JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Program olakšica za zapadni Balkan, Srbija, Stručni seminari

Sastavni deo stručnih seminara u vezi izgradnje puteva u Srbiji 

Program olakšica za zapadni Balkan Evropske Investicione Banke je predvideo donaciju za održavanje seminara širom zemlje sa temom bezbednosti u izgradnji puteva i procedurama prilikom izgradnje asfaltnih kolovoza.
Tokom prošle dekade i kasnije, sektor izgradnje puteva u Srbiji je bio veoma neaktivan što je kao posledicu imalo da, stručnost, znanje i osposobljenost osoblja za izgradnju, naročito na nivou poslovođa, majstora i kvalifikovanih ljudi, bude osiromašeno. Potreba za seminarima za obučavanje je postala kritična imajući u vidu predstojeće obnavljanje aktivnosti na izgradnji podržanih kreditima EIB i EBRD banaka
Javno preduzeće „Putevi Srbije“ je sprovelo program obučavanja putem seminara, grupa ljudi iz privrede kroz učešće lokalnih privrednih subjekata na polju izgradnje puteva. Seminare sprovode i održavaju eksperti na polju tehnologije asfalta sa Građevinskog fakulteta Univerziteta iz Beograda, prof. A. Cvetanović i asistent B. Banić, dok JPPS pruža i obezbeđuje logističku podršku
Bilo je predviđeno ukupno osam dvodnevnih seminarana u različitim mestima u Srbiji u saradnji sa privatnim građevinskim firmama koje su vršile izbor i selekciju kandidata koji su prisustvovali seminarima i koji su bili obučavani.


Seminara su održani u sledećim mestima: 
• 21 -22 aprila 2009; Beograd, u prostorijama Javnog komunalnog preduzeća JKP „Beogradput“ (67 učesnika),
• 05 -06 septembra 2009; Pančevo, u prostorijama AD Vojvodinaput-„Pančevo“ (31 učesnik),
• 06 -07 novembra 2009; Zaječar, u prostorijama Preduzeća za puteve PZP “Zaječar” a.d. (43 učesnika),
• 09 -10 novembra 2009; Novi Sad, u prostorijama  Preduzeća za puteve Vojvodinaput- “Bačkaput” a.d. (51 učesnik),
• 16 -17 novembra 2009; Mali Požarevac, u prostorijama Preduzeća za održavanje autoputeva “Srbijaautoput” d.o.o. (28 učesnika),
• 05 -06 decembra 2009; Užice, u prostorijama  AD „Putevi“ Užice (35 učesnika),
• 11 – 12 decembra 2009; Beograd, u prostorijama JP „Putevi Srbije“ (31 učesnik, predviđen za zaposlene iz JPPS zadužene za nadzor nad     održavanjem puteva) i
• 20 -21 decembra 2009; Valjevo, u prostorijam preduzeća za puteve „Valjevo“ a.d. (43 učesnika)

Na seminarima je učestvovalo ukupno 329 ljudi.
Tokom održavanja seminara učesnici su izrazili veliko interesovanje za predmet seminara. Potom je usledila korisna sveobuhvatna diskusija. Svaki učesnik je dobio besplatno „Priručnik za radnike iz puteva“ (380 straba u punom koloru, autori prof. A. Cvetanović, B. Banić) namenjena svim poslovođama, majstorima i kvalifikovanim ljudima angažovanim na održavanju/izgradnji puteva i autoputeva. 

U prilogu slike sa održanih seminara. 

 

ImageImageImageImageImage

ImageImage

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version