JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Sektor za održavanje javnih puteva I i II reda

Primarni zadatak Sektora je održavanje i zaštita postojeće mreže državnih puteva I i II reda, sa objektima, na teritoriji Republike Srbije.
U Sektoru za održavanje javnih puteva I i II reda, obavljaju se poslovi nadzora na održavanju puteva, zaštite i kontrole puteva i putnog zemljišta, praćenja sanacija klizišta, kao i administrativno tehnički i drugi poslovi vezani za delatnost Sektora.

U sastavu Sektora za održavanje javnih puteva I i II reda nalaze se sledeća odeljenja:

  1. Odeljenje održavanja i zaštite autoputeva 
  2. Odeljenje održavanja i zaštite puteva Beograd
  3. Odeljenje održavanja i zaštite puteva Niš
  4. Odeljenje održavanja i zaštite puteva Užice
  5. Odeljenje održavanja i zaštite puteva Novi Sad
  6. Odeljenje održavanja i zaštite puteva Kosovska Mitrovica
  7. Odeljenje održavanja i zaštite putnih objekata
  8. Odeljenje za održavanje elektroinstalacija
  9. Odeljenje tehničkih poslova

 

Zimska služba

  

Zimska služba 2014/15

  

Zimska služba 2012/13

  

Zimska služba2009/10

Image ico-adobe - Plan rada zimske službe
ico-adobe - Mapa zimskog održavanja puteva po prioritetima (1.4MB)

JP "Putevi Srbije" – obaveštava učesnike u saobraćaju da je shodno Rešenju Ministarstva Infrastrukture Republike Srbije broj 344-08-5787/2009-12 od 09.11.2009.g., izvršilo izmenu režima saobraćaja i postavljanje saobraćajnih znakova saglasno Pravilniku o saobraćajnim znakovima na putevima i Srpskim standardima i to:  "ograničenje brzine" – II-30 (60) i II-30 (40) sa dopunskom tablom IV-7 sa simbolom "pahuljice" (koja označava početak mesta odnosno dela puta na kome postoji opasnost od neočekivanog nastanka poledice) na državnim putevima I i II reda, u periodu zimskog održavanja, radi obezbeđenja uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja zbog mogućnosti pojave snega i leda na kolovozu i to u periodu od 15.11.2009.g. do 31.03.2010.g., a saglasno Planu zimske službe.

Na putevima svrstanim u prvi prioritet održavanja postavljen je saobraćajni znak "ograničenje brzine" – II-30 (60) sa dopunskom tablom IV-7 sa simbolom "pahuljice", a na putevima drugog i trećeg prioriteta održavanja saobraćajni znak "ograničenja brzine" II-30 (40), sa dopunskom tablom IV-7 sa simbolom "pahuljice", i to na početku deonica pomenutih puteva i na svim raskrsnicama duž tih deonica.

JP "Putevi Srbije"o izvršenoj izmeni režima saobraćaja i postavljenim saobraćajnim znakovima je obavestilo Inspekciju za puteve Ministarstva za infrastrukturu, Ministarstvo unutrašnjih poslova – Upravu za bezbednost saobraćaja.

Po isteku važnosti ove mere, JP "Putevi Srbije" će odmah ukloniti postavljene saobraćajne znake i uspostaviti prvobitni režim saobraćaja.

Jedan od osnovnih prioriteta JP "Putevi Srbije" je održavanje državnih puteva I i II reda (ranije magistralnih i regionalnih ) u zimskom periodu.

Zvanični početak zimske službe je 15. XI (2009. godine), a završetak 31. III (2010. godine). Za vreme trajanja zimske službe prisustvo ljudstva i mehanizacije u putnim bazama na autoputu i poluautoputu je 24 časa, a na ostalim putevima 16 ili 8 časova, po potrebi i duže, u zavisnosti od vremenskih prilika.

JP "Putevi Srbije" kao upravljač puteva pripremilo je Plan zimske službe. Shodno Planu zimske službe JP "Putevi Srbije" je organizovalo štabove zimske službe sa preciznim dužnostima i obavezama i, uz pomoć podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda, garantuje da će služba uspešno obaviti posao ove zime.

