JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Добра

Приказ # 
13.05.15. Јавна набавка бр. 54/2014 - Опрема за позивни центар у корисничком сервису у згради „Беомедицина“
24.04.15. Јавна набавка бр. 10/2014 - Набавка клима уређаја за пословне просторије и кабине наплатних станица
24.03.15. Јавна набавка бр. 136/2014 - Модернизација управљачко информационих система у АОП-у (фаза – I)
24.03.15. Јавна набавка бр. 135/2014 - Проширење опреме управљачко информационих система у наплати путарине АОП-а
02.03.15. Јавна набавка бр. 53/2014 - Опрема за мониторинг центар
27.02.15. Јавна набавка бр. 15/2014 - Папирна галантерија (убруси, тоалет папир)
12.12.14. Јавна набавка бр. 30/2014 - Алат за техничку службу
11.12.14. Јавна набавка бр. 144/2014 - Набавка рачунарске опреме за потребе Сектора за наплату путарине
10.12.14. Јавна набавка бр. 148/2014 - Новогодишњи пакетићи за децу радника
27.11.14. Јавна набавка бр. 18/2014 - Набавка минералне воде, сокова, чаја, кафе и др. за потребе Сектора наплате путарине, Сектoра за инвестиције и РЦ „Север“
27.11.14. Јавна набавка бр. 12/2014 - Обезбеђење воде за пиће
31.10.14. Јавна набавка бр. 16/2014 - Материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда
27.10.14. Јавна набавка бр. 13/2014 - Резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање
27.10.14. Јавна набавка бр. 9/2014 - Ситан инвентар за техничко – домарско одржавање
27.10.14. Јавна набавка бр. 8/2014 - Електро потрошни материјал
27.10.14. Јавна набавка бр. 14/2014 - Браварско – домарски потрошни материјал
09.10.14. Јавна набавка бр. 23/2014 - Комби возила за превоз радника до наплатних станица
19.09.14. Јавна набавка бр. 183/2014 - Електрична енергија
27.08.14. Јавна набавка бр. 21/2014 - Папирне магнетне картице
25.08.14. Јавна набавка бр. 25/2014 - Нафтни деривати за службена возила

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version