08.12.2018.На државном путу I Б реда број 27, на деоници Дивци-Словац, постоји опасност обрушавања камена на пут.

На државном путу I Б реда број 27, на деоници Дивци-Словац, постоји опасност обрушавања камена на пут.

На деоници су постављени саобраћајни знакови за „Опасност од одрона“ и ограничење брзине 40 km/h.

Екипе путара су на терену и спремни су да реагују по потреби.


Штампа