11.04.2018. Постављена сигнализација на државном путу I Б реда број 22, у Дудовици

Постављена је привремена саобраћајна сигнализација и опрема на државнoм путу I Б реда број 22, у Дудовици. Измена режима саобраћаја подразумева снижење брзинe кретања у зони прикључка општинског пута на државни пут I Б реда број 22 . Саобраћај се одвија двосмерно без сужења коловоза и наизменичног пропуштања.
Молимо све учеснике у саобраћају да поштују ограничење брзине, посебно буду опрезни приликом вожње и да прилагоде брзину кретања условима на путу.


Штампа