JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Услуге

Приказ # 
28.08.15. Јавна набавка бр. 19/2015 - Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда
27.08.15. Јавна набавка бр. 16/2015 - Израда Техничке документације за санацију клизишта на државном путу IБ реда број 23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на km: 229+150
27.08.15. Јавна набавка бр. 27/2015 - Техничка документација за рехабилитацију државног пута IIБ реда број 441, са путним објектом преко Јелашничке реке на km. 13+500, деоница: Сурдулица – Грамађа
26.08.15. Јавна набавка бр. 3/2015 - Интернет конекције за потребе ITS-a
25.08.15. Позив за исказивање заинтересованости - Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године пројекта
24.08.15. Јавна набавка бр. 26/2015 - Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда број 39, са путним објектом преко Туларске реке, код села Тулара, деоница: Медвеђа – Приштина
24.08.15. Јавна набавка бр. 25/2015 - Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда број 39, са путним објектом преко реке Јужне Мораве на km. 67+500 деоница: Власотинце – Лесковац
24.08.15. Јавна набавка бр.73/2015 – Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 28 са путним објектом преко реке Дрине у Љубовији, државна граница Републике Србије
24.08.15. Јавне набавке бр. 18/2015 - Генерални пројекат са студијом оправданости новопланиране саобраћајнице Сомбор – Бездан – Колут – Бачки Брег – граница Мађарске
10.08.15. Јавна набавка бр. 91/2014 - Генерални пројекат са претходном студијом обилазнице Лајковца на државном путу IБ реда бр. 27 (раније М-4)
07.08.15. Јавна набавка бр. 24/2015 - Стручни надзор над радовима на изградњи аутопута Е-75, Београд - Ниш - граница БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа - Левосоје, од км. 934+354.73 до км. 942+413.31
06.08.15. Јавна набавка бр. 94/2014 - Идејни пројекат реконструкције државног пута IБ реда бр. 29 (раније М-8), деоница: Каменолом – Сјеница, км. 332+423 – км. 337+678 (Л=5,26 км.)
03.08.15. Јавна набавка бр. 93/2014 - Идејни пројекат реконструкције државног пута IБ реда бр. 29 (раније М-8), деоница: Аљиновићи – Говеђак, км 323+832 – км 330+023 (Л=6,19 км)
28.07.15. Јавна набавка бр. 92/2014 - Иновирање Идејног пројекта и Главног пројекта (у Пројекат за грађевинску дозволу) државног пута IБ реда бр. 19, деоница: Ердевик – Нештин
28.07.15. Јавна набавка бр. 69/2014 - Израда техничке документације за проширење видео опреме у тунелима (виртуелне петље и термалне камере)
23.07.15. Јавна набавка бр. 86/2014 - Трошкови одржавања лиценци ArcGIS-a
21.07.15. Јавна набавка бр. 12/2015 - Идејни пројекат друмско – пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, на државном путу IIА реда број 187, деоница: Велика Дренова – Грабовац на km. 66+627
21.07.15. Позив за исказивање заинтересованости - Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима ван пројекта
14.07.15. Јавна набавка бр. 108/2014 - Техничка документација побољшања државног пута II A реда број 223 раније (Р-244), деоница: Ресник – Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л=3,90 км
13.07.15. Јавна набавка бр. 234/2014 - Израда публикације о бројању саобраћаја

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version