01.09.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 126

Због извођења радова на изградњи друмско-пешачког подвожњака-денивелисаног укрштаја ул. Војводе Путника у Инђији и трасе пруге на стационажи км 43+150.80 преусмерен је саобраћај на новоизграђени денивелисани укрштај ул. Бранка Радичевића и трасе пруге на км 42+351.63.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.


Штампа