JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Elektronska naplata putarine

ETC - Elektronska naplataElektronska naplata putarine predstavlja savremeni model plaćanja putarine upotrebom TAG uređaja (u daljem tekstu TAG-ova), za odgovarajuću kategoriju vozila. Elektronska naplate putarine je način bezkontaktne naplate, pri kome vozila prolaze bez zaustavljanja ulaznom i izlaznom(naplatnom) saobraćajnom trakom. Transakcija je automatska, između baterijski napajanog transpondera (TAG-a) smeštenog sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila i posebnog komunikacionog sistema kratkog dometa, sa antenom instaliranom na stubu pored ulazne i izlazne (naplatne) saobraćajne trake.

ELEKTRONSKA NAPLATA PUTARINE OBEZBEĐUJE:

  • naplatu putarine bez zaustavljanja na posebno obeleženim trakama za naplatu, čime se izbegavaju mogući zastoji, usled ograničene propustljivosti na naplatnim rampama u saobraćajnim špicevima
  • jednostavnost naplate putarine, time što se izbegava gotovinsko plaćanje i nepotrebno zadržavanje
  • kraće vreme transakcije
  • veći broj transakcija za kraće vreme

Putarina – predstavlja posebnu naknadu za upotrebu javnog puta, njegovog dela ili putnog objekta (u daljem tekstu: putarina).

Na čeonim i većim bočnim naplatnim stanicama postoji po najmanje jedan izdvojeni prolaz koji služi za elektronsku naplatu putarine.

Na manjim bočnim naplatnim stanicama (gde ne postoje uslovi za posebne ENP trake) ulazne i naplatne saobraćajne trake su kombinovane za manuelnu i ENP naplatu

...Žurite sa putovanja...i...ne želite da čekate u koloni pred naplatnom rampom, ..želite da putujete bezbedno i komforno, imamo rešenje za Vas: elektronski uređaj TAG...

Image Image Image

TAG - predstavlja elektronski uređaj za plaćanje putarine, a vlasnik TAG-a može biti svako pravno ili fizičko lice, koje zaključi ugovor sa JP "Putevi Srbije" i uz odgovarajuću naknadu preuzme TAG uređaj

Elektronska naplata putarine putem TAG uređaja funkcioniše na dva načina:
- PRIPEJD sistem, u kojem korisnici unapred uplaćuju iznos dopune TAG -a putem kojeg se plaća putarina,
- POSTPEJD sistem, isključivo za domaća pravna lica, u kojem korisnici plaćaju putarinu narednog meseca za prolaske sa TAG -om ostvarene u prethodnom mesecu. Za ovakav način plaćanja putarine neophodno je da korisnici zaključe ugovor sa JP "Putevi Srbije" i prilože neopozivu bankarsku garanciju kao obezbeđenje za izvršenje obaveza po ugovoru. Na plaćene račune u ugovorenom roku korisnik ostvaruje popust od 5%.

NAPOMENA: U SLUČAJU DA VRŠITE PLAĆANjE PUTARINE PUTEM GOTOVINE, ILI PLATNIM KARTICAMA, U OBAVEZI STE DA OBEZBEDITE ZAŠTITU UREĐAJA OD SLUČAJNOG OČITAVANjA!

Image Image

Prilikom ulaska u traku za elektronsku naplatu putarine, na ulazu i na izlazu sa autoputa, TAG odašilje zvučne signale koji obaveštavaju korisnika o uspešnosti transakcije.

Ukoliko se TAG koristi u pripejd sistemu, na ulasku vozila na autoput na displeju se pokazuje stanje kredita na TAG –u, a na izlasku sa autoputa iznos putarine i preostalo stanje na kredita na TAG-u. Pali se zeleno svetlo na displeju,mehanička barijera se podiže i vozilo napušta traku.

Sve potrebne instrukcije o načinu postavljanja TAG-a u vozilo i načinu korišćenja TAG-a na naplatnim stanicama date su u Uputstvu za postavljanje i Uputstvu za korišćenje, koje svaki korisnik dobija prilikom preuzimanja TAG-a. Korisnik je dužan da se pridržava navedenih uputstava kako bi TAG pravilno funkcionisao.

TAG-ovi koji su konfigurisani za prvu kategoriju- putnička vozila, mogu se koristiti i na drugim vozilima iste kategorije.

Kontakt telefoni za sva pitanja, primedbe i probleme korisnika su:
Tel: (+381 11) 7857-154, 7857-155,
Faks: (+381 11) 2451-695, 78-57-141
Mob.: (+381 60) 840-2621
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Cena TAG uređaja je: 1.150,00 dinara + PDV 230,00 dinara = 1.380,00 dinara

Krajnjim korisnicima - fizičkim i pravnim licima odobrava se popust za avansnu kupovinu TAG-ova, po sledećoj skali:

Broj kupljenih TAG-ova po jednokratnoj, avansnoj uplati

Visina popusta
25 - 100 kom. 2%
101-300 kom. 4%
301 kom. i više 6%

Za avansnu uplatu dopuna TAG uređaja odobrava se sledeći popust:

Vrednost avansne uplate unete u TAG

Popust na uneti iznos

10.000,00-25.000,00 dinara 4%
25.001,00-50.000,00 dinara 6%
50.001,00-100.000,00 dinara 8%
od 100.001,00 i više dinara 10%


LISTING PROLAZA ZA TAG UREĐAJE

Obaveštavamo korisnike TAG uređaja da mogu da dobiju listinge o elektronskoj naplati putarine u elektronskoj formi za prolaske autoputem izvršene posle 01.05.2014. godine. Potrebno da korisnici sa veb sajta JP „Putevi Srbije“ preuzmu i popune Zahtev u Excel formatu i pošalju na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Listing sadrži podatke za jedan mesec, ukoliko korisnik želi listing za više meseci potrebno je da uputi zahteve za svaki mesec posebno.

Listinzi se obrađuju za prethodne vremenske periode. Obrađeni zahtevi se elektronskim putem dostavljaju korisnicima od 20. u mesecu za prethodni mesec.

Ukoliko korisnik želi listing za vremenski period pre 01.05.2014.godine potrebno je da uputi poseban zahtev poštom ili e-mailom u kojem će navesti ID broj TAG-a i period za koji želi listing.

Korisnik treba da koristi samo Excel fajl koji je postavljen na sajtu bez ikakvih izmena formata fajla i tipa podataka.

Serijski broj TAG uređaja nalazi se na samom uređaju i unosi se poslednjih jedanest cifara. Prilikom unosa prve cifre koja je uvek nula ista se automatski izbriše i ostaje upisano deset cifara. Takođe, zahtev za listing sadrži i kolonu u koju se unosi ID broj TAG uređaja koji je naveden u Ugovoru i sadrži devet cifara. Korisnik može da izabere po kojem broju će tražiti listing.

E mail adresu treba upisivati unošenjem slova i oznaka a ne kopiranjem linka.

Prilikom popunjavanja vremenskog perioda za koji se traži listing kao zadnji datum perioda treba upisati naredni dan, npr: za period 01.10.2014- 31.10.2014 treba upisati 01.10.2014- 01.11.2014 s tim što se iza godine ne upisuje tačka.

U pravilno popunjenom zahtevu polja u koja se unose serijski broj TAG uređaja i period za koji se traži listing treba da imaju desno poravnanje.

ico-adobe - Zahtev za listing prolaza


OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJA ZA ELEKTRONSKU NAPLATU PUTARINE

Korisnik koji ima reklamaciju na ispravnost TAG uređaja treba da popuni obrazac i da ga zajedno sa neispravnim TAG uređajem dostavi lično, brzom poštom ili posredstvom distributera na adresu JP „Putevi Srbije“ Odeljenje pisarnice- arhive, Beograd, Ljube Čupe broj 5, u roku od 30 dana od datuma nastanka anomalije.

JP "Putevi Srbije" će izvršiti zamenu neispravnog TAG uređaja novim bez naknade u roku od pet godina od datuma kupovine ukoliko je TAG uređaj postavljen i korišćen prema „Uputstvu za postavljanje i korišćenje TAG uređaja” i nije fizički oštećen.

Obrazac za neispravan TAG uređaj može da se preuzme sa zvaničnog sajta JP „Putevi Srbije“ ili lično od zaposlenih na prodajnom mestu u poslovnim prostorijama u Ustaničkoj 64/5, Beograd.

U slučaju reklamacija za pogrešno skinuta sredstva sa TAG uređaja korisnik podnosi reklamaciju na propisanom obrascu koji može da preuzme na naplatnoj stanici, zvaničnom sajtu JP "Putevi Srbije", na nekom od prodajnih mesta ili u poslovnim prostorijama u Ustaničkoj 64/5, Beograd.

Popunjeni obrazac reklamacije za pogrešno skinuta sredstva korisnik treba da pošalje na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , poštom na adresu JP „Putevi Srbije“, Ljube Čupe broj 5, Beograd, ili lično da podnese reklamaciju na prodajnom mestu JP „Putevi Srbije“ u Ustaničkoj 64/5, Beograd.

Rok za podnošenje reklamacije je 30 (trideset) dana od dana nastanka anomalije. Svi zahtevani podaci moraju biti upisani u obrazac inače će zahtev biti odbijen kao nekompletan.

ico-adobe - Obrazac za neispravni TAG uređaj

ico-adobe - Reklamacija iznosa naplaćene putarine TAG uređaje (za otvoreni sistem)

ico-adobe - Reklamacija iznosa naplaćene putarine TAG uređaje (za zatvoreni sistem)

ico-adobe - Prijava izgubljenog / ukradenog TAG uređaja

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version