JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Putna mreža Republike Srbije

ref-sistem2

Republika Srbija raspolaže putnom mrežom državnih puteva I i II reda čija se vrednost procenjuje na 4,2 milijarde EVRA.

Srbija je evropska zemlja sa srednjom gustinom naseljenosti i dobro razvijenom mrežom puteva. 

Putna mreža se prostire na nadmorskim visinama od 30 metara (Negotin) pa do 1.700 metara (Golija). Procena je da se 40% dužine putne mreže prostire na visinama preko 600 metara. Asfaltni kolovozi državnih puteva prvog i drugog reda su izgrađeni u periodu od 1962. do 1985. godine, pri čemu su mnogi pravci zadržali stare elemente trase, tako da je asfalt položen preko postojećeg tucanika. U istom periodu su najznačajniji pravci izgrađeni prema projektima, te su te deonice dobile nove, bolje elemente uzdužnog i poprečnog profila.

Putnu mrežu Republike Srbije čine:

  • Državni putevi I A reda (auto-putevi): 669,113 km
  • Državni putevi I B reda:4.109,049 km
  • Državni putevi II A reda:7.057,463 km
  • Državni putevi II B reda:3.182,885 km
  • Ukupno državni putevi:15.018,510 km

Na nivou cele putne mreže 2/5 deonica imaju tucaničke i zemljane kolovoze. 
U Republici Srbiji je 32 % puteva prvog i drugog reda staro preko 20 godin, a svega oko 14 % do 10 godina.
Usled dugogodišnjeg nedovoljnog ulaganja u održavanje i rekonstrukciju puteva, trenutno stanje putne mreže nije zadovoljavajuće.


MOSTOVI I TUNELI

Na putevima Republike Srbije ima 2.638 mostova ukupne površine oko 800.000. m2, od tog broja:

  • - 215 mostova je na autoputevima
  • - 996 mostova je na državnim putevima prvog reda i 
  • - 1427 mosta na državnim putevima drugog reda.

Neamortizovana vrednost svih mostova procenjuje se na jednu milijardu USA $.
Mostovi su različite starosti, najrazličitijih oblika i načina gradnje, od drveta, kamena, betona, prednapregnutog betona, čelika, i različitih statičkih sistema, raspona i dužina od 5 do 2212 metara, koliko je dugačak most preko reke Dunav kod Beške. 
Republika Srbija ima 12 velikih mostova i to 7 mostova preko reke Dunav i 5 mostova preko reke Save. 
Na putevima u Srbiji izgrađeno je 78 tunela, ukupne dužine 10.053 metara. Od tog broja, 1 tunel je na autoputu, 71 tunel je na državnim putevima prvog reda i 6 tunela je na državnim putevima drugog reda. 
Tuneli su različite starosti, različite tehnologije gradnje u raznolikim geološkim sredinama. Najduži tunel je Šargan, na pravcu od Kremne ka Višegradu, dužine 775 m. Najveća koncentracija ovih objekata je na Đerdapskoj magistrali, ima ih 25, a ukupno 32 tunela je duže od 100 m.

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version