JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Ciljevi rada JP "Putevi Srbije"

Prioritetni cilj rada JP "Putevi Srbije" je održavanje i obnova postojeće mreže puteva, cilj održavanja je da se:

  • spreči ubrzano propadanje puteva
  • očuva ranije uloženi kapital
  • poboljša stanje putne mreže.

Povećanje bezbednosti saobraćaja i poboljšanje uslova odvijanja saobraćaja.

Kroz poboljšanje stanja putne mreže smanjuju se troškovi transporta i izvoza, čime se povećava konkurentnost robe na međunarodnom tržištu i podstiče domaća privreda.

Upošljavanje kapaciteta naših preduzeća za puteve i građevinskih preduzeća.

Obezbeđenje dopunskih izvora finansiranja, pored budžetskih sredstava i naknada definisanih Zakonom o putevima.

Direktna i efikasna saradnja sa međunarodnim finansijskim i stručnim organizacijama.

Izgradnja puteva, sa ciljem:

  • kvalitetnog i efikasnog međusobnog povezivanja privrednih područja, kao i okruga i pokrajina unutar Republike;
  • efikasnijeg povezivanja teritorije i centara Republike Srbije sa okruženjem, pre svega sa susednim zemljama;
  • saobraćajne i ekonomske valorizacije geografskog, međunarodnog i saobraćajnog položaja Republike Srbije u okruženju;
  • uključivanja u sistem brzih saobraćajnica evropskog značaja, namenjenih prvenstveno tranzitnom i
  • turističkom saobraćaju, pre svega na pravcu Sever - Jug.

Uključivanje u sistem brzih saobraćajnica evropskog značaja, namenjenih prvenstveno tranzitnom i turističkom saobraćaju, pre svega na pravcu Sever - Jug i stimulisanje inostranih saobraćajnih tokova da koriste glavne pravce putne mreže Srbije.

Povećanje sredstava za puteve, pre svega kroz vraćanje naknade za puteve u maloprodajnu cenu motornog benzina i dizel goriva.

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version