JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Kabinet direktora

U kabinetu direktora obavljaju se poslovi upravljanja i rukovođenja, revizije, komunikacije sa javnošću, kontrole nadzora, administrativno tehnički i drugi poslovi poslovodstva vezani za delatnost preduzeća i njegovo poslovanje.

U sastavu kabineta direktora nalaze se:

  1. Odeljenje za odnose sa javnošću
  2. Odeljenje kvaliteta
  3. Odeljenje za bezbednost i zdravlje, zaštitu od požara i spasavanje na radu

 

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version