JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Elektronska naplata putarine

ETC - Elektronska naplataE-go - Elektronska naplata putarine – predstavlja pretplatnički model plaćanja putarine upotrebom uređaja (u daljem tekstu TAG-ova), za odgovarajuću kategoriju vozila uz popust.
E-go - Elektronska naplate putarine je način bezkontaktne naplate, pri kome vozila prolaze bez zaustavljanja ulaznom/naplatnom saobraćajnom trakom. Transakcija je automatska, između baterijski napajanog transpondera (TAG-a) smeštenog sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila i posebnog komunikacionog sistema kratkog dometa, sa antenom instaliranom na nadstrešnici iznad ulazne naplatne saobraćajne trake.

ELEKTRONSKA NAPLATA PUTARINE OBEZBEĐUJE:

  • naplatu putarine bez zaustavljanja na posebno obeleženim stazama za naplatu, čime se izbegavaju mogući zastoji, usled ograničene propustljivosti na naplatnim rampama u saobraćajnim špicevima
  • jednostavnost naplate putarine, time što se izbegava gotovinsko plaćanje i nepotrebno zadržavanje
  • kraće vreme transakcije
  • veći broj transakcija za kraće vreme

Putarina – predstavlja iznos, utvrđen važećom odlukom JP "Putevi Srbije", o visini putarine i sistemu naplate putarine, za upotrebu autoputa i putnih objekata sa naplatom, prema važećem cenovniku.

Na čeonim i većim bočnim naplatnim stanicama postoji po najmanje jedan izdvojeni prolaz koji služi za elektronsku naplatu putarine.

Na manjim bočnim naplatnim stanicama (gde ne postoje uslovi za posebne ENP trake) ulazne/naplatne saobraćajne trake biće kombinovane za manuelnu i ENP naplatu

…Žurite sa putovanja…i…ne želite da čekate u koloni pred naplatnom rampom, ..želite da putujete bezbedno i komforno, imamo rešenje za Vas: elektronski uređaj TAG...

Image Image Image

TAG-predstavlja elektronski uređaj za plaćanje putarine, koji je JP "Putevi Srbije" prodao za određenu kategoriju vozila koja je navedena u Ugovoru sa Korisnikom, a za koji JP "Putevi Srbije" vodi pretplatnički račun.

Korisnik TAG-a može biti svako pravno ili fizičko lice, koje potpiše Ugovor sa JP “Putevi Srbije” i preuzme uz odgovarajuću naknadu TAG, koji je uplatom početnog iznosa pretplate inicijalizovan da se može koristiti za plaćanje putarine na svim naplatnim mestima sa ENP naplatom.

NAPOMENA: U SLUČAJU DA VRŠITE PLAĆANjE PUTARINE PUTEM GOTOVINE, ILI PLATNIM KARTICAMA, U OBAVEZI STE DA OBEZBEDITE ZAŠTITU UREĐAJA OD SLUČAJNOG OČITAVANjA!

Image Image

Kada se vozilo opremljeno TAG uređajem približava izlaznoj brzoj traci, koja je opremljena ENP sastavom, antena na nadstrešnici detektuje prisutni TAG uređaj, čita memorisane podatke, i ako je komunikacija uspešna, na displeju se pokazuje kategorija vozila, iznos putarine, sredstvo plaćanja i preostalo stanje na računu. Rampa se podiže i vozilo napušta izlaznu traku.

Kontakt telefoni za sva pitanja, primedbe i probleme korisnika su:
Tel: (+381 11) 7857-154, 7857-155,
Faks: (+381 11) 2451-695, 78-57-141
Mob.: (+381 60) 840-2621
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Cena TAG uređaja je: 1.625,00 dinara + PDV 325,00 dinara = 1.950,00 dinara
Krajnjim korisnicima - fizičkim i pravnim licima za vozila koja su u njihovom vlasništvu ili kupljena na lizing, odobrava se popust za avansnu kupovinu, po sledećoj skali:

Broj kupljenih TAG-ova po jednokratnoj, avansnoj uplati

Visina popusta
25 - 100 kom. 2%
101-300 kom. 4%
301 kom. i više 6%

Za avansnu uplatu dopuna TAG uređaja odobrava se sledeći popust:

Vrednost avansne uplate unete u TAG

Popust na uneti iznos

10.000,00-25.000,00 dinara 4%
25.001,00-50.000,00 dinara 6%
50.001,00-100.000,00 dinara 8%
od 100.001,00 i više dinara 10%


LISTING PROLAZA ZA TAG UREĐAJE

Obaveštavamo korisnike TAG uređaja da od 01.10.2014.godine mogu da dobiju listinge o elektronskoj naplati putarine u elektronskoj formi za prolaske autoputem počev od 01.05.2014. godine. Potrebno da korisnici sa veb sajta JP „Putevi Srbije“ preuzmu i popune Zahtev u Excel formatu i pošalju na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Listing sadrži podatke za jedan mesec, ukoliko korisnik želi listing za više meseci potrebno je da uputi zahteve za svaki mesec posebno.

Listinzi se obrađuju za prethodne vremenske periode i ne sadrže podatke za poslednjih 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Ukoliko korisnik želi listing za vremenski period pre 01.05.2014.godine potrebno je da uputi poseban zahtev poštom ili e-mailom u kojem će navesti serijski broj TAG i period za koji želi listing.

ico-adobe - Zahtev za listing prolaza


OBAVEŠTENjE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJA NA ISPRAVNOST TAG UREĐAJA

Korisnik koji ima reklamaciju na ispravnost TAG uređaja treba da popuni obrazac i da ga zajedno sa neispravnim TAG uređajem dostavi lično, brzom poštom ili posredstvom distributera na adresu JP „Putevi Srbije“ Odeljenje pisarnice- arhive, Beograd, Ljube Čupe broj 5, u roku od 30 dana od datuma nastanka anomalije. 

JP " Putevi Srbije" će izvršiti zamenu neispravnog TAG uređaja novim bez naknade u roku od pet godina od datuma kupovine ukoliko je TAG uređaj postavljen i korišćen prema „Uputstvu za postavljanje i korišćenje TAG uređaja” i nije fizički oštećen.

Obrazac za neispravan TAG uređaj može da se preuzme sa zvaničnog sajta     JP „Putevi Srbije“ ili lično od zaposlenih na prodajnom mestu u poslovnim prostorijama  u Ustaničkoj 64/5, Beograd.


REKLAMACIJA ZA NEISPRAVAN TAG UREĐAJ

Korisnik koji ima reklamaciju na ispravnost TAG uređaja u garantnom roku od pet godina od datuma kupovine, treba da popuni dole navedeni obrazac i da ga zajedno sa neispravnim TAG uređajem dostavi prodajnom mestu 1001 - JP "Putevi Srbije", Ustanička 64/5, Beograd (lično, brzom poštom ili posredstvom distributera). Ukoliko je TAG uređaj postavljen i korišćen prema „Uputstvu za postavljanje i korišćenje TAG uređaja” i nije fizički oštećen, JP "Putevi Srbije" će izvršiti zamenu neispravnog TAG uređaja novim bez naknade.

ico-adobe - Obrazac za neispravni TAG uređaj

ico-adobe - Reklamacija iznosa naplaćene putarine TAG uređaje (za otvoreni sistem)

ico-adobe - Reklamacija iznosa naplaćene putarine TAG uređaje (za zatvoreni sistem)

ico-adobe - Prijava izgubljenog / ukradenog TAG uređaja

 

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version