JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Usluge

Prikaz # 
28.07.15. Javna nabavka br. 92/2014 - Inoviranje Idejnog projekta i Glavnog projekta (u Projekat za građevinsku dozvolu) državnog puta IB reda br. 19, deonica: Erdevik-Neštin
28.07.15. Javna nabavka br. 69/2014 - Izrada tehničke dokumentacije za proširenje video opreme u tunelima (virtuelne petlje i termalne kamere)
23.07.15. Javna nabavka br. 86/2014 - Troškovi održavanja licenci ArcGIS-a
21.07.15. Javna nabavka br. 12/2015 - Idejni projekat drumsko – pešačkog mosta preko Mijajlovačke reke u Medveđi, na državnom putu IIA reda broj 187, deonica: Velika Drenova – Grabovac na km. 66+627
21.07.15. Poziv za iskazivanje zainteresovanosti - Provera zahteva bezbednosti saobraćaja na putevima van projekta
14.07.15. Javna nabavka br. 108/2014 - Tehnička dokumentacija poboljšanja državnog puta II A reda broj 223 ranije (R-244), deonica: Resnik – Donji Striževac, km 0+040,38 - km 0+044,28, L=3,90 km
13.07.15. Javna nabavka br. 234/2014 - Izrada publikacije o brojanju saobraćaja
10.07.15. Javna nabavka br. 64/2015 - Izvršenje vanrednih i dva redovna servisa PP sredstava i uređaja
07.07.15. Javna nabavka br. 55/2015 - Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija poslovnih objekata
30.06.15. Javna nabavka br. 4/2015 – Nadzor na radovima na izgradnji zidova za zaštitu od buke na deonici autoputa E-75 od petlje “Tranšped” do Vrčina
19.06.15. Javna nabavka br. 11/2015 - Projekat rehabilitacije mosta preko puta Smederevska Palanka - Krnjevo, na državnom putu IА reda broj А1, na km 664+741,07, deonica: Ralja (Požarevac) - Velika Plana ID 118, 119 i 120
19.06.15. Javna nabavka br. 10/2015 - Projekat rehabilitacije mosta preko Crnih Bara na državnom putu IА reda broj A1, na km 723+600, deonica: Jagodina - Ćuprija ID 163, 164, 165
18.06.15. Predhodno obaveštenje - Idejni projekat sa Studijom opravdanosti Kruševac (Koševi) – Adrani i Studija opravdanosti od Pojata do Preljine
19.05.15. Javna nabavka br. 241/2014 - Izrada projekta rehabilitacije mosta preko reke Tise kod Titela, na državnom putu II – A reda broj 129, deonica: Titel – Perlez
14.05.14. Javna nabavka br. 35/2015 - Redovno održavanje sistema za naplatu putarine
14.05.14. Prethodno obaveštenje - Nadzor na održavanju državnih puteva I i II reda
08.05.15. Javna nabavka br. 193/2014 – Nadzor na radovima na izgradnji zidova za zaštitu od buke u okviru LOT-a 2: Rehabilitacija autoputa E-70/E-75 – prolaz kroz Beograd
24.04.15. Javna nabavka br. 176/2014 - Izrada internog glasila – bilteni JP „Putevi Srbije“ br. 12, 13, 14 i 15
22.04.15. Izrada Glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta IA 3, deonica: granica HR/SR (Batrovci) - Kuzmin 1 (autoput) (pun profil), L=21,805 km, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-IA3BK/2015-07
22.04.15. Izrada Glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta IB 35, deonica: Kladovo – Brza Palanka, L=23,565 km, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-IB35KBP/2015-06

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version