JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Usluge

Prikaz # 
30.10.14. Javna nabavka br. 98/2014 - Održavanje BVK sistema poslovnog objekta "Gazela"
24.10.14. Poziv za iskazivanje zainteresovanosti za Konsultantsku uslugu tehnicke pomoci u implementaciji RRSP
08.10.14. Javna nabavka br. 177/2014 - Press clipping, media monitoring i medijske analize
08.10.14. Javna nabavka br. 174/2014 - Održavanje i unapređenje internet prezentacije preduzeća i izrada dodatnih softverskih rešenja za modernizaciju i usavršavanje
03.10.14. Javna nabavka br. 19/2014 – Osiguranje službenih vozila
03.10.14. Javna nabavka br. 111/2014 - Revizija bezbednosti saobraćaja na projektima u toku
02.10.14. Javna nabavka br. 110/2014 - Glavni projekat sanacije potpornih zidova na državnom putu IB reda broj 21, deonica: Slatina – Valjevo i deonica: Valjevo – Podbukovi
01.10.14. Javna nabavka br. 83/2014 - Nabavka licenci za antivirus Symantec
23.09.14. Javna nabavka br. 161/2014 - Dopuna geodetskog elaborata za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa na autoputu E-763, deonica: Lajkovac – Ljig, dopuna za vodotokove
22.09.14. Javna nabavka br.189/2014 – Dopuna geodetskog elaborata za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa na autoputu E-80 paralelni nekomercijalni put Bela Palanka – Pirot (zapad), izmena projekta
22.09.14. Javna nabavka br.160/2014 - Dopuna geodetskog elaborata za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa na autoputu E-80 Niš – Dimitrovgrad, deonica 5a i 5b: Staničenje – Sarlah – Pirot (istok), dopuna za elektrovodove
19.09.14. Javne nabavke br. 155/2014 - Nadzor na rehabilitaciji аutoputa E-75, deonica: Mali Požarevac – Ralja, od km 615+598.00 do km 641+479.00 (desni kolovoz)
12.09.14. Javna nabavka br. 137/2014 - Revizija finansijskih izveštaja
27.08.14. Javna nabavka br. 56/2014 - Vršenje tehničke kontrole Glavnih projekata pojačanog održavanja deonica u okviru projekta rehabilitacije puteva i unapređenje bezbednosti saobraćaja
06.08.14. Javna nabavka br. 4/2014 - Produženje korišćenja licenci za aplikativne softvere – Microsoft licence
28.07.14. Konsultantska usluga tehničke kontrole glavnih projekata i nadzora nad izvođenjem hitnih radova u okviru RRSP, uključujući i eko-monitoring
15.07.14. Javna nabavka br. 29/2014 - Održavanje softverskog programa za finansijsko poslovanje „Mega – Hermes“
14.07.14. Javna nabavka br. 103/2013 - Projekat identifikacije crnih tačaka na državnim putevima
03.07.14. Javna nabavka br. 95/2013 - Održavanje komunikacione infrastrukture ITS-a
06.06.14. Javna nabavka br. 84/2013 - Projekat nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version