JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Sektor naplate putarine

Sektor naplate putarine obavlja poslove naplate putarine, kao i poslove nadzora naplate putarine(poslove video nadzora, analitike i kontrole),poslove prevoza i zaštite novca i objekata i administrativno tehničke i druge poslove vezane za delatnost sektora.

U sastavu Sektora naplate putarine nalaze se sledeća odeljenja:

1.Odeljenje za operativnu naplatu putarine
2.Odeljenje nadzora naplate putarine
3.Odeljenje zajedničkih poslova sektora

Javno preduzeće “Putevi Srbije” putem Sektora naplate putarine vrši naplatu naknade za upotrebe auto-puta (putarine) na sledećim deonicama:

- Beograd-Niš
- Beograd-Šid (Hrvatska granica)
- Niš-Leskovac
- Beograd-Subotica (Mađarska granica)

Na deonici Beograd-Niš i Beograd-Šid naplata se odvija u uslovima zatvorenog sistema naplate, dok na deonicama Niš-Leskovac i Beograd-Subotica naplata putarine se odvija u uslovima otvorenog sistema naplate.

Naplata putarine se danas obavlja na auto-putevima ukupne dužine oko 603 km, preko automatskog tehničkog sistema za naplatu. Sistem se sastoji od 38 naplatnih stanica.

Rešenje naplatnog sistema predstavlja kompleksan upravljačko transakcioni sistem u potpunosti modularan, baziran na “PC” tehnologiji, uz korišćenje savremenih operativnih sistema za rad u realnom vremenu i potpunom zaštitom u prenosu podataka.

Korisnicima je omogućeno, na svim naplatnim stanicama, da sami izaberu način plaćanja putarine:

- U GOTOVOM NOVCU
- PLATNIM KARTICAMA (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, POSTCARD, DINACARD, AMERICAN EXPRESS)
- ELEKTRONSKIM PUTEM – PLAĆANJEM BEZ ZAUSTAVLJANJA

Korisnici koji putarinu plaćaju u gotovom novcu ili nekom vrstom kartica moraju da se zaustave na naplatnim stanicama, dok vozila koja imaju savremene elektronske uređaje – TAG-ove, prolaze kroz naplatnu stanicu i plaćaju putarinu bez zaustavljanja.

MAPA NAPLATNIH STANICA

ELEKTRONSKA NAPLATA PUTARINE

Elektronska naplata putarine predstavlja savremeni model plaćanja putarine upotrebom TAG uređaja (u daljem tekstu TAG-ova), za odgovarajuću kategoriju vozila. Elektronska naplate putarine je način bezkontaktne naplate, pri kome vozila prolaze bez zaustavljanja ulaznom i izlaznom (naplatnom) saobraćajnom trakom. Transakcija je automatska, između baterijski napajanog transpondera (TAG-a) smeštenog sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila i posebnog komunikacionog sistema kratkog dometa, sa antenom instaliranom na stubu pored ulazne i izlazne (naplatne) saobraćajne trake.

ELEKTRONSKA NAPLATA PUTARINE OBEZBEĐUJE:

  • naplatu putarine bez zaustavljanja na posebno obeleženim trakama za naplatu, čime se izbegavaju mogući zastoji, usled ograničene propustljivosti na naplatnim rampama u saobraćajnim špicevima
  • jednostavnost naplate putarine, time što se izbegava gotovinsko plaćanje i nepotrebno zadržavanje
  • kraće vreme transakcije
  • veći broj transakcija za kraće vreme

Putarina – predstavlja posebnu naknadu za upotrebu javnog puta, njegovog dela ili putnog objekta (u daljem tekstu: putarina).

Na čeonim i većim bočnim naplatnim stanicama postoji po najmanje jedan izdvojeni prolaz koji služi za elektronsku naplatu putarine.

Na manjim bočnim naplatnim stanicama (gde ne postoje uslovi za posebne ENP trake) ulazne i naplatne saobraćajne trake su kombinovane za manuelnu i ENP naplatu

...Žurite sa putovanja...i...ne želite da čekate u koloni pred naplatnom rampom, ..želite da putujete bezbedno i komforno, imamo rešenje za Vas: elektronski uređaj TAG...

Image Image Image

TAG - predstavlja elektronski uređaj za plaćanje putarine, a vlasnik TAG-a može biti svako pravno ili fizičko lice, koje zaključi ugovor sa JP "Putevi Srbije" i uz odgovarajuću naknadu preuzme TAG uređaj

Elektronska naplata putarine putem TAG uređaja funkcioniše na dva načina:
- PRIPEJD sistem,
u kojem korisnici unapred uplaćuju iznos dopune TAG -a putem kojeg se plaća putarina,

- POSTPEJD sistem,
isključivo za domaća pravna lica, u kojem korisnici plaćaju putarinu narednog meseca za prolaske sa TAG -om ostvarene u prethodnom mesecu. Za ovakav način plaćanja putarine neophodno je da korisnici zaključe ugovor sa JP "Putevi Srbije" i prilože neopozivu bankarsku garanciju kao obezbeđenje za izvršenje obaveza po ugovoru. Na plaćene račune u ugovorenom roku korisnik ostvaruje popust od 5%.

NAPOMENA: U SLUČAJU DA VRŠITE PLAĆANjE PUTARINE PUTEM GOTOVINE, ILI PLATNIM KARTICAMA, U OBAVEZI STE DA OBEZBEDITE ZAŠTITU UREĐAJA OD SLUČAJNOG OČITAVANjA!

Image Image

Prilikom ulaska u traku za elektronsku naplatu putarine, na ulazu i na izlazu sa auto-puta, TAG odašilje zvučne signale koji obaveštavaju korisnika o uspešnosti transakcije.

Ukoliko se TAG koristi u pripejd sistemu, na ulasku vozila na auto-put na displeju se pokazuje stanje kredita na TAG–u, a na izlasku sa auto-puta iznos putarine i preostalo stanje na kredita na TAG-u. Pali se zeleno svetlo na displeju,mehanička barijera se podiže i vozilo napušta traku.

Sve potrebne instrukcije o načinu postavljanja TAG-a u vozilo i načinu korišćenja TAG-a na naplatnim stanicama date su u Uputstvu za postavljanje i Uputstvu za korišćenje, koje svaki korisnik dobija prilikom preuzimanja TAG-a. Korisnik je dužan da se pridržava navedenih uputstava kako bi TAG pravilno funkcionisao.

TAG-ovi koji su konfigurisani za prvu kategoriju- putnička vozila, mogu se koristiti i na drugim vozilima iste kategorije.

Kontakt telefoni za sva pitanja, primedbe i probleme korisnika su:
Tel: (+381 11) 7857-154, 7857-155,
Faks: (+381 11) 2451-695, 78-57-141
Mob.: (+381 60) 840-2621
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Cena TAG uređaja je: 1.150,00 dinara + PDV 230,00 dinara = 1.380,00 dinara

Krajnjim korisnicima - fizičkim i pravnim licima odobrava se popust za avansnu kupovinu TAG-ova, po sledećoj skali:

Broj kupljenih TAG-ova po jednokratnoj, avansnoj uplati

Visina popusta
25 - 100 kom. 2%
101-300 kom. 4%
301 kom. i više 6%

Za avansnu uplatu dopuna TAG uređaja odobrava se sledeći popust:

Vrednost avansne uplate unete u TAG

Popust na uneti iznos

10.000,00-25.000,00 dinara 4%
25.001,00-50.000,00 dinara 6%
50.001,00-100.000,00 dinara 8%
od 100.001,00 i više dinara 10%


Potrebna dokumenta pri zaključivanju ugovora i kupovini uređaja za Elektronsku naplatu putarine su:

Za pravna lica:
1. Identifikacioni podaci: Naziv, adresa, matični broj, broj računa i sl.
2. Rešenje APR o upisu u registar
3. Potvrda Poreske uprave o izvršenom evidentiranju za PDV (obrazac PEPDV)
4. Potvrda Poreske uprave o izvršenoj registraciji i broj PIB (obrazac REG)
5. Kopija važeće saobraćajne dozvole za vozila za koje se izdaje i aktivira TAG

Za fizička lica:
1. Identifikacioni podaci: Kopija lične karte
2. Kopija važeće saobraćajne dozvole za vozila za koje se izdaje i aktivira TAG

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version