JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Usluge

Prikaz # 
20.03.15. Javna nabavka br. 193/2014 – Nadzor na radovima na izgradnji zidova za zaštitu od buke u okviru LOT-a 2: Rehabilitacija autoputa E-70/E-75 – prolaz kroz Beograd
20.03.15. Javna nabavka br. 173/2014 - Informisanje javnosti o radovima i stanju na putnoj mreži Republike Srbije
23.02.15. Javna nabavka br. 242/2014 - Izrada projekta rehabilitacije mosta preko Novih Bara, na državnom putu IA reda broj 1
23.02.15. Javna nabavka br. 239/2014 - Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta na državnom putu IIB reda br. 338, deonica: Varda – Mravinjci
20.02.15. Javna nabavka br. 159/2014 - Osiguranje zaposlenih
13.02.15. Javna nabavka br. 129/2014 - Projekat praćenja stanja životne sredine u putnom pojasu na deonici: Bubanj Potok - Mali Požarevac (L=23,6 km)
13.02.15. Javna nabavka br. 203/2014 - Obrada podataka sa brojača saobraćaja
13.02.15. Javna nabavka br. 238/2014 - Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta na državnom putu IB reda br. 28, deonica: Ljubovija - Rogačica, km 16+230 do km 16+250
13.02.15. Javna nabavka br. 33/2014 - Održavanje telefonskih centrala i telefonske opreme
12.02.15. Javna nabavka br. 151/2014 - Nadzor nad izvođenjem radova na petlji “Sever” i završetak odvodnjavanja u okviru projekta autoputa E-75 (M-22) Beograd - Novi Sad: LOT 1.1. projektovanje i izgradnja autoputa od km. 108+000 do km. 118+060
11.02.15. Javna nabavka br. 243/2014 - Izrada projekta rehabilitacije mosta preko Puta (kod Paraćina), na državnom putu IА reda broj 1, na km 740+850
10.02.15. Javna nabavka br. 59/2014 - Omogućavanje naplate putarine putem domaćih i inostranih platnih kartica
09.02.15. Javna nabavka br. 39/2014 - Osiguranje novca u transportu
23.01.15. Javna nabavka br. 237/2014 - Revizija bezbednosti saobraćaja u fazi izrade glavnih projekata pojačanog održavanja dve deonice državnih puteva u okviru projekta rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja
14.01.15. Javna nabavka br. 27/2014 - Prednumeracija novih predmagnetisanih kartica
24.12.14. Javna nabavka br. 107/2014 – Idejni projekat sa studijom opravdanosti mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa prilazima
23.12.14. Javna nabavka br. 34/2014 - Održavanje agregata i pripadajućih instalacija
22.12.14. Javna nabavka br. 224/2014 - Izvršenje vanrednih i redovnog šestomesečnog servisa, ispitivanja na HVP protivpožarnih sredstava, opreme i uređaja
12.12.14. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN 177/2014 - Press clippinga, media monitoringa i medijske analize
10.12.14. Javna nabavka br. 58/2014 - Konsultantske usluge

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version