JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Elektronska naplata putarine

ETC - Elektronska naplataElektronska naplata putarine na deonici Šid-Šimanovci uvedena je 10.01.2006. godine, u okviru modernizacije naplate putarine. E-go - Elektronska naplata putarine – predstavlja pretplatnički model plaćanja putarine upotrebom uređaja (u daljem tekstu TAG-ova), za odgovarajuću kategoriju vozila uz popust.
E-go - Elektronska naplate putarine je način bezkontaktne naplate, pri kome vozila prolaze bez zaustavljanja ulaznom/naplatnom saobraćajnom trakom. Transakcija je automatska, između baterijski napajanog transpondera (TAG-a) smeštenog sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila i posebnog komunikacionog sistema kratkog dometa, sa antenom instaliranom na nadstrešnici iznad ulazne naplatne saobraćajne trake.

ELEKTRONSKA NAPLATA PUTARINE OBEZBEĐUJE:

  • naplatu putarine bez zaustavljanja na posebno obeleženim stazama za naplatu, čime se izbegavaju mogući zastoji, usled ograničene propustljivosti na naplatnim rampama u saobraćajnim špicevima
  • jednostavnost naplate putarine, time što se izbegava gotovinsko plaćanje i nepotrebno zadržavanje
  • kraće vreme transakcije
  • veći broj transakcija za kraće vreme

Putarina – predstavlja iznos, utvrđen važećom odlukom JP "Putevi Srbije", o visini putarine i sistemu naplate putarine, za upotrebu autoputa i putnih objekata sa naplatom, prema važećem cenovniku.

Na čeonim i većim bočnim naplatnim stanicama postoji po najmanje jedan izdvojeni prolaz koji služi za elektronsku naplatu putarine.

Na manjim bočnim naplatnim stanicama (gde ne postoje uslovi za posebne ENP trake) ulazne/naplatne saobraćajne trake biće kombinovane za manuelnu i ENP naplatu

…Žurite sa putovanja…i…ne želite da čekate u koloni pred naplatnom rampom, ..želite da putujete bezbedno i komforno, imamo rešenje za Vas: elektronski uređaj TAG...

Image Image Image

TAG-predstavlja elektronski uređaj za plaćanje putarine, koji je JP "Putevi Srbije" prodao za određenu kategoriju vozila koja je navedena u Ugovoru sa Korisnikom, a za koji JP "Putevi Srbije" vodi pretplatnički račun.

Korisnik TAG-a može biti svako pravno ili fizičko lice, koje potpiše Ugovor sa JP “Putevi Srbije” i preuzme uz odgovarajuću naknadu TAG, koji je uplatom početnog iznosa pretplate inicijalizovan da se može koristiti za plaćanje putarine na svim naplatnim mestima sa ENP naplatom.

NAPOMENA: U SLUČAJU DA VRŠITE PLAĆANjE PUTARINE PUTEM GOTOVINE, ILI PLATNIM KARTICAMA, U OBAVEZI STE DA OBEZBEDITE ZAŠTITU UREĐAJA OD SLUČAJNOG OČITAVANjA!

Image Image

Kada se vozilo opremljeno TAG uređajem približava izlaznoj brzoj traci, koja je opremljena ENP sastavom, antena na nadstrešnici detektuje prisutni TAG uređaj, čita memorisane podatke, i ako je komunikacija uspešna, na displeju se pokazuje kategorija vozila, iznos putarine, sredstvo plaćanja i preostalo stanje na računu. Rampa se podiže i vozilo napušta izlaznu traku.

Kontakt telefoni za sva pitanja, primedbe i probleme korisnika su:
011/7857-154, 7857-155, faks 011/2451-695, 78-57-141 i
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Cena TAG uređaja je: 1.625,00 dinara + PDV 325,00 dinara = 1.950,00 dinara
Minimalni iznos jedne dopune je u iznosu od 1.500,00 dinara, a može se višekratno dopunjavati na željeni iznos.

Skala rabata:
- 1.500,00 - 16.000,00 = 8%
- 16.001,00 - 80.000,00 = 10%
- 80.001,00 - više = 15%

Krajnjim korisnicima - fizičkim i pravnim licima za vozila koja su u njihovom vlasništvu ili kupljena na lizing, odobrava se popust za avansnu kupovinu, po sledećoj skali:

Broj kupljenih TAG-ova po jednokratnoj, avansnoj uplati

Visina popusta
25 - 100 kom. 2%
101-300 kom. 4%
301 kom. i više 6%

Odluka o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina), („Sl.glasnik RS“, br.56/2006, 42/2007, 20/2008 i 12/2009), (član 6a iz Odluke)

Naknada za motorna vozila domaće i strane registracije može se vršiti elektronskom naplatom putarine, putem Tag-ova. Za kupovinu dopune od iznosa 1.500,00 din. i više ostvaruje se popust, i to:

Vrednost avansne uplate unete u TAG

Popust na uneti iznos

1.500,00 -16.000,00 dinara 8%
16.001,00-80.000,00 dinara 10%
80.001,00 i više dinara 15%

JP "Putevi Srbije" omogućava korsinicima zamenu neispravnih TAG uređaja u garantnom roku od pet godina od datuma zaključenja ugovora. Korisnik koji ima reklamaciju na neispravan TAG uređaj u garantnom roku, treba da popuni dole navedeni obrazac i da ga zajedno sa neispravnim TAG uređajem dostavi prodajnom mestu 1001 - JP " Putevi Srbije", Ustanička 64/5, Beograd (lično, brzom poštom ili posredstvom distributera) radi zamene.

ico-adobe - Obrazac za neispravni TAG uređaj

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version