JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Сектор наплате путарине

Сектор наплате путарине обавља послове наплате путарине, као и послове надзора наплате путарине(послове видео надзора, аналитике и контроле),послове превоза и заштите новца и објеката и административно техничке и друге послове везане за делатност сектора.

У саставу Сектора наплате путарине налазе се следећа одељења:

1.Одељење за оперативну наплату путарине
2.Одељење надзора наплате путарине
3.Одељење заједничких послова сектора

Јавно предузеће “Путеви Србије” путем Сектора наплате путарине врши наплату накнаде за употребе ауто-пута (путарине) на следећим деоницама:

- Београд-Ниш
- Београд-Шид (Хрватска граница)
- Ниш-Лесковац
- Београд-Суботица (Мађарска граница)

На деоници Београд-Ниш и Београд-Шид наплата се одвија у условима затвореног система наплате, док на деоницама Ниш-Лесковац и Београд-Суботица наплата путарине се одвија у условима отвореног система наплате.

Наплата путарине се данас обавља на аутопутевима укупне дужине око 603 км, преко аутоматског техничког система за наплату. Систем се састоји од 38 наплатних станица.

Решење наплатног система представља комплексан управљачко трансакциони систем у потпуности модуларан, базиран на “PC” технологији, уз коришћење савремених оперативних система за рад у реалном времену и потпуном заштитом у преносу података.

Корисницима је омогућено, на свим наплатним станицама, да сами изаберу начин плаћања путарине:

- У ГОТОВОМ НОВЦУ
- ПЛАТНИМ КАРТИЦАМА (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, POSTCARD, DINACARD, AMERICAN EXPRESS)
- ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ – ПЛАЋАЊЕМ БЕЗ ЗАУСТАВЉАЊА

Корисници који путарину плаћају у готовом новцу или неком врстом картица морају да се зауставе на наплатним станицама, док возила која имају савремене електронске уређаје – ТАГ-ове, пролазе кроз наплатну станицу и плаћају путарину без заустављања.

МАПА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА


ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА ПУТАРИНЕ

Електронска наплата путарине представља савремени модел плаћања путарине употребом ТАГ уређаја (у даљем тексту ТАГ-ова), за одговарајућу категорију возила. Електронска наплате путарине је начин безконтактне наплате, при коме возила пролазе без заустављања улазном и излазном(наплатном) саобраћајном траком. Трансакција је аутоматска, између батеријски напајаног транспондера (ТАГ-а) смештеног са унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила и посебног комуникационог система кратког домета, са антеном инсталираном на стубу поред улазне и излазне (наплатне) саобраћајне траке.

ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА ПУТАРИНЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ:

  • наплату путарине без заустављања на посебно обележеним тракама за наплату, чиме се избегавају могући застоји, услед ограничене пропустљивости на наплатним рампама у саобраћајним шпицевима,
  • једноставност наплате путарине, тиме што се избегава готовинско плаћање и непотребно задржавање
  • краће време трансакције
  • већи број трансакција за краће време

Путарина – представља посебну накнаду за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (у даљем тексту: путарина).

На чеоним и већим бочним наплатним станицама постоји по најмање један издвојени пролаз који служи за електронску наплату путарине.

На мањим бочним наплатним станицама (где не постоје услови за посебне ЕНП траке) улазне и наплатне саобраћајне траке су комбиноване за мануелну и ЕНП наплату.

...Журите са путовања...и...не желите да чекате у колони пред наплатном рампом,..желите да путујете безбедно и комфорно,имамо решење за Вас: електронски уређај ТАГ...

TAГ- представља електронски уређај за плаћање путарине, а власник ТАГ-a може бити свако правно или физичко лице, кoје закључи уговор са ЈП “Путеви Србије” и уз одговарајући накнаду прузме ТАГ уређај.

Електронска наплата путарине путем ТАГ уређаја функционише на два начина:
- ПРИПЕЈД систем, у којем корисници унапред уплаћују износ допуне ТАГ -а путем којег се плаћа путарина,
- ПОСТПЕЈД систем, искључиво за домаћа правна лица, у којем корисници плаћају путарину наредног месеца за проласке са ТАГ -ом остварене у претходном месецу. За овакав начин плаћања путарине неопходно је да корисници закључе уговор са ЈП „Путеви Србије“ и приложе неопозиву банкарску гаранцију као обезбеђење за извршење обавеза по уговору. На плаћене рачуне у уговореном року корисник остварује попуст од 5%.

НАПОМЕНА: У СЛУЧАЈУ ДА ВРШИТЕ ПЛАЋАЊЕ ПУТАРИНЕ ПУТЕМ ГОТОВИНЕ, ИЛИ ПЛАТНИМ КАРТИЦАМА, У ОБАВЕЗИ СТЕ ДА ОБЕЗБЕДИТЕ ЗАШТИТУ УРЕЂАЈА ОД СЛУЧАЈНОГ ОЧИТАВАЊА!

Приликом уласка у траку за електронску наплату путарине, на улазу и на излазу са аутопута, ТАГ одашиље звучне сигнале који обавештавају корисника о успешности трансакције.

Уколико се ТАГ користи у припејд систему, на уласку возила на аутопут на дисплеју се показује стање кредита на ТАГ –у, а на изласку са аутопута износ путарине и преостало стање на кредита на ТАГ-у. Пали се зелено светло на дисплеју,механичка баријера се подиже и возило напушта траку.

Све потребне инструкције о начину постављања ТАГ-а у возило и начину коришћења ТАГ-а на наплатним станицама дате су у Упутству за постављање и Упутству за коришћење, које сваки корисник добија приликом преузимања ТАГ-а. Корисник је дужан да се придржава наведених упутстава како би ТАГ правилно функционисао.

ТАГ-ови који су конфигурисани за прву категорију- путничка возила, могу се користити и на другим возилима исте категорије.

Контакт телефони за сва питања, примедбе и проблеме корисника су:
Тел: (+381 11) 7857-154, 7857-155,
Факс: (+381 11) 2451-695, 78-57-141
Моб.: (+381 60) 840-2621
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .

Цена ТАГ уређаја је: 1.625,00 динара + ПДВ 325,00 динара = 1.950,00 динара

Крајњим корисницима - физичким и правним лицима одобрава се попуст за авансну куповину ТАГ- ова, по следећој скали:

Број купљених ТАГ-ова по једнократној, авансној уплати

Висина попуста
25 - 100 ком. 2%
101 - 300 ком. 4%
301 ком. и више 6%

За авансну уплату допуна ТАГ уређаја одобрава се следећи попуст:

Вредност авансне уплате унете у ТАГ

Попуст на унети износ

10.000,00 - 25.000,00 динара 4%
25.001,00 - 50.000,00 динара 6%
50.001,00 - 100.000,00 динара 8%
од 100.001,00 и више динара 10%

 
Потребна документа при закључивању уговора и куповини уређаја за Електронску наплату путарине су:

За правна лица:
1. Идентификациони подаци: Назив, адреса, матични број, број рачуна и сл.
2. Решење АПР о упису у регистар
3. Потврда Пореске управе о извршеном евидентирању за ПДВ(образац ПЕПДВ)
4. Потврда Пореске управе о извршеној регистрацији и број ПИБ (образац РЕГ)
5. Копија важеће саобраћајне дозволе за возила за које се издаје и активира ТАГ

За физичка лица:
1. Идентификациони подаци: Копија личне карте
2. Копија важеће саобраћајне дозволе за возила за које се издаје и активира ТАГ

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version