JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Услуге

Приказ # 
09.04.15. Јавна набавка бр. 5/2015 - Адвокатске услуге
03.04.15. Консултантска услуга надзора укључујући и праћење утицаја на животну средину и социјално окружење на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за ЕБРД радове, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-SESM2/2015-02
03.04.15. Консултантска услуга надзора укључујући и праћење утицаја на животну средину и социјално окружење на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове, ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-SESM1/2015-01
03.04.15. Јавна набавка бр. 175/2014 - Информисање јавности о раду и активностима ЈП „Путеви Србије“
02.04.15. Јавне набавке бр. 150/2014 - Надзор над службеним возилима путем GPS-a
20.03.15. Јавна набавка бр. 193/2014 – Надзор на радовима на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 – пролаз кроз Београд
20.03.15. Јавна набавка бр. 173/2014 - Информисање јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије
23.02.15. Јавна набавка бр. 242/2014 - Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара, на државном путу IА реда број 1
23.02.15. Јавна набавка бр. 239/2014 - Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IIБ реда бр. 338, деоница: Варда – Мравињци
20.02.15. Јавна набавка бр. 159/2014 - Осигурање запослених
13.02.15. Јавна набавка бр. 129/2014 - Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници: Бубањ Поток – Мали Пожаревац (Л=23,6 км)
13.02.15. Јавна набавка бр. 238/2014 - Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ реда бр. 28, деоница: Љубовија – Рогачица, km. 16+230 до km. 16+250
13.02.15. Јавна набавка бр. 203/2014 -Обрада података са бројача саобраћаја
13.02.15. Јавна набавка бр. 33/2014 - Одржавање телефонских централа и телефонске ореме
12.02.15. Јавна набавка бр. 151/2014 - Надзор над извођењем радова на петљи “Север” и завршетак одводњавања у оквиру пројекта аутопута Е-75 (М-22) Београд - Нови Сад: ЛОТ 1.1. пројектовање и изградња аутопута од km. 108+000 до km. 118+060
11.02.15. Јавна набавка бр. 243/2014 - Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина), на државном путу IА реда број 1, на км 740+850
10.02.15. Јавна набавка бр. 59/2014 - Омогућавање наплате путарине путем домаћих и иностраних платних картица
09.02.15. Јавна набавка бр. 39/2014 - Осигурање новца у транспорту
23.01.15. Јавна набавка бр. 237/2014 - Ревизија безбедности саобраћаја у фази израде главних пројеката појачаног одржавања две деонице државних путева у оквиру пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја
14.01.15. Јавна набавка бр. 27/2014 - Преднумерација нових предмагнетисаних картица

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version