Specijalizovana preduzeća su pripremila potreban minimum od 50% kompletne mehanizacije, ljudstva i sirovina koje su predviđene za reagovanje u najvećem stepenu pripravnosti. Predvidjen broj svih mašina i vozila na punktovima je 669, a broj kamiona sa opremom 305. Po smenama je angažovano 956 putara,172 rukovodilaca i 321 mašinista.

Prema značaju putnih pravaca svi putevi Srbije razvrstani su u tri prioriteta:

I prioritet su autoput i poluautoput i neke deonice "R" puteva
I i II prioritet su svi magistralni putevi
II ili III prioritet su regionalni putevi.

Prvi prioritet – kod puteva prvog prioriteta kolovoz se čisti i posipa mešavinom soli i rizle, tako da se omogući odvijanje saobraćaja uz smanjenu bezbednu brzinu u otežanim uslovima. Obavezna je upotreba zimske opreme, a u brdovitim i planinskim terenima upotreba lanaca.

Drugi prioritet - na putevima drugog prioriteta kolovoz se čisti i posipa samo rizlom ili šljakom. Obavezna je upotreba zimske opreme, a u brdovitim i planinskim terenima upotreba lanaca.

Treći prioritet - kod puteva trećeg prioriteta samo se uklanja sneg, ali tek nakon izvršenog čišćenja puteva I i II prioriteta. Obavezna je upotreba zimske opreme, naročito lanaca.

Da bi se osigurala prohodnost i bezbedno odvijanje saobraćaja, neophodna je blagovremena nabavka, distribucija i lagerovanje osnovnih materijala za posipanje.
Za zimsku službu 2009. i 2010. godine planirana je nabavka ukupno 52.650,00 tona soli, što sa postojećim zalihama čini 69.970,07 tona.

Posebna pažnja pri organizaciji održavanja i obustavi saobraćaja u zimskim uslovima poklanja su:

a) mostu "Gazela", mostu "Beška", na usponima Bubanj Potok, Begaljičko Brdo, prevojima "Mečka" i ''Venac'' na Fruškoj gori, na autoputu i poluautoputu;
b) prevoju Čestobrodica na putu Paraćin – Zaječar (600 m.n.v);
v) usponu Rušanj i Rudnik na Ibarskom putu;
g) prevoju Zlatibor, (1000 m.n.v.);
d) prevoju Popadija (Majdanpek – Negotin);
đ) prevoju Tresibaba (Knjaževac – Niš);
e) prevoju Svetinja (Topola – Kragujevac);
ž) prevojima na Fruškoj Gori;
z) širim područjima Tare, Crne Trave i Sjenice,
i) mostu kod Beške na putu Beograd - Novi Sad,
j) prevoj Jaram na putu Brzeće-Kopaonik,
k) most preko Save, obilaznica Dobanovci-Ostružnica
l) zona mosta Prijevorac na rekonstruisanoj deonici M-21, između Borove Glave i Kokinog Broda.

JP "Putevi Srbije" će sarađivati sa Ministarstvom za unutrašnje poslove Srbije - upravom saobraćajne policije, obaveštavajući ih o stanju pripremljenosti zimske službe, prihvatati sugestije i zajedno donositi odluke, kada se radi o obustavama saobraćaja na kritičnim deonicama.

Apelujemo na korisnike puteva i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa i uključuju u saobraćaj sa opremom za kretanje u zimskim uslovima, pogotovo na kritičnim deonicama kao i da poštuju ograničenja brzine.

Zimska služba 2008/09

Image ico-adobe - Plan rada zimske službe

ico-adobe - Mapa zimskog održavanja puteva po prioritetima (1.4MB)

Jedan od osnovnih prioriteta JP "Putevi Srbije" je održavanje državnih puteva I i II reda (ranije magistralnih i regionalnih ) u zimskom periodu.

Zvanični početak zimske službe je 15. XI (2008.g.), a završetak 31. III (2009.g.). Za vreme trajanja zimske službe prisustvo ljudstva i mehanizacije u putnim bazama na autoputu i poluautoputu je 24 časa, a na ostalim putevima 16 ili 8 časova, po potrebi i duže u zavisnosti od vremenskih prilika.

