JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Usluge

Prikaz # 
19.09.14. Javne nabavke br. 155/2014 - Nadzor na rehabilitaciji аutoputa E-75, deonica: Mali Požarevac – Ralja, od km 615+598.00 do km 641+479.00 (desni kolovoz)
12.09.14. Javna nabavka br. 137/2014 - Revizija finansijskih izveštaja
27.08.14. Javna nabavka br. 56/2014 - Vršenje tehničke kontrole Glavnih projekata pojačanog održavanja deonica u okviru projekta rehabilitacije puteva i unapređenje bezbednosti saobraćaja
06.08.14. Javna nabavka br. 4/2014 - Produženje korišćenja licenci za aplikativne softvere – Microsoft licence
28.07.14. Konsultantska usluga tehničke kontrole glavnih projekata i nadzora nad izvođenjem hitnih radova u okviru RRSP, uključujući i eko-monitoring
15.07.14. Javna nabavka br. 29/2014 - Održavanje softverskog programa za finansijsko poslovanje „Mega – Hermes“
14.07.14. Javna nabavka br. 103/2013 - Projekat identifikacije crnih tačaka na državnim putevima
03.07.14. Javna nabavka br. 95/2013 - Održavanje komunikacione infrastrukture ITS-a
06.06.14. Javna nabavka br. 84/2013 - Projekat nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima
20.05.14. Javna nabavka br. 98/2013 - Glavni projekat poboljšanja državnog puta I B reda br. 27 (ranije M–4) deonica: Markovac – most na reci Velika Morava
14.04.14. Javna nabavka br. 88/2013 - Povremena ručna brojanja saobraćaja na DP - prikupljanje i ažuriranje
11.03.14. Javna nabavka br. 99/2013 - Studija bezbednosti saobraćaja na državnim putevima
10.02.14. Javna nabavka br. 127/2013 - Izrada glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta I-B reda br. 13 (ranije М-21), deonica: Irig 2 – Ruma
10.02.14. Javna nabavka br. 126/2013 - Izrada glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta I-B reda br. 20 (ranije М-7), deonica: Kać – Zrenjanin
07.02.14. Javna nabavka br. 130/2013 - Izrada glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta I-А reda br. 4 (ranije М-5), deonica: Užice 3 – Kratovska Stena
05.02.14. Javna nabavka br. 3/2013 - Izrada glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta I-B reda br. 14 (ranije M-25)
04.02.14. Javna nabavka br. 128/2013 - Izrada glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta I-B reda br. 27 (ranije M-9)
04.02.14. Javna nabavka br. 2/2013 - Izrada glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta I-B reda br. 14 (ranije M-25)
31.01.14. Javna nabavka br. 129/2013 - Izgada glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta I-B reda br. 23 (ranije M-4)
08.01.14. Javna nabavka 87/2013: Glavni projekti poboljšanja ukrsnih mesta državnih puteva I b reda (Miloševa kula, Tornik, Bačka Palanka)

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version