 83/2014 - Набавка лиценци за антивирус Symantec
23.09.14. Јавна набавка бр. 161/2014 - Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-763, деоница: Лајковац – Љиг, допуна за водотокове
22.09.14. Јавна набавка бр.189/2014 – Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80 паралелни некомерцијални пут Бела Паланка – Пирот (запад), измена пројекта
22.09.14. Јавна набавка бр.160/2014 - Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80 Ниш – Димитровград, деоница 5а и 5б: Станичење – Сарлах – Пирот (исток), допуна за електроводове
19.09.14. Јавне набавке бр. 155/2014 - Надзор на рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац – Раља, од км 615+598.00 до км 641+479.00 (десни коловоз)
12.09.14. Јавна набавка бр. 137/2014 - Ревизија финансијских извештаја

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version