JP "Putevi Srbije" kao upravljač puteva pripremilo je Plan zimske službe. Shodno Planu zimske službe JP "Putevi Srbije" je organizovalo štabove zimske službe sa preciznim dužnostima i obavezama i, uz pomoć podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda, garantuje da će služba uspešno obaviti posao ove zime.

Specijalizovana preduzeća su pripremila potreban minimum od 50% kompletne mehanizacije, ljudstva i sirovina koje su predviđene za reagovanje u najvećem stepenu pripravnosti. Predvidjen broj svih mašina i vozila na punktovima je 809, a broj kamiona sa opremom 443. Po smenama je angažovano 756 putara, 147 rukovodilaca i 221 mašinista.

Prema značaju putnih pravaca svi putevi Srbije razvrstani su u tri prioriteta:

I prioritet su autoput i poluautoput i neke deonice "R" puteva
I i II prioritet su svi magistralni putevi
II ili III prioritet su regionalni putevi.

Prvi prioritet – kod puteva prvog prioriteta kolovoz se čisti i posipa mešavinom soli i rizle, tako da se omogući odvijanje saobraćaja uz smanjenu bezbednu brzinu u otežanim uslovima. Obavezna je upotreba zimske opreme, a u brdovitim i planinskim terenima upotreba lanaca.

Drugi prioritet - na putevima drugog prioriteta kolovoz se čisti i posipa samo rizlom ili šljakom. Obavezna je upotreba zimske opreme, a u brdovitim i planinskim terenima upotreba lanaca.

Treći prioritet - kod puteva trećeg prioriteta samo se uklanja sneg, ali tek nakon izvršenog čišćenja puteva I i II prioriteta. Obavezna je upotreba zimske opreme, naročito lanaca.

Da bi se osigurala prohodnost i bezbedno odvijanje saobraćaja, neophodna je blagovremena nabavka, distribucija i lagerovanje osnovnih materijala za posipanje. Za zimsku službu 2008. i 2009. godine planirana je nabavka ukupno 44.950,00 tona soli, što sa postojećim zalihama čini 76.307,99 tona.

Posebna pažnja pri organizaciji održavanja i obustavi saobraćaja u zimskim uslovima poklanja se:

a) mostu "Gazela", mostu ''Beška'', na usponima Bubanj Potok, Begaljičko Brdo, prevojima "Mečka" i "Venac" na Fruškoj gori, na autoputu i poluautoputu;
b) prevoju Čestobrodica na putu Paraćin – Zaječar (600 m.n.v);
v) usponu Rušanj i Rudnik na Ibarskom putu;
g) prevoju Zlatibor, (1000 m.n.v.);
d) prevoju Popadija (Majdanpek – Negotin);
đ) prevoju Tresibaba (Knjaževac – Niš);
e) prevoju Svetinja (Topola – Kragujevac);
ž) prevojima na Fruškoj Gori;
z) širim područjima Tare, Crne Trave i Sjenice,
i) mostu kod Beške na putu Beograd - Novi Sad,
j) prevoj Jaram na putu Brzeće-Kopaonik,
k) most preko Save, obilaznica Dobanovci-Ostružnica
l) zona mosta Prijevorac na rekonstruisanoj deonici M-21, između Borove Glave i Kokinog Broda.

JP "Putevi Srbije" će sarađivati sa Ministarstvom za unutrašnje poslove Srbije - upravom saobraćajne policije, obaveštavajući ih o stanju pripremljenosti zimske službe, prihvatati sugestije i zajedno donositi odluke, kada se radi o obustavama saobraćaja na kritičnim deonicama.

Apelujemo na korisnike puteva i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa i uključuju u saobraćaj sa opremom za kretanje u zimskim uslovima, pogotovo na kritičnim deonicama kao i da poštuju ograničenja brzine.

Zimska služba 2007/08

ico-adobe - Mapa zimskog održavanja puteva po prioritetima (1.4MB)

Jedan od osnovnih prioriteta JP "Putevi Srbije" je održavanje puteva u zimskom periodu. Plan održavanja državnih puteva I i II reda (magistralnih i regionalnih) u Republici Srbiji u zimskom periodu za 2007/08 godinu predstavljen je na konferenciji za medije 14.11. 2007. godine.

