JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Usluge

Prikaz # 
30.06.15. Javna nabavka br. 4/2015 – Nadzor na radovima na izgradnji zidova za zaštitu od buke na deonici autoputa E-75 od petlje “Tranšped” do Vrčina
19.06.15. Javna nabavka br. 11/2015 - Projekat rehabilitacije mosta preko puta Smederevska Palanka - Krnjevo, na državnom putu IА reda broj А1, na km 664+741,07, deonica: Ralja (Požarevac) - Velika Plana ID 118, 119 i 120
19.06.15. Javna nabavka br. 10/2015 - Projekat rehabilitacije mosta preko Crnih Bara na državnom putu IА reda broj A1, na km 723+600, deonica: Jagodina - Ćuprija ID 163, 164, 165
18.06.15. Predhodno obaveštenje - Idejni projekat sa Studijom opravdanosti Kruševac (Koševi) – Adrani i Studija opravdanosti od Pojata do Preljine
19.05.15. Javna nabavka br. 241/2014 - Izrada projekta rehabilitacije mosta preko reke Tise kod Titela, na državnom putu II – A reda broj 129, deonica: Titel – Perlez
14.05.14. Javna nabavka br. 35/2015 - Redovno održavanje sistema za naplatu putarine
14.05.14. Prethodno obaveštenje - Nadzor na održavanju državnih puteva I i II reda
08.05.15. Javna nabavka br. 193/2014 – Nadzor na radovima na izgradnji zidova za zaštitu od buke u okviru LOT-a 2: Rehabilitacija autoputa E-70/E-75 – prolaz kroz Beograd
24.04.15. Javna nabavka br. 176/2014 - Izrada internog glasila – bilteni JP „Putevi Srbije“ br. 12, 13, 14 i 15
22.04.15. Izrada Glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta IA 3, deonica: granica HR/SR (Batrovci) - Kuzmin 1 (autoput) (pun profil), L=21,805 km, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-IA3BK/2015-07
22.04.15. Izrada Glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta IB 35, deonica: Kladovo – Brza Palanka, L=23,565 km, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-IB35KBP/2015-06
22.04.15. Izrada Glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta IB 21, deonica: Irig 2 – Ruma 1 (autoput), L=15,245 km, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-IB21IR/2015-05
22.04.15. Izrada Glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta IB 39, deonica: Vlasotince – Svođe, L=12,510 km, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-IB39VS/2015-04
22.04.15. Izrada Glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta IB 35, deonica: Zaječar 5 – Knjaževac 1 (Trgovište), L=24,222 km, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-IB35ZK/2015-03
20.04.15. Javna nabavka br. 200/2014 - Povremeno automatsko brojanje saobraćaja
09.04.15. Javna nabavka br. 5/2015 - Advokatske usluge
03.04.15. Konsultantska usluga nadzora uključujući i praćenje uticaja na životnu sredinu i socijalno okruženje na deonicama za rehabilitaciju u okviru RRSP za EBRD radove, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-SESM2/2015-02
03.04.15. Konsultantska usluga nadzora uključujući i praćenje uticaja na životnu sredinu i socijalno okruženje na deonicama za rehabilitaciju u okviru RRSP za RS, SB i EIB radove, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-SESM1/2015-01
03.04.15. Javna nabavka br. 175/2014 - Informisanje javnosti o radu i aktivnostima JP „Putevi Srbije“
02.04.15. Javne nabavke br. 150/2014 - Nadzor nad službenim vozilima putem GPS-a

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version