JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Projekat podrške EBRD JP "Putevi Srbije"

U prostojima JP "Putevi Srbije" 06. i 10.11.2008. godine održani su seminar i radionica u organizaciji konsultantske kuće IRD Engineering, a kao deo projekta podrške Evropske banke za obnovu i razvoj JP "Putevi Srbije" na kojima su predstavnici svih sektora preduzeća mogli da čuju predavanja na temu tehničke pomoći preduzeću u izradi korporativnog plana.

Tema prve radionice održane 06.11.2008. godine bila je "Pomoć u postupku izrade Korporativnog plana" u okviru koje se govorilo o ciljevima tehničke pomoći, postojećoj organizaciji preduzeća, zakonskom, institucionalnom i finansijskom okviru, kao i daljim merama. Kroz diskusije su definisani razvojni programi i strategije, kao i zadaci, koje bi JP "Putevi Srbije" trebalo da ispuni kako bi se definisala preliminarna forma Korporativnog plana, a zatim se razgovaralo o praktičnim koristima koje preduzeću ovakav sistem donosi.

Prvi seminar u okviru ovog projekta je održan 10.11.2008. godine na temu "Sistem podrške u donošenju odluka" a obuhvatao je softverska rešenja za pomoć u donošenju odluka u okviru preduzeća .

Nastavak projekta pomoći EBRD JP "Putevi Srbije" nastaviće se u decembru kada će biti održani drugi seminar i druga radionica, a koji će u projekat uključiti i nosioce interesa (ministarstva, institute itd...) sa kojima JP "Putevi Srbije" sarađuje.

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version