JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Сектор наплате путарине

У Сектору наплате путарине обављају се послови наплате путарине, видео надзора, аналитике и контроле, превоза и заштите новца и објеката, као и административно технички и други послови везани за делатност сектора.

У саставу Сектора наплате путарине налазе се следећа одељења:

  1. Одељење надзора наплате путарине
  2. Одељење за оперативну наплату путарине 
  3. Одељење заједничких послова сектора

Јавно предузеће “Путеви Србије” путем Сектора наплате путарине врши наплату накнаде за употребе ауто-пута (путарине) на следећим деоницама:

Београд-Ниш
Београд-Шид (Хрватска граница)
Ниш-Лесковац
Београд-Суботица (Мађарска граница).

На деоници Београд-Ниш и Београд-Шид наплата се одвија у условима затвореног система наплате, док на деоницама Ниш-Лесковац и Београд-Суботица наплата путарине се одвија у условима отвореног система наплате. 

Наплата путарине се данас обавља на аутопутевима и полу-аутопутевима укупне дужине око 603 км, преко аутоматског техничког система за наплату. Систем се састоји од 38 наплатних станица.

Решење наплатног система представља комплексан управљачко трансакциони систем у потпуности модуларан, базиран на “PC” технологији, уз коришћење савремених оперативних система за рад у реалном времену и потпуном заштитом у преносу података.

Корисницима је омогућено, на свим наплатним станицама, да сами изаберу метод плаћања путарине:

- у готовом новцу

плаћање путарине платним картицама (VISA, VISA Electron, MASTERCARD, MAESTRO, POSTCARD, DINACARD, AMERICAN EXPRESS)
- боновима
- електронским путем – плаћањем без заустављања (на деоници аутопута од Београда до хрватске границе)Корисници који путарину буду плаћали у готовом новцу или неком врстом картица мораће да се зауставе на наплатним станицама, али возила која буду имала савремене електронске уређаје – TAG-ove, пролазиће кроз наплатну станицу у пуној брзини. Они ће плаћање реализовати "електронским новцем" посредством TAG-ova, а висина путарине ће се одбијати од суме коју је корисник унапред уплатио и "уписао" на TAG.Систем за наплату путарине омогућава интероперабилност са свим савременим наплатним системима у Европи. 

МАПА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА
  


ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА ПУТАРИНЕ

Електронска наплате путарине (ЕНП) је начин безконтактне наплате, при коме возила пролазе без заустављања улазном/наплатном саобраћајном траком. Трансакција је аутоматска, између батеријски напајаног транспондера (TAG-а) смештеног са унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила и посебног комуникационог система кратког домета, са антеном инсталираном на надстрешници изнад улазне/наплатне саобраћајне траке.

На чеоним и већим бочним наплатним станицама постоји по најмање један издвојени пролаз који служи за електронску наплату путарине, док ће улазне/наплатне саобраћајне траке на мањим бочним наплатним станицама (где не постоје услови за посебне ЕНП траке) бити комбиноване за мануелну и ЕНП наплату.

Када се возило опремљено TAG уређајем приближи излазној брзој траци, која је опремљена ЕНП саставом, антена на надстрешници детектује присутни TAG уређај, чита меморисане податке, и ако је комуникација успешна, на дисплеју се показује категорија возила, износ путарине, средство плаћања и преостало стање на рачуну. Рампа се диже и возило напушта излазну траку. 

Корисник TAG-а може бити свако правно или физичко лице, које потпише Уговор са ЈП “Путеви Србије” и преузме уз одговарајућу накнаду ЕНП уређај (TAG), те уплати почетни износ претплате чиме TAG постаје валидан за коришћење, при чему се један TAG може користити за једно возило одговарајуће категорије. 

Склапање Уговора и куповина TAG-а може се обавити на продајним местима ЈП “Путеви Србије” или овлашћених дистрибутера при чему корисник преузима TAG уређај уз накнаду, чији је износ одређен важећом одлуком ЈП “Путеви Србије” на дан закључења уговора и која је саставни део Општих услова ЕНП. Тренутно се приликом преузимања TAG-а са носачем, плаћа накнаду у износу од 1.950,00 динара. Минимални износ једне допуне је 1.500,00 динара, а може се вишекратно допуњавати на жељени износ. TAG нема временског ограничења коришћења. TAG-а се активира преузимањем и уплатом почетног износа претплате и на њему су унети следећи подаци: регистарски број возила, категорија пута и износ плаћене путарине. 

вај безготовински начин плаћања путарине на аутопутевима Србије, при коме је путарина унапред плаћена, обезбеђује:

- наплату путарине без заустављања на посебно обележеним стазама за наплату, чиме се избегавају могући застоји, услед ограничене пропустљивости на наплатним рампама у саобраћајним шпицевима
- једноставност наплате путарине, тиме што избегавате готовинско плаћање и непотребно задржавање
- време трансакције је много краће
- већи број трансакција за краће време
- смањен број запослених лица

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version