JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Услуге

Приказ # 
24.10.14. Позив за исказивање заинтересованости за Консултантску услугу техницке помоци у имплементацији РРСП
08.10.14. Јавна набавка бр. 177/2014 - Press clipping, media monitoring и медијске анализе
08.10.14. Јавна набавка бр. 174/2014 - Одржавање и унапређење интернет презентације предузећа и израда додатних софтверских решења за модернизацију и усавршавање
03.10.14. Јавна набавка бр. 19/2014 – Осигурање службених возила
03.10.14. Јавна набавка бр. 111/2014 - Ревизија безбедности саобраћаја на пројектима у току
02.10.14. Јавна набавка бр. 110/2014 - Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево и деоница: Ваљево – Подбукови
01.10.14. Јавна набавка бр. 83/2014 - Набавка лиценци за антивирус Symantec
23.09.14. Јавна набавка бр. 161/2014 - Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-763, деоница: Лајковац – Љиг, допуна за водотокове
22.09.14. Јавна набавка бр.189/2014 – Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80 паралелни некомерцијални пут Бела Паланка – Пирот (запад), измена пројекта
22.09.14. Јавна набавка бр.160/2014 - Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80 Ниш – Димитровград, деоница 5а и 5б: Станичење – Сарлах – Пирот (исток), допуна за електроводове
19.09.14. Јавне набавке бр. 155/2014 - Надзор на рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац – Раља, од км 615+598.00 до км 641+479.00 (десни коловоз)
12.09.14. Јавна набавка бр. 137/2014 - Ревизија финансијских извештаја
27.08.14. Јавна набавка br. 56/2014 - Вршење техничке контроле Главних пројеката појачаног одржавања деоница у оквиру пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја
06.08.14. Јавна набавка бр. 4/2014 - Продужење коришћења лиценци за апликативне софтвере – Microsoft лиценце
28.07.14. Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСП, укључујући и еко-мониторинг
15.07.14. Јавна набавка бр. 29/2014 - Одржавање софтверског програма за финансијско пословање „Мега – Хермес“
14.07.14. Јавна набавка бр. 103/2013 - Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима
03.07.14. Јавна набавка бр. 95/2013 - Одржавање комуникационе инфраструктуре ИТС-а
06.06.14. Јавна набавка бр. 84/2013 - Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима
20.05.14. Јавне набавка бр. 98/2013 - Главни пројекат побољшања државног пута I–B реда бр. 27 (раније М–4) деоница: Марковац – мост на реци Велика Морава

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version