JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Добра

Приказ # 
23.07.15. Јавна набавка бр. 133/2014 - Опрема, уређаји и инсталације у зонама тунели - контролни - оперативни центри
07.07.15. Јавна набавка бр. 11/2014 - Телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице
26.06.15. Јавна набавка бр. 17/2014 - Еспресо кафа за аутомате у кафе кухињама
26.06.15. Јавна набавка бр. 232/2014 - Опрема за оперативни центар и надзорни центар
25.06.15. Јавна набавка бр. 62/2015 - Електрична енергија
19.06.15. Јавна набавка бр. 22/2014 - Видео опрема за контролу видео надзором на новоизграђеним наплатним станицама на деоници: Београд – Суботица (НС Ковиљ, НС Марадик, НС Нови Сад - југ и НС Нови Сад - север)
02.06.15. Јавна набавка бр. 24/2015 – Стручни надзор над извођењем радова на Коридору 10, аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа – Левосоје, од км. 934+354,73 до км. 942+413,31
13.05.15. Јавна набавка бр. 54/2014 - Опрема за позивни центар у корисничком сервису у згради „Беомедицина“
24.04.15. Јавна набавка бр. 10/2014 - Набавка клима уређаја за пословне просторије и кабине наплатних станица
24.03.15. Јавна набавка бр. 136/2014 - Модернизација управљачко информационих система у АОП-у (фаза – I)
24.03.15. Јавна набавка бр. 135/2014 - Проширење опреме управљачко информационих система у наплати путарине АОП-а
02.03.15. Јавна набавка бр. 53/2014 - Опрема за мониторинг центар
27.02.15. Јавна набавка бр. 15/2014 - Папирна галантерија (убруси, тоалет папир)
12.12.14. Јавна набавка бр. 30/2014 - Алат за техничку службу
11.12.14. Јавна набавка бр. 144/2014 - Набавка рачунарске опреме за потребе Сектора за наплату путарине
10.12.14. Јавна набавка бр. 148/2014 - Новогодишњи пакетићи за децу радника
27.11.14. Јавна набавка бр. 18/2014 - Набавка минералне воде, сокова, чаја, кафе и др. за потребе Сектора наплате путарине, Сектoра за инвестиције и РЦ „Север“
27.11.14. Јавна набавка бр. 12/2014 - Обезбеђење воде за пиће
31.10.14. Јавна набавка бр. 16/2014 - Материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда
27.10.14. Јавна набавка бр. 13/2014 - Резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version