Zvanišni početak zimske službe je 15. XI (2007. godine), a završetak 31. III (2008. godine). Za vreme trajanja zimske službe prisustvo ljudstva i mehanizacije u putnim bazama na autoputu i poluautoputu je 24 časa, a na ostalim putevima 16 ili 8 časova, po potrebi i duže u zavisnosti od vremenskih prilika.

JP "Putevi Srbije" kao upravljač puteva pripremilo je Plan zimske službe. Shodno Planu zimske službe JP "Putevi Srbije" je organizovalo štabove zimske službe sa preciznim dužnostima i obavezama i, uz pomoć podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda, garantuje da će služba uspešno obaviti posao ove zime. Specijalizovana preduzeća su pripremila potreban minimum od 50% kompletne mehanizacije, ljudstva i sirovina koje su predviđene za reagovanje u najvećem stepenu pripravnosti. Predvidjen broj svih mašina i vozila na punktovima je 809, a broj kamiona sa opremom 443. Po smenama je angažovano 756 putara, 147 rukovodilaca i 221 mašinista.

Prema značaju putnih pravaca svi putevi Srbije razvrstani su u tri prioriteta:

I prioritet su autoput i poluautoput i neke deonice "R" puteva
I i II prioritet su svi magistralni putevi
II ili III prioritet su regionalni putevi.

Kod puteva prvog prioriteta kolovoz se čisti i posipa mešavinom soli i rizle, tako da se omogući odvijanje saobračaja uz smanjenu bezbednu brzinu u otežanim uslovima. Obavezna je upotreba zimske opreme, a u brdovitim i planinskim terenima upotreba lanaca. Na putevima drugog prioriteta kolovoz se čisti i posipa samo rizlom ili šljakom. Obavezna je upotreba zimske opreme, a u brdovitim i planinskim terenima upotreba lanaca Kod puteva trećeg prioriteta samo se uklanja sneg, ali tek nakon izvršenog čišćenja puteva I i II prioriteta. Obavezna je upotreba zimske opreme, naročito lanaca.

Da bi se osigurala prohodnost i bezbedno odvijanje saobraćaja, neophodna je blagovremena nabavka, distribucija i lagerovanje osnovnih materijala za posipanje. Za zimsku službu 2007. i 2008. godine planirana je nabavka ukupno 22.756,00 tona soli, što sa postojećim zalihama čini 68.234,33 tone.

Posebna pažnja pri organizaciji održavanja i obustavi saobraćaja u zimskim uslovima poklanja se:

a) mostu "Gazela", prevoju Bubanj Potok, Begaljičkog Brda i prevoju "Mečka" na autoputu;
b) prevoju Čestobrodica na putu Paraćin – Zaječar (600 m.n.v);
v) usponu Rušanj i Rudnik na Ibarskom putu;
g) prevoju Zlatibor, (1000 m.n.v.);
d) prevoju Popadija (Majdanpek – Negotin);
đ) prevoju Tresibaba (Knjaževac – Niš);
e) prevoju Svetinja (Topola – Kragujevac);
ž) prevojima na Fruškoj Gori;
z) širim područjima Tare, Crne Trave i Sjenice,
i) mostu kod Beške na putu Beograd - Novi Sad,
j) prevoj Jaram na putu Brzeće-Kopaonik,
k) most preko Save, obilaznica Dobanovci-Ostružnica
l) zona mosta Prijevorac na rekonstruisanoj deonici M-21, između Borove Glave i Kokinog Broda.

JP "Putevi Srbije" će sarađivati sa Ministarstvom za unutrašnje poslove Srbije - upravom saobraćajne policije, obaveštavajući ih o stanju pripremljenosti zimske službe, prihvatati sugestije i zajedno donositi odluke, kada se radi o obustavama saobraćaja na kritičnim deonicama. 

Apelujemo na korisnike puteva i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa i uključuju u saobraćaj sa opremom za kretanje u zimskim uslovima, pogotovo na kritičnim deonicama kao i da poštuju ograničenja brzine.

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version