JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Odeljenje za strateško planiranje, studije i razvoj

Karta osnovne mreže puteva
dužine 1627km (217kb)
Karta osnovne mreže putevaPolazna osnova za rad Odeljenja za strateško planiranje, studije i razvoj su:
ico-adobe - Politika transporta u Evropi do 2010. (2,15mb)
ico-adobe - Aneks I (engleski jezik, 130kb)
ico-adobe - Strategija razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. do 2015.godine. (492kb) 

Dokument je objavljen u Službenom glasniku br. 4/08 od 13.01.2008 godine, a usvojen na sednici Vlade Republike Srbije 27.12.2007.godine.

Odeljenje za strateško planiranje, studije i razvoj je aktivno učestvovalo u radu na Projektu "Izgradnja institucionalnih kapaciteta u sektoru transporta". Projekat je realizovan u Ministarstvu infrastrukture kroz 18 tematskih izveštaja koji su dali osnove za buduđe reforme sektora transporta, a finansiran je od strane Evropske agencije za rekonstrukciju. Jedan od glavnih rezultata je bila izrada Nacrta Strategije i politike razvoja sektora saobraćaja do 2015.godine, koji je kasnije modifikovan, usaglašen i usvojen pod nazivom: Strategija razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. godine do 2015. godine.

Obzirom na činjenicu da Republika Srbija trenutno ima status zemlje potencijalnog kandidata za punopravno članstvo u EU, kao i da se vrlo brzo očekuje primena Privremenog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Republike Srbije sa Evropskom Unijom i sticanje statusa zemlje kandidata za punopravno članstvo u EU, Odeljenje se od početka formiranja aktivno uključilo u proces jačanja institucionalnih kapaciteta za podržavanje svih aktivnosti vezanih za proces pridruživanja Evropskoj Uniji.

Između ostalog, u proteklih godinu dana Srbija je radila na stvaranju preduslova za pristup strukturnim fondovima Evropske Unije (Zaključen je program na nivou Srbije od milijardu EUR pretpristupne pomoći Srbiji u periodu od 2007- 2011. godine). Odeljenje aktivno učestvuje u svim radnim grupama po resornim ministarstvima koje se bave ovom problematikom, vladinim agencijama, privrednim komorama itd.

Odeljenje je u prethodnom periodu uspostavilo saradnju sa Republičkim zavodom za razvoj 
u smislu izrade metodologije za merenje razvijenosti opština, podrške izradi Nacrta Strategije održivog razvoja Republike Srbije, Nacrta Strategije građevinarstva. 

Odeljenje je trenutno uključeno u projekat Vlade Republike Srbije "Ka efikasnijem sprovođenju reformi", koji je orijentisan ka suštinskom jačanju kapaciteta organa i organizacija državne uprave, preko resornih ministarstava za proces planiranja i planskog budžetiranja kroz izradu strateški ciljno orijentisanih Godišnjih operativnih planova Ministarstva, radi uspostavljanja poboljšanja raspodele budžetskih sredstava i boljeg iskorišćavanja međunarodne pomoći i praćenja izvršenja planiranih i predloženih Projekata.


AKTIVNOSTI ODELJENJA:

Odeljenje daje podršku realizaciji projekata koji se finansiraju od strane Međunarodnih finansijskih institucija i Evropskih fondova.

Odeljenje prati sve nove Direktive, Tehničke propise, standarde, Zakone koji su u direktnoj vezi sa procesom izrade tehničke dokumentacije , kao i sve aktuelne inicijative vezane za Proces harmonizacije tehničkih propisa, standarda i pridruživanja EU. 

Odeljenje aktivno prati sve promene vezane za:
putnu administraciju, predstavljanje mogućeg razvoja organizacije, principa rada i administrativnih procedura;
finansiranje puteva, predstavljanje alternativnih pristupa za finansiranje puteva; 
strateške analize i dugoročno planiranje za očuvanje i razvoj putne mreže.

Učestvuje u izradi i praćenju realizacije sa tehničkog aspekta Godišnjeg Plana JP "Putevi Srbije". 

Odeljenje za strateško planiranje, studije i razvoj aktivno učestvuje u realizaciji ″Memoranduma o razumevanju″ koji je predviđen Akcionim planom za realizaciju prioriteta i Evropskog partnerstva (usvojen od strane Vlade RS krajem 2004.godine)." Memorandum o razumevanju" predviđa uspostavljanje Kancelarija za nadgledanje saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi (South-East Europe Transport Observatory) sa kojom je uspostavljena trajna saradnja.

Odeljenje je aktivno učestvovalo u realizaciji trogodišnjeg Dvojnog sporazuma (Twinning agreement) sa Švedskom putnom administracijom. Aranžman je obuhvatao konsultantske usluge i obuke vezane za: implementaciju radova na redovima redovnog održavanja puteva (Podrška kreditu Svetske banke koja je jednim delom obuhvatao i promovisanje savremenom pristupu ugovaranja radova zasnovanog na nivou kvaliteta usluga), unapređenje bezbednosti saobraćaja, sistemsko rešenje pitanja zaštite životne sredine u putnom koridoru i unapređenje planiranja i upravljanja putnom mrežom. Rezultati su usvojene Politike JP "Putevi Srbije", koje možete preuzeti iz klikom miša na željeni dokument sa desne strane.

ico-adobe - Priručnik za analizu troškova i dobiti, pdf
ico-adobe - HEATCO-Developing Harmonized European Approach for Transport Costing and Project Assessment –Razvoj usaglašenog evropskog pristupa za određivanje troškova transporta i procenu projekta
ico-adobe - Guide for Cost –Benefit Analysis on Investments Project - Structural Fund, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession –European Commission –Directorate General for Regional Policy-Vodič za analizu troškova i koristi za investicione projekte, pripremnjen od strane Generalnog direktorata za regionalnu politiku Evropske komisije


ico-adobe - Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka – NIGP u Republici Srbiji-putna mreža 
ico-adobe - Strategija uspostavljanja infrastrukture prostornih podataka u Srbiji - nacrt